Strona główna     Dla Pracodawców     ...     STAŻ

  

Formularze do wypełnienia odręcznego-STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, że pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1.615,9 tys. zł na realizację programu "Portfel etatów". W związku z tym wszystkie wnioski rozpatrzone pozytywnie w ramach programu „Aktywizacja Młodych” (konkurs II) w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel zostaną zrealizowane w ramach programu „Portfel etatów”.

Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):
- do 30 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- powyżej 50 roku życia,
- korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
   niepełnosprawne do 18 roku życia,
- niepełnosprawne.

Umowy na organizację staży będą zawierane od 3 listopada 2014 roku.

Wnioski bez gwarancji zatrudnienia nie będą realizowane.
Komplet dokumentów potrzebny do sporządzenia prawidłowo wniosku o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu:


Do otwarcia pliku w formacie pdf wymagany jest program
Adobe Acrobat Reader
lub jego odpowiednik


Wniosek (509kB)
Program stażu (79kB)
Zgłoszenie wolnego miejsca na staż (76kB)
INFORMACJA ORGANIZATORA DOTYCZĄCA WYBORU KANDYDATA NA STAŻ (55kB)

Zasady organizowania oraz odbywania stażu (118kB)POWYŻSZE FORMULARZE, WYPEŁNIONE, WYDRUKOWANE I OPATRZONE PIECZĄTKAMI I PODPISAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY, PARTER, PRAWA STRONA


Strona głównawersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet