Strona główna     Dla Pracodawców     ...     STAŻ

  

Formularze do wypełnienia odręcznego-STAŻ

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy informuje, iż dysponuje ostatnimi miejscami na organizację staży dla osób bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski organizatorów będą rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu miejsc (decyduje data wpływu wniosku do urzędu i deklaracja zatrudnienia).
Umowy z Organizatorami (którzy wybrali kandydatów na staż) będą zawierane na bieżąco do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie informujemy, że PUP złożył wniosek o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację staży. Na stronie www.pup.bydgoszcz.pl poinformujemy Państwa o decyzji Ministerstwa.

Komplet dokumentów potrzebny do sporządzenia prawidłowo wniosku o skierowanie bezrobotnych do odbycia stażu:


Do otwarcia pliku w formacie pdf wymagany jest program
Adobe Acrobat Reader
lub jego odpowiednik


Wniosek
Program stażu
Zgłoszenie wolnego miejsca na staż
INFORMACJA ORGANIZATORA DOTYCZĄCA WYBORU KANDYDATA NA STAŻ


Zasady organizowania oraz odbywania stażu (145kB)POWYŻSZE FORMULARZE, WYPEŁNIONE, WYDRUKOWANE I OPATRZONE PIECZĄTKAMI I PODPISAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY, PARTER, PRAWA STRONA

FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA W PROGRAMIE MS WORD

Strona głównawersja do druku  

Copyright © 2007 by Logonet