Strona główna     Oferty pracy

  Oferty pracy

wyszukiwarka ofert
sortowanie
stanowisko
wykształcenie
pośrednik
    Pomiń datęOFERTY PRACY

stanowisko wykształcenie pośrednik wymagania, uwagi data dodania
pracownik utrzymania terenów zewnętrznych(6228) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie-dowolne. Ogólny zakres obowiązków:utrzymanie tyerenów zielonych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-10
strażnik ruchu drogowego(5853) dowolne Pośrednik pracy nr X Na roboty publiczne organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Praca w Białych Błotach. Wymagane wykształcenie min. podstawowe, ukończony kurs WORD. Ogólny zakres obowiązków:kierowanie ruchem drogowym, prace na przejściu dla pieszych, nadzorowanie bezpiecznego przejścia dla dzieci. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na roboty publiczne – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-24
Pracownik ochrony przy budowie (nr 5793) dowolne Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: wymagany umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakres obowiązków: ochrona przy budowie Inkubatora Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (Park Przemysłowo-Technologiczny) przy ul. Bydgoskich Przemysłowców. AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA BIURO OCHRONY MIENIA I OSÓB "PATRONUS" Z.P.Chr. tel. (54) 232-45-04 wew. 24 Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-22
pracownik ochrony (nr 5652) dowolne Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: ochrona mienia, obchody obiektu wskazanego przez pracodawcę, obsługa stacji LPG. AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o., kontakt tel. 728-858-922 w godz. 7-15.00 - p. Krzysztof Beśka. Umowa na czas określony. 2014-09-15
ekspedientka(3703) dowolne Pośrednik pracy nr X Doposażenie stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających jedno z poniższych kryteriów: 1)osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających wg art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jedno z niżej wymienionych kryteriów:a) osoby bezrobotne do 25 roku życia, b) osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, c) osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, d) osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, e) osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, f) osoby bezrobotne niepełnosprawne; osoby bezrobotne po 50 roku życia. Wymagane wykształcenie dowolne. Ogólny zakres obowiązków:obsługa klienta i ksay fiskalnej. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-06-12
Sprzątaczka (nr 5895) dowolne Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: Sprzątanie basenu w Solcu Kujawskim. Orta System Sp. z o.o. Kontakt telefoniczny: Anna Kempińska tel. 510-013-506. Umowa zlecenie lub inna umowa cywilno prawna. 2014-09-25
sprzątaczka(5834) dowolne Pośrednik pracy nr X Na roboty publiczne organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Praca w Łochowie. Wymagane wykształcenie min. podstawowe. Ogólny zakres obowiązków: sprzatanie pomiesczeń szkolnych, mycie okien. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na roboty publiczne – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-24
kirowca-kasjer/sprzedawca (4083) dowolne Pośrednik pracy nr X Do wykonywania pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy: 1) do 25 roku życia,(i) zarejestrowane minimum 2 miesiące (i) posiadające meldunek stały lub tymczasowy na terenie Powiatu Bydgoskiego. Wymagane wykształcenie:dowolne, prawo jazdy kat.B . Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-06-30
strażnik szkolny dowolne Pośrednik pracy nr X Na roboty publiczne organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Praca w Łochowie. Wymagane wykształcenie min. podstawowe, ukończony kurs strażników szkolnych. Ogólny zakres obowiązków: przeprowadzanie dzieci przez jezdnię, opieka nad dziećmi na przejściu dla pieszych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na roboty publiczne – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-24
robotnik fizyczny(5899) dowolne Pośrednik pracy nr X Na roboty publiczne organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne.Praca w Osielsku. Wymagane wykształcenie-dowolne. Ogólny zakres obowiązków:prace na drogach gminnych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na roboty publiczne – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-25
Kierowca samochodu ciężarowego (nr 5792) dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C, świadectwo kwalifikacji, badania psychotechniczne. Zakres obowiązków: transport towarów na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorstwo "Ais" Iwona Dębska kontakt tel. 512-155-624 w godz. 7-18.00 - p. Andrzej Dembski praca na terenie woj. kujawsko - pomorskiego Umowa na okres próbny. 2014-09-22
Pomocnik ślusarza (nr 6329) dowolne Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: prace pomocnicze przy konstrukcjach stalowych. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STALOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tel. 52 345 06 34, 52 345 01 92. 1-a umowa na miesiąc na umowę o dzieło, kolejna umowa na czas określony na 2-a lata 2014-10-13
Pomocnik ślusarza (nr 6329) dowolne Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Zakres obowiązków: prace pomocnicze przy konstrukcjach stalowych. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STALOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tel. (52) 345 06 34, (52) 345 01 92. 1-a umowa na miesiąc na umowę o dzieło, kolejna umowa na czas określony na 2-a lata. 2014-10-13
Spawacz, ślusarz (nr 6330) dowolne Pośrednik dyżurny wymagana umiejętność wykonywania pracy na stanowisku spwacza, ślusarza, uprawnienia spawalnicze. Zakres obowiązków: prace spawalnicze i ślusarskie przy produkcji konstrukcji stalowych. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STALOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tel. (52) 345 06 34, (52) 345 01 92. 1-a umowa na miesiąc na umowę o dzieło, kolejna umowa na czas określony na 2-a lata. 2014-10-13
cukiernik (nr 6047) dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: 3-letnie doświadczenie zawodowe, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Zakres obowiązków: wypiek wyrobów cukierniczych. Piekarnia "7" Siódmiak Sp. z o.o., kontakt telefoniczny: 52 376-65-19, 376-65-32. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-01
Maszynista offsetowy drukarz (nr 6136) dowolne Pośrednik dyżurny Obsługa maszyny Roland PR01, format A2. Raster Design Drukarnia tel. 509825433 Umowa o pracę na czas określony 2014-10-06
STAŻ: operator wózka widłowego(6370) dowolne Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne.Staż w Sicienku(Wierzchucice). Wymagane wykształcenie -dowoolne, uprawnienia do obsługi wózka widłowego. Ogólny zakres obowiązków:Nauka segregowania oraz rozmieszczania towaru w magazynie. Pomoc w przygotowaniu towaru do wysyłki. Nauka organizowania załadunków towaru. Nauka prawodłowej eksploatacji i konserwacji wózka widłowego. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-16
STAŻ: pracownik produkcji spożywczej(6129) dowolne Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Staż w Brzozie. Wymagane wykształcenie. Ogólny zakres obowiązków:Udział w procesie produkcyjnym zakładu produkcji spożywczej Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
doradca klienta z funkcją kasjera (nr 6091) dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane 6-miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziany ukończony kurs kasjera walutowo - złotowego. Zakres obowiązków: obsługa klientów, obsługa kasowa, sprzedaż produktów bankowych, inne prace administracyjne. Bank BPH S.A., CV przesłać mailowo na adres: rekrutacjabph@alexmann.com; umowa na okres próbny. 2014-10-03
Magazynier (operator wózka widłowego) (nr 6529) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie minimum podstawowe, prawo jazdy kat. B, kurs operatora wózka widłowego. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
robotnik drogowy(6223) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie dowolne. Ogólny zakres obowiązków:układanie kostki. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-10
Dociepleniowiec dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w pracy przy dociepleniach, mile widziana znajomość języka niemieckiego. Zakres obowiązków: Docieplenia domków jednorodzinnych. PBrataj Telefon: 781-241-030 Adres e-mail: pbratajsp@wp.pl Miejsce pracy: Niemcy. Umowa na czas określony. 2014-09-25
Introligator (nr 6139) dowolne Pośrednik dyżurny zakres obowiązków: prace manualne, konfekcjonowanie, klejenie. Raster Design Drukarnia tel. 509825433 Umowa o pracę na czas określony. Raster Design Drukarnia Dąbrowa Chełmińska tel. 509825433 Umowa o pracę na czas określony 2014-10-06
sprzątacz/ka (nr 6141) dowolne Pośrednik dyżurny prace porządkowe w drukarni. Raster Design Drukarnia Dąbrowa Chełmińska tel. 509825433. 1/2 etatu . 2014-10-06
grafik komputerowy (nr 6145) dowolne Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: projektowanie, skład DTP, obsługa programów: Corel Draw, Adobe, znajomość html. Raster Design Drukarnia Dąbrowa Chełmińska tel. 509825433 Umowa o pracę na czas określony 2014-10-06
Pracownik produkcji spożywczej (nr 6008) dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: - aktualna książeczka sanepidowska, - doświadczenie zawodowe min. 6-mc. Zakres obowiązków: - pakowanie i sortowanie produktów - kontrola jakości wyrobów. BEETSMA Sp. z o.o. Kontakt e-mailowy: biuro.bydgoszcz@beetsma.pl Miejsce pracy: Radom. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-30
kierowca autobusu (nr 5832) dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji. KDD TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt tel. 664-556-031. Możliwość zakwaterowania dla osób spoza Bydgoszczy. 2014-09-23
Operator wtryskarki, wytlaczarki i innych urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych dowolne Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. Miejsce pracy: Zielonka. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty 2014-08-20
sprzedawca(6479) dowolne Pośrednik pracy nr X Doposażenie stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających jedno z poniższych kryteriów: 1)osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających wg art. 49 ubiegłej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jedno z niżej wymienionych kryteriów:a) osoby bezrobotne do 25 roku życia, b) osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, c) osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, d) osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, e) osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, f) osoby bezrobotne niepełnosprawne; osoby bezrobotne po 50 roku życia. Wymagane wykształcenie-dowolne,znajomość obsługi kasy fiskalnej i krajalnicy, doświadczenie zawodowe w sklepie mięsnym. Ogólny zakres obowiązków:sprzedaż mięsa i wędlin. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
Pracownik serwisu sprzątającego (nr 5795) dowolne Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, mile widziane doświadczenie w sprzątaniu. Zakres obowiązków: sprzątanie ciągów komunikacyjnych i biur, pomieszczeń socjalnych. "AMLUX" Sp. z o.o. kontakt tel. 606-464-790 - p. Radosław Chyła Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-22
kierowca (4782) dowolne Pośrednik pracy nr X Doposażenie stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających jedno z poniższych kryteriów: 1)osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających wg art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jedno z niżej wymienionych kryteriów:a) osoby bezrobotne do 25 roku życia, b) osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, c) osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, d) osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, e) osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, f) osoby bezrobotne niepełnosprawne; osoby bezrobotne po 50 roku życia. Wymagane wykształcenie odwoolne, prawo jazdy kat.B. Ogólny zakres obowiązków:dostawa produktów. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-08-04
przedstawiciel/agent/agent polecający (nr 6235) dowolne Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: umiejętność budowania pozytywnych i długotrwałych relacji z klientem, samodzielna i bardzo dobra organizacja pracy własnej, prawo jazdy i własny samochód ułatwi pracę. Zakres obowiązków: kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy na podległym terenie, zawieranie umów usług prawnych z klientem indywidualnym, udzielanie informacji na temat produktu. M-ce pracy: Bydgoszcz + woj. kuj.-pom. Umowa o współpracy. 2014-10-08
Spawacz dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: Min. 3 lat doświadczenia zawodowego, mile widziana znajomość języka niemieckiego. Zakres obowiązków: spawanie. PBrataj Telefon: 781-241-030 Adres e-mail: pbratajsp@wp.pl Miejsce pracy: Niemcy. Umowa na czas określony. 2014-09-25
Magazynier (6531) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
magazynier (nr 6013) dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w obsłudze wózków widłowych, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, gotowość do pracy w systemie zmianowym. Zakres obowiązków: prace magazynowe; obsługa wózka widłowego. Randstad Polska Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Śniadeckich 9, 85-011 Bydgoszcz. Umowa na czas nieokreślony. 2014-09-30
przedstawiciel/agent/agent polecający (nr 6235) dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: umiejętność budowania pozytywnych i długotrwałych relacji z klientem, samodzielna i bardzo dobra organizacja pracy własnej, prawo jazdy i własny samochód ułatwi pracę. Zakres obowiązków: kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy na podległym terenie, zawieranie umów usług prawnych z klientem indywidualnym, udzielanie informacji na temat produktu. M-ce pracy: Bydgoszcz + woj. kuj.-pom. Umowa o współpracy. 2014-10-08
Wagowy (nr 6497) dowolne Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi.Wymagane wykształcenie min. podstawowe. Miejsce pracy: Żołędowo. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
Kierowca - pomocnik (nr 3314) dowolne Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających min. jedno z poniższych kryteriów: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Bydgoszcz zwolnione w okresie od 1 stycznia 2013 roku, które: otrzymały wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracownika, zostały zwolnione grupowo, zostały zwolnione z powodu likwidacji zakładu, zostały zwolnione z przyczyn ekonomicznych, zostały zwolnione z powodu redukcji etatów. Wymagane prawo jazdy kat. B. Ogólny zakres obowiązków: transport, załadunek, rozładunek materiałów, narzędzi, sprzętu. Transport pracowników doi z miejsc wykonywanych prac. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-05-27
ELEKTROMONTER dowolne Pośrednik dyżurny Oczekujemy: ● zdolności do pracy na wysokości pow. 3m, ● uprawnień do 1 kV, ● uprawnienia do konserwacji będą dodatkowym atutem, ● znajomości elektrycznych układów sterowania, ● umiejętności pracy z falownikami, ● umiejętności uzbrajania szaf sterowniczych, ● obsługa suwnic Oferujemy: ● atrakcyjne wynagrodzenie, ● stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, ● możliwości rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska na adres e-mail : info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 2014-09-26
sprzedawca (3683) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko REDUKCJA mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zostały zwolnione w okresie od 1 stycznia 2013 r. na podstawie: -zwolnienia grupowego -wypowiedzenia ze strony pracodawcy z przyczyn nie dotyczących pracownika -likwidacji zakładu pracy -redukcji etatów -przyczyn ekonomicznych. Wymagane wykształcenie min. podstawowe, praktyka w handlu, obsługa kas fiskalnych. Ogólny zakres obowiązków:SPRZEDAZ WYROBÓW CUKIERNICZYCH. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-06-12
pracownik produkcji spożywczej(6143) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne.Praca w Brzozie. Wymagane wykształcenie-DOWOLNE. Ogólny zakres obowiązków: obsługa automatu do wypieku naleśników. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-10
Deserant - sprzedawca (nr 6386) dowolne Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. Wymagana aktualna książeczka sanitarno - epidemiologiczna. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-16
zaopatrzeniowiec(6135) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie dowolne, prawo jazdy kat.B. Ogólny zakres obowiązków: zakupy i dowóz produktów handlowych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
Konserwator wnętrz obiektów (nr 5789) dowolne Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziany umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakres obowiązków: utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń administracyjno-biurowych (odkurzanie, mycie, konserwacja posadzek, ścieranie kurzy, itp.). "DOMPOL P.W." Sp. z o.o. Zainteresowane osoby w celu udzielenia szczogółowych informacji jak i umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt tel. pod nr tel. kom. 509-415-810 - p. Szulc Kamilla lub przesłanie na adres: kadry@dompolpw.pl aplikacji wraz z załączonym nr telefonu. Do przesłanego podania - aplikacji - prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Miejsce pracy: Bydgoszcz - obiekty administrowane przez PKP. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-19
KUCHARZ (kuchnia włoska) dowolne Pośrednik dyżurny Opis stanowiska: - sporządzanie potraw dla klientów indywidualnych zgodnie z przyjętymi przepisami kulinarnymi z zakresu kuchni włoskiej oraz opracowywanie nowych receptur - przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi i prawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych i produktów kulinarnych - przygotowywanie próbek produktów na potrzeby badań marketingowych - obsługa bankietów i imprez okolicznościowych Oczekujemy: - doświadczenia na podobnym stanowisku, kreatywności - samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej - wysokiej kultury osobiste i uczciwości - dyspozycyjności i umiejętności pracy w zespole - odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane obowiązki - ważnej książeczki sanitarno - epidemiologicznej Oferujemy: - stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę - atrakcyjne wynagrodzenie - możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia - możliwość noclegów Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska na adres e-mail: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 2014-09-26
SPAWACZ dowolne Pośrednik dyżurny Opis stanowiska: - spawanie elementów suwnic, - spawanie metodą MAG i MIG - praca z dokumentacją techniczną, - praca zgodna z wymaganiami jakościowymi dot. spawania , - umiejętność wykorzystywania do pracy narzędzi spawalniczych i pomiarowych, Oczekujemy: - doświadczenia w pracy na w/w stanowisku, - umiejętności spawania metodą MIG i MAG, - znajomości rysunku i dokumentacji technicznej, - zdolności do pracy na wysokości do i powyżej 3m, - dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności Oferujemy: - stałą i odpowiedzialną pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie - możliwość zdobycia cennego doświadczenia Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska na adres e-mail: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 2014-09-26
Malarz dowolne Pośrednik dyżurny Wymagania: Min. 5 lat doświadczenia w pracy jako malarz, mile widziana znajomość języka niemieckiego. Zakres obowiązków: malowanie. PBrataj Telefon: 781-241-030 Adres e-mail: pbratajsp@wp.pl Miejsce pracy: Niemcy. Umowa na czas określony. 2014-09-25
operator wtryskarki(6130) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Praca w Zielonce. Wymagane wykształcenie-dowolne. Ogólny zakres obowiązków:obsługa wtryskarek. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
pracownik centrum urody-fryzjerka(6146) dowolne Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie dowolne, mile widziane fryzjerskie lub kosmetyczne, mile widziane kursy, szkolenia kosmetyczne/fryzjerskie. Ogólny zakres obowiązków:pomoc przy zabiegach fryzjerskich. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-10
pomoc kucharza (nr 6454) gimnazjalne Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: obróbka wstępna surowców, sprzątanie pomieszczeń kuchennych. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MAZUR" Józef Leszek Mazur, kontakt tel. 52 582-02-05. Umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-17
opiekun osób starszych (nr 5967) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w opiece (może być w rodzinie), mile widziana znajomość języka niemieckiego. Zakres obowiązków: opieka nad starszą osobą, czynności pielęgnacyjne (pomoc przy myciu, ubieraniu), prowadzenie domu (gotowanie, sprzątanie). Pracodawca zapewnia bezpłatny kurs języka niemieckiego. ADIUTOR 24H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, kontakt tel. 508 206 848 w godz. 8.00-16.00. Miejsce pracy: Niemcy. Umowa na czas określony. 2014-09-29
operator maszyny przeładunkowej (segregacja złomu maszynami chwytakowymi) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: 2 lata doświadczenia zawodowego, uprawnienia na maszyny typu FUCHS, BROGAN. Zakres obowiązków: segregacja złomu maszynami chwytakowymi). TSR Inowrocław Sp. z o. o., ul. Marcinkowskiego 154, 88-100 Inowrocław, tel. 539-914-883. Praca w Inowrocławiu. Umowa na czas określony. 2014-10-13
kierowca kat. C lub C+E (nr 5822) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C lub C+E, świadectwo kwalifikacji, mile widziane doświadczenie zawodowe. ABC Transport Marek Tadych, kontakt tel. 609-609-701 w godz. 8-20.00 - p. Marek Tadych. Praca na terenie Polski. Umowa na czas określony. 2014-09-22
opiekun/opiekunka osób starszych (nr 6204) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w opiece nad osobą starszą lub chorą, komunikatywna znajomość języka niemieckiego, mile widziane prawo jazdy kat. B, ukończony kurs opiekuna, mile widziane wykształcenie pielęgniarskie. Zakres obowiązków: opieka nad osobą starszą, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione, możliwość bezpłatnego kursu językowego. PFLEGE MIT HERRZEN 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, kontakt tel. 508 624 657 w godz. 8.00-16.00. Praca na terenie Niemiec. Umowa zlecenie. 2014-10-07
operator wtryskarek (nr 6414) podstawowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta form wtryskowych, poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Operator Wtryskarek Nr ref.: WTR/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie obsługa maszyn wtryskowych. Wymagania: • Min. 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obsłudze maszyn wtryskowych – warunek konieczny; • Gotowość do podjęcia pracy od zaraz - od poniedziałku do piątku w systemie 3 zmianowym ; • Mile widziane kobiety. Oferujemy: • Umowę o pracę tymczasową – za pośrednictwem agencji zatrudnienia; • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym; • Stawkę godzinową 10,00zł brutto. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny WTR/10/14 w temacie wiadomości na adres: kinga.borowska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
kierowca kat. C+E (nr 5970) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie zawodowe min. 2 lata, prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, aktualne badania psychotechniczne, dyspozycyjność i komunikatywność; mile widziane orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Zakres obowiązków: przewóz towarów w ruchu międzynarodowym. Kujawsko-Pomorskie Centrum Leasingowo-Kredytowe Sp. z o.o., CV ze zdjęciem przesłać mailowo na adres: mreszczynska@clk.bydgoszcz.pl; umowa na czas określony. 2014-09-29
opiekun/opiekunka osób starszych podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, min. 2 m-ce, znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, mile widziany kurs opiekuna medycznego oraz prawo jazdy kat. B; mile widziane referencje. Zakres obowiązków: troska o komfort psychiczny i fizyczny podopiecznego, dbanie o gospodarstwo domowe, gotowanie, pranie, prasowanie, zakupy, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, inne czynności aktywizacyjne, spacery. Miejsce pracy: Niemcy. KONTARMED Sp. z o. o., ul. Heweliusza 11, pokój 1035, 80-890 Gdańsk, tel. 501-848-964 lub 58 321-79-99. 2014-10-06
hostessa (nr 6117) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: książeczka sanepidowska oraz kurs BHP. Zakres obowiązków: promowanie wybranych produktów. MPM AGD S.A., kontakt telefoniczny: Maria Grunwald 784-975-366. Umowa zlecenie. 2014-10-06
kierowca kat. C+E (nr 6120) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, mile widziane doświadczenie zawodowe. Praca na terenie kraju oraz Europy. Auto Błysk, kontakt telefoniczny w godz. 08:00 - 18:00 696-219-270 - p. Mariusz Pawlik. Umowa na czas określony. 2014-10-06
Sprzątaczka (nr 5727) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: - mile widziane dośwadczenie zawodowe - wymagany stopień niepełnosprawności. Zakres obowiązków: sprzątanie kamienic. CCS Cleaning and Catering Service s.c. Magdalena Łoś, Grzegorz Wąs Kontakt telefoniczny: 660-446-133; 533-309-898. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-18
konsultant telefoniczny - praca w godzinach popołudniowych (nr 6426) podstawowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Obecnie dla naszego Klienta z branży telemarketingowej poszukujemy kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko : Konsultant Telefoniczny – praca w godzinach popołudniowych Nr ref.: TEL/06/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Chcesz zarobić dodatkowe pieniądze? Jesteś zainteresowany pracą od poniedziałku do piątku w elastycznych godzinach? Posiadasz doświadczenie w obsłudze Klienta? Chciałabyś/chciałbyś doskonalić swoje umiejętności sprzedażowe i interpersonalne? Potrafisz swobodnie obsługiwać komputer? Jeśli na większość pytań odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco – TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! Będziesz odpowiedzialna / odpowiedzialny za prowadzenie bazy danych Klientów i telefoniczną prezentację oraz sprzedaż usług lub produktów zgodnych z projektem sprzedażowym. W zamian oferujemy Tobie: • Zatrudnienie w oparciu o umowę – zlecenie na okres 3 m-cy za pośrednictwem agencji zatrudnienia, następnie zatrudnienie bezpośrednio przez naszego Klienta; • Elastyczny grafik – pracę od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych uzgodnionych z pracodawcą; • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w firmie międzynarodowej; • Profesjonalny pakiet szkoleń przygotowujących do pracy; • Wynagrodzenie: 9,00 zł brutto/godz. + premie uzależnione od Twoich wyników. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej nr ref.: TEL/06/14 w temacie wiadomości oraz CV na adres: bydgoszcz@adecco.pl Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
konserwator terenów zielonych (nr 6456) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: zdolność do lekkiej pracy fizycznej, odpowiedzialność. Zakres obowiązków: sprzątanie chodników i parkingów z liści, zbieranie śmieci, grabienie, później odśnieżanie. EFECTUS Karolina Sitarek, kontakt tel. 795 868 001. Umowa na czas określony. 2014-10-17
pracownik ochrony (nr 6457) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niekaralność. Zakres obowiązków: obchody obiektu chronionego, dokonywanie wpisów do książki raportowej, przyjmowanie i wydawanie kluczy, kontrola ruchu osobowego. PROBET Sp. z o.o., kontakt tel. 605 256 106 w godz. 8.00-16.00. Umowa na czas określony. 2014-10-17
Kasjer/sprzedawca (nr 5906) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zakres obowiązków: obsługa klienta; kasy fiskalnej, dbanie o porządek w miejscu pracy. InterKadra Sp. z o.o. tel. 666 826 234 w godz. 8.00-16.00 Umowa zlecenie. 2014-09-25
prasowaczka (nr 6075) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na w/w stanowisku, lub osoby chętne do przyuczenia. "Lawa" M. Adamowicz Sp.j., kontakt tel. 52 372 95 50, 508 262 834. Umowa na okres próbny. 2014-10-02
szwaczka (nr 6010) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi maszyn szwalniczych, umiejętność pracy w zespole. Zakres obowiązków: szycie odzieży w taśmie produkcyjnej. "MODUS" Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., kontakt tel. 52 339-37-39. Umowa na czas określony. 2014-09-30
ślusarz maszynowy (nr 6420) podstawowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2011 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 27 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia (certyfikat nr 364). Aktualnie dla naszego Klienta z branży elektrotechnicznej poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Ślusarz Maszynowy Nr ref.: SLMASZ/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie montaż komponentów i podzespołów maszynowych, obsługa przecinarki, wiertarki, itp. Wymagania: • Min. roczne doświadczenie w branży metalowej na stanowisku ślusarza; • Znajomość rysunku technicznego; • Umiejętność pracy w zespole. Oferujemy: • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2 - zmianowym; • Umowę o pracę tymczasową – za pośrednictwem agencji (w późniejszym okresie możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę); • Wynagrodzenie miesięczne: 2000zł brutto. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny SLMASZ/10/14 w temacie wiadomości na adres: kinga.borowska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
kasjer/sprzedawca (nr 6343) podstawowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: obsługa klienta; kasy fiskalnej, dbanie o porządek na stanowisku pracy. InterKadra Sp. z o.o., CV należy przesłać na adres e-mail: praca.torun@interkadra.pl. Umowa zlecenie. Praca w Bydgoszczy. 2014-10-14
operator dźwigu 25t (nr 6407) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia do obsługi dźwigu oraz doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: obsługa dźwigu 25t. Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie. Usługi Ogólnobudowlane "Skorbud" Zygmunt Skorupiński, e-mail: skorbud@skorbud.lo.pl lub tel. 666 818 370. Umowa na czas określony. 2014-10-15
mechanik pojazdów ciężarowych podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie w zawodzie. PPHU "TRANS WOOD" Sp. z o. o. Śmiechowski Z., Jaromierz 6, 77-300 Człuchów, kontakt tel. 59 834-21-93. Miejsce wykonywania pracy: Jaromierz. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-01
szwaczka (nr 6011) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: wymagane doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi maszyn szwalniczych, umiejętność pracy w zespole. Zakres obowiązków: szycie odzieży w taśmie produkcyjnej. "MODUS" Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., kontakt tel. 52 339-37-39. Umowa na czas określony. 2014-09-30
kasjer - sprzedawca (nr 6338) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz brak przeciwwskazań ruchowych, mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zakres obowiązków: obsługa klientów, kasy fiskalnej oraz terminala. ABA-SERVICE Sp. z o.o., tel. 608 283 097 pon.-pt. w godz. 8.00-18.00 lub e-mail: adam.gregorczyk@pi-on.pl; umowa na czas określony. 2014-10-13
pracownik porządkowy (nr 6396) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: prawo jazdy kat B, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zakres obowiązków: dbanie o porządek i czystość w obejściu firmy i w warsztacie pracy oraz pomieszczeń socjalnych, koszenie trawy i żywopłotów, doczyszczanie podłóg i wykładzin oraz tapicerki. Praca w Dąbrowie Chełmińskiej. Multi Serwis Cleaner Zofia Rybarczyk, kontakt telefoniczny: 661-502-533. Umowa na okres próbny. 2014-10-15
monter instalacji wod-kan i co (nr 6379) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w montażu instalacji wod-kan i c.o., wykształcenie zawodowe, względnie wykształcenie podstawowe oraz staż pracy. Zakres obowiązków: praca na budowach: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, prace różne. PPHU "MONTER" Sp. z o.o., kontakt tel. 52 345 33 34. Umowa na czas określony. 2014-10-15
pracownik gospodarczy (nr 6398) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: prawo jazdy kat. B, umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakres obowiązków: obsługa maszyn czyszczących - szorowarek, wykonywanie usług porządkowych. Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, kontakt tel. 660 567 159. Umowa na czas określony. 2014-10-15
pracownik gospodarczy (nr 6397) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: prawo jazdy kat. B, umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakres obowiązków: praca na zewnątrz - grabienie liści, koszenie trawy, później odśnieżanie. Miejsce pracy: Bydgoszcz. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, kontakt tel. 660 567 159. Umowa na czas określony. 2014-10-15
pracownik kuchni w pizzerii (nr 5854) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: książeczka sanitarno - epidemiologiczna. Zakres obowiązków: wyrób ciasta, krojenie wędlin, robienie sosów, przygotowanie składników, utrzymywanie porządku w kuchni, doniesienie towaru do klienta. "Jolanta" Jacek Dura, kontakt tel. 609-093-453. Umowa na czas nieokreślony. 2014-09-23
sprzątaczka/pracownik gospodarczy (nr 6391) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane osoby posiadające zaświadczenie o niekaralności. Zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego. Impel Cleaning Sp. z o.o., kontakt tel. 510 013 506. Umowa zlecenie lub inna umowa cywilno-prawna. 2014-10-15
pracownik ochrony (nr 6470) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie, niekaralność. Zakres obowiązków: ochrona osób i mienia. Agencja "Solid Security" Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz. Umowa zlecenie. 2014-10-17
pracownik kuchni w pizzerii (nr 5854) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: książeczka sanitarno - epidemiologiczna. Zakres obowiązków: wyrób ciasta, krojenie wędlin, robienie sosów, przygotowanie składników, utrzymywanie porządku w kuchni, doniesienie towaru do klienta. "Jolanta" Jacek Dura, kontakt tel. 609-093-453. Umowa na czas nieokreślony. 2014-09-23
sprzątaczka + wydawanie posiłków (nr 6469) podstawowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: sprzątanie biur, wydawanie posiłków. Praca w Dąbrowie Chełmińskiej. Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarexs" Sp. z o.o., kontakt tel. 724 550 108. Umowa zlecenie. 2014-10-17
sprzątaczka + wydawanie posiłków (nr 6469) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Zakres obowiązków: sprzątanie biur, wydawanie posiłków. Praca w Dąbrowie Chełmińskiej. Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarexs" Sp. z o.o., kontakt tel. 724 550 108. Umowa o pracę na czas określony, zwrot za dojazd do pracy. 2014-10-17
operator maszyn wykrawajacych - kierowca (nr 6488) podstawowe Pośrednik dyżurny Warunek konieczny - prawo jazdy kat. C,mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia do obsługi maszyn, sumienność, pracowitość, dyspozycyjność. Zakres obowiązków: obsługa maszyn wykrawających, dodatkowo zastępstwo kierowcy przy rozwożeniu towaru. Kartonex Sp. z o.o. Producent Opakowań z Tektury, kontakt tel. 52 373 42 13. Umowa na okres próbny. 2014-10-20
cieśla szalunkowy (nr 6382) podstawowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: montaż szalunków. Miejsce pracy: teren kraju. GFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kontakt tel. 609-060-906. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
cieśla szalunkowy (nr 6383) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Zakres obowiązków: montaż szalunków. Miejsce pracy: teren kraju. GFB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kontakt tel. 609-060-906. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
szwaczka (nr 6076) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, umiejętność szycia oraz obsługi maszyn krawieckich. "Lawa" M. Adamowicz Sp.j., kontakt tel. 52 372 95 50, 508 262 834. Umowa na okres próbny. 2014-10-02
pracownik porządkowy (nr 6085) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Zakres obowiązków: prace porządkowe polegające na utrzymaniu czystości w obiekcie. DGP CLEAN PARTNER Sp. z o.o., kontakt tel. 58 520 91 16 w godz. 7.00-14.00. Umowa na czas określony. 2014-10-02
brukarz (nr 6092) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie przy układaniu bruku. Zakres obowiązków: prace brukarskie, ogólnobudowlane. Spółdzielnia Socjalna "BYDGOSZCZANKA", kontakt telefoniczny: p. Izabela Brywczyńska 52-362-99-70 w godz. 8:00 - 15:00. Po umowie zlecenie możliwość podpisania umowy o pracę. 2014-10-03
pracownik techniczny (nr 6113) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: pomoc w dbaniu o stan techniczny obiektów. "NOVA" Kamila Eckert, kontakt tel. w godz. 8.00-18.00: 606 247 485. Umowa na okres próbny. 2014-10-03
operator ładowarki teleskopowej obrotowej (nr 6097) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: operator ładowarki teleskopowej obrotowej. Krzysztof Jastrzębski "KRYS POL", kontakt telefoniczny: p. Adrian Jastrzębski 784-630-188. Umowa na czas nieokreślony. Miejsce pracy: teren kraju. 2014-10-03
opiekun osoby starszej podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: dobra znajomość języka niemieckiego, doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Zakres obowiązków: pomoc przy przygotowywaniu posiłków, robieniu zakupów; organizacja czasu wolnego, sprzątanie, prasowanie i pranie, pomoc w higienie osobistej podopiecznego. Praca na terenie Niemiec. "PatMed" Patryk Kulczycki, ul. Oficerska 3, 59-800 Lubań; kontakt tel. 732-930-637. Umowa zlecenie. 2014-10-08
sprzedawca na stacji paliw (nr 6368) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia do napełniania zbiorników LPG stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych, dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista. Firma oferuje: ciekawy system szkoleń, karty rabatowe na zakupy, ciekawy pakiet świadczeń socjalnych. Zakres obowiązków: obsługa stacji benzynowej. Carrefour Polska Sp. z o.o., CV ze zdjęciem złożyć w recepcji Carrefour Bydgoszcz ul. Fordońska 141 85-739 Bydgoszcz lub kontakt telefoniczny 52-366-97-35. Umowa na okres próbny. 2014-10-14
sprzątaczka biurowa (nr 5926) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zakres obowiązków: sprzątanie pomieszczeń biurowych. Praca na 3/4 etatu. Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych "Antema" Sp. z o.o., kontakt tel. 535-006-429 w godz. 8-15.00. 2014-09-23
płytkarz (nr 5829) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: układanie płytek. KARO Karolina Stubińska, kontakt tel. 606-995-648. Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice. Umowa na czas określony. 2014-09-23
Malarz na mokro (nr 6327) podstawowe Pośrednik dyżurny mile widziana umiejętność malowania na mokro konstrukcji stalowych. Zakres obowiązków: malowanie konstrukcji stalowych na mokro. P.W."STAL-BUD"S.C. ZPChr Janusz Drozdalski, Hieronim Będzitko, tel.: (52) 345-06-34, (52) 345-01-91, e-mail: biuro@stal-bud.bydgoszcz.pl lub osobiście ul. Solna 18, Bydgoszcz w godz. 7:30-12:00. 1-a umowa na miesiąc na umowę o dzieło, kolejna umowa na czas określony na 2-a lata 2014-10-13
pracownik utrzymania czystości na hali produkcyjnej (nr 6175) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych USŁUGI OCHRONY MIENIA I DETEKTYWISTYCZNE "SZOGUN" Sp. z o.o., kontakt tel. 52 345 07 77. Umowa na czas określony. 2014-10-07
sprzątaczka biurowa (nr 6173) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych USŁUGI OCHRONY MIENIA I DETEKTYWISTYCZNE "SZOGUN" Sp. z o.o., kontakt tel. 52 345 07 77. Umowa na czas określony. 2014-10-07
betoniarz - zbrojarz (nr 6375) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: produkcja prefabrykatów betonowych. Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice. BSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDEZIALNOŚCIĄ, kontakt tel. 506-386-364. Umowa na czas określony. 2014-10-14
pomocnik murarza podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 2 lata doświadczenia zawodowego, słaba znajomość j. angielskiego. Miejsce pracy: Wielka Brytania. BBB POLAND Sp. z o. o., ul. Komorowskich 58, 34-300 Żywiec, kontakt tel. 33 861-01-85, e-mail: biuro@bbb-praca.pl; umowa na czas określony. 2014-10-16
krawcowa - szwaczka podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: umiejętność obsług przemysłowych maszyn szyjących; istnieje możliwość przeszkolenia. Zakres obowiązków: zszywanie elementów konfekcji lekkiej. Miejsce wykonywania pracy: Słupsk. INTERSTYL - Jan Reichert, ul. Borchardta 79, Słupsk, tel. 59 842-50-72, e-mail: ewa@interstyl.pl 2014-10-02
ustawiacz wtryskarek (nr 6424) podstawowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta form wtryskowych, poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Ustawiacz Wtryskarek Nr ref.: UW/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Zadania: • Ustawianie maszyn wtryskowych i uruchamianie procesu wtryskiwania; • Prawidłowe dobieranie parametrów w celu uzyskania pożądanego wyrobu; • Nadzorowanie procesu produkcyjnego; • Podejmowanie działań w przypadku pojawiających się awarii. Wymagania: • Doświadczenie zawodowe w ustawianiu maszyn wtryskowych – warunek konieczny; • Znajomość parametrów maszyn wtryskowych; • Znajomość branży tworzyw sztucznych; • Tzw. „zmysł informatyczny”. Oferujemy: • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym; • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Atrakcyjny system wynagradzania. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny UW/10/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
pracownik gospodarczy (nr 6471) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość działania i przeznaczenia środków myjąco dezynfekujących, umiejętność utrzymania czystości na wyznaczonym odcinku pracy, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz zarządzania personelem, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, schludność, dokładność, kreatywność. Do zadań należeć będzie: utrzymanie czystości w pomieszczeniach, koordynowanie pracy podległego personelu gospodarczego oraz egzekwowanie zleconych zadań, wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie skutecznego utrzymania czystości. Pallmed Sp. z o.o., CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: hr@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. W. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz, z dopiskiem rekrutacja Pracownik gospodarczy Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.). Oferujemy: umowę o pracę, zlecenie lub kontrakt, atrakcyjny system wynagrodzeń, możliwość podnoszenia kwalifikacji, dobre warunki pracy. 2014-10-17
operator maszyny AMADA (nr 6421) podstawowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta z branży elektrotechnicznej poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Operator maszyny AMADA Nr ref.: AMADA/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie ustawianie i obsługa wycinarki typu AMADA. Wymagania: • Min. 1 rok doświadczenia przy ustawianiu i obsłudze wycinarek / wykrawarek – warunek konieczny; • Umiejętność uposażenia maszyny w narzędzia, uzbrajania głowicy; • Mile widziane doświadczenie w obsłudze maszyny typu Amada; • Dobra znajomość rysunku technicznego; • Umiejętność pracy w zespole. Oferujemy: • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3 - zmianowym; • Umowę o pracę tymczasową – za pośrednictwem agencji (w późniejszym okresie możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę); • Wynagrodzenie miesięczne: 2500zł brutto. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny AMADA/10/14 w temacie wiadomości na adres: kinga.borowska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
kierowca samochodu ciężarowego (nr 5819) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji. Zakres obowiązków: kierowanie pojazdem na terytorium Polski. P.P.H.U. "MOC" Monika Biedroń, kontakt tel. 802-355-433 w godz. 8-20.00. Praca na terenie kraju. Umowa na czas określony. 2014-09-22
Malarz na mokro (nr 6327) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych mile widziana umiejętność malowania na mokro konstrukcji stalowych. Zakres obowiązków: malowanie konstrukcji stalowych na mokro. P.W."STAL-BUD"S.C. ZPChr Janusz Drozdalski, Hieronim Będzitko, tel.: (52) 345-06-34, (52) 345-01-91, e-mail: biuro@stal-bud.bydgoszcz.pl lub osobiście ul. Solna 18, Bydgoszcz w godz. 7:30-12:00. 1-a umowa na miesiąc na umowę o dzieło, kolejna umowa na czas określony na 2-a lata 2014-10-13
kierowca kat. C+E (nr 6339) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C + E, karta kierowcy. Zakres obowiązków: transport towarów na terytorium kraju, głównie woj. kuj.-pom. PPUH "Factum" Sp. z o.o., kontakt tel. w godz. 8.00-15.00: 52 344 03 13. Początkowo umowa - zlecenie, w okresie późniejszym umowa o pracę. 2014-10-14
operator maszyn i urządzeń (nr 6364) podstawowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: pakietyzacja wyrobów gotowych. Praca na terenie gminy Białe Błota. CEGIELNIE BYDGOSKIE S.A., kontakt tel. 52 349 40 01. Umowa na czas określony. 2014-10-14
salowa - sprzątaczka (nr 6549) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe. Miejsce pracy: Osielsko. NZOZ Centrum Medyczne "Epimigren" Krzysztof Nicpoń, kontakt tel. 52 343 60 35. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub kontraktu, inny wymiar czasu pracy. 2014-10-21
kierowca kat. C+E (nr 6389) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E. Zakres obowiązków: kierowanie zestawem pojazdów DMC 40t. Miejsce pracy: Polska, Unia Europejska. Wieczorek Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Piotr Wieczorek, kontakt tel. 728 369 595. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
sprzątaczka (nr 6022) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakres obowiązków: sprzątanie biur, mycie okien. KADEX - DARIUSZ DOMBROWSKI, kontakt telefoniczny: 504 832 995,790 525 978. Umowa na czas określony. 2014-10-01
kasjer/pomocnik sklepu (nr 6023) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, wymagana książeczka sanepidowska. Zakres obowiązków: obsługa kasy fiskalnej, rozliczanie utargu, dbanie o ład i porządek, wykładanie towaru, sprzątanie sklepu. m-ce pracy: Bydgoszcz - Fordon InterKadra Sp. z o.o., kontakt tel. w godz. 9.00-17.00: 666 826 234. Umowa zlecenie. 2014-10-01
opiekun osoby starszej podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe będzie stanowić dodatkowy atut, znajomość języka niemieckiego - poziom komunikacji, mile widziane prawo jazdy kat. B, ukończony kurs pierwszej pomocy, aktualna książeczka sanitarno - epidemiologiczna. Zakres obowiązków: sprawowanie ogólnej opieki nad osobą starszą, regularne przygotowywanie posiłków i napojów, przestrzeganie zaleceń co do diety podopiecznego, utrzymywanie porządku w domu i dbanie o estetykę otoczenia, pomoc w codziennych czynnościach: prasowanie, pranie, zmiana pościeli, robienie zakupów, dotrzymywanie towarzystwa podopiecznemu podczas spacerów, wizyt u lekarza, wspólne rozmowy. Perfekt Nanny Pomorska Agencja Opiekunek Marta Kuklińska, CV przesłać mailowo na adres: biuro@perfektnanny.pl; praca na terenie Niemiec. Umowa o pracę. 2014-09-24
kierowca kat. C+E (nr 5970) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe min. 2 lata, prawo jazdy kat. C+E, kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, aktualne badania psychotechniczne, dyspozycyjność i komunikatywność; mile widziane orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Zakres obowiązków: przewóz towarów w ruchu międzynarodowym. Kujawsko-Pomorskie Centrum Leasingowo-Kredytowe Sp. z o.o., CV ze zdjęciem przesłać mailowo na adres: mreszczynska@clk.bydgoszcz.pl; umowa na czas określony. 2014-09-29
pracownik ogólnobudowlany podstawowe Pośrednik pracy nr X Rotacja po pracach interwenycjnych. PRACE INTERWENCYJNE dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz w ramach programu 50+ i 25-,bezrobotni długotrwale, niepełnosprawni, bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego. Wykształcenie: podstawowe, doświadczenie zawodowe w pracach ogólnobudowlanych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-04-03
pracownik ogólnobudowlany (nr 6362) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: roczne doświadczenie w wykonywaniu prac budowlanych. Zakres obowiązków: czynności pomocnicze przy montażu zbrojeń, inne czynności pomocnicze. POWER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt tel. 44 645 96 90. Umowa na czas określony. 2014-10-14
prasowacz (nr 6244) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole. Zakres obowiązków: prasowanie odzieży. "MODUS" Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., kontakt tel. 52 339-37-39. Umowa na czas określony. 2014-10-08
prasowacz (nr 6241) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole. Zakres obowiązków: prasowanie odzieży. "MODUS" Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., kontakt tel. 52 339-37-39. Umowa na czas określony. 2014-10-08
suszarnik (nr 6441) podstawowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: praca na suszarni w zakładzie produkcyjnym. Praca w Koronowie. Cegielnia Stopka Sp. z o.o., kontakt tel. 606-460-413 - p. Janusz Pięta. Umowa na czas określony. 2014-10-16
pracownik produkcji (nr 6303) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania niezbędne: aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie w pracy na produkcji, gotowość do pracy na trzy zmiany w określonej brygadzie, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: sortowanie owoców morza, w tym również mrożonych ryb - pakowanie, odważanie asortymentu - praca w chłodzie - praca zgodnie z miesięcznym indywidualnym planem pracy określonym przez brygadzistę. GP PEOPLE Sp. z o.o. Sp.K., CV należy przesłać na adres e-mail: bydgoszcz@gppeople.pl; umowa na czas określony. 2014-10-10
spawacz MAG/MAG/TIG (nr 6422) podstawowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2011 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 27 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia (certyfikat nr 364). Aktualnie dla naszego Klienta, producenta konstrukcji stalowych lekkich, poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Spawacz MIG / MAG / TIG Nr ref.: SPAW/10/13 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie spawanie stali czarnej metodą MIG / MAG / TIG. Nasze wymagania: • doświadczenie w spawaniu konstrukcji stalowych metodą MIG / MAG / TIG– warunek konieczny; • uprawnienia spawalnicze MIG / MAG / TIG (aktualny certyfikat) – warunek konieczny; • dobra znajomość rysunku technicznego; • dyspozycyjność i gotowość do pracy w systemie 3 - zmianowym. Oferujemy: • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Przyjazną atmosferę w pracy; • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym; • Wynagrodzenie podstawowe do negocjacji z pracodawcą oraz premie; • Szkolenia i możliwość rozwoju. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny SPAW/10/13 w temacie wiadomości na adres: kinga.borowska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
pracownik produkcji (nr 6309) podstawowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: pomoc przy produkcji mebli. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
pracownik produkcji (nr 6309) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Zakres obowiązków: pomoc przy produkcji mebli. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
pracownik sprzątający powierzchnie biurowe (nr 6350) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. roczne doświadczenei zawodowe, dokładność, dobra koordynacja ruchowa. Zakres obowiązków: utrzymanie porządku i czystości w budynku biurowym. Job Impulse Polska Sp. z o.o., kontakt tel. 505 195 874. Umowa na czas określony. 2014-10-14
pracownik sprzątający powierzchnie biurowe (nr 6350) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: min. roczne doświadczenei zawodowe, dokładność, dobra koordynacja ruchowa. Zakres obowiązków: utrzymanie porządku i czystości w budynku biurowym. Job Impulse Polska Sp. z o.o., kontakt tel. 505 195 874. Umowa na czas określony. 2014-10-14
spawacz metodą TIG (nr 6390) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia spawalnicze metodą TIG oraz łukiem elektrycznym, wyobraźnia techniczna, mile widziane doświadczenie. Zakres obowiązków: spawanie blachy metodą TIG oraz ręcznym łukiem elektrycznym w hali produkcyjnej. Miejsce pracy: Kruszyn Krajeński. ROBUST 24.EU PRZEMYSŁAW ZACHWIEJA, kontakt tel. 604-476-214. Umowa na czas określony. 2014-10-15
sprzątaczka biurow/odśnieżanie podstawowe Pośrednik dyżurny Miejsce pracy: Nakło nad Notecią. Car Service Sp. z o. o., ul. Paprocia 37, 87-800 Włocławek, tel. 510-163-176. Umowa zlecenie 2014-10-08
kierowca kat. C+E (nr 6255) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: transport kruszyw. Auto Transport Sławomir Matuszewski, kontakt tel. 504-216-776. Umowa na okres próbny. 2014-10-09
pracownik ochrony fizycznej (nr 6254) podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, niekaralność, obsługa komputera. Zakres obowiązków: ochrona osób i mienia. ASISTNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt osobisty: ul. Fordońska 40, 85-719 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-08
opiekun/opiekunka osób starszych podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Zakres obowiązków: pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz opieka nad osobą starszą. Miejsce pracy: Polska/Niemcy. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz dojazd. Warszawa Germany Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. 22 44 87 222. Umowa zlecenie. 2014-10-02
operator maszyn wykrawających (nr 6486) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, istnieje możliwość doszkolenia, sumienność, zaangażowanie, dyspozycyjność. Zakres obowiązków: obsługa maszyn wykrawających do produkcji opakowań z tektury. Kartonex Sp. z o.o. Producent Opakowań z Tektury, kontakt tel. 52 373 42 13. Umowa na okres próbny. 2014-10-20
pracownik do zbioru owoców podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: chęć do pracy. Zakres obowiązków: zbiór owoców, przycinka drzew owocowych. Miejsce pracy: Niemcy. FHU Ryszard Stogowski, ul. Ks. Kujota 5, 87-300 Brodnica, tel. 692-436-028. Umowa na czas określony. Pracodawca zapewnia dojazd i zakwaterowanie. 2014-10-17
kucharz (nr 6180) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność. Zakres obowiązków: przygotowywanie posiłków w lokalu gastronomicznym typu grill/kebab. AUTO-FINANSE MICHAŁ NAWROCKI, CV należy przesłać na adres e-mail: autofinanse@onet.eu; umowa na czas określony. 2014-10-07
mechanik - wulkanizator (nr 6400) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: dyspozycyjność, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: wymiana opon z letnich na zimowe drobne prace mechaniczne. Landowscy, OPON-LAN Spółka Jawna, CV należy przesłać na adres e-mail: maciej.landowski@mojeopony.pl; umowa na czas określony. 2014-10-15
pracownik produkcji (nr 6401) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie na stanowisku zbrojarza, tynkarza, w pracy na produkcji, mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych. Miejsce pracy: Białe Błota. Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A., kontakt tel. 52 323 65 07 lub 502 494 266. Umowa na czas określony lub umowa zlecenie. 2014-10-15
sprzątaczka (nr 6540) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: sprzątanie bloku w okolicach osiedla Bartodzieje, mile widziane osoby z tej dzielnicy. 4 House-Nieruchomości Hanna Dehnhard, tel. 509-564-059 - p. Dehnhard. Umowa zlecenie. 2014-10-20
Tapicer meblowy podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: 2 lata doświadczenia zawodowego. Zakres obowiązków: tapicerowanie mebli. MEBLOMAK Sp. z o.o. CV należy przesłać na e-mail: marek.kosior@meblomak.pl Miejsce pracy: Rumia. Umowa o pracę na czas nieokreślony. 2014-09-26
Tapicer meblowy podstawowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: 2 lata doświadczenia zawodowego. Zakres obowiązków: tapicerowanie mebli. MEBLOMAK Sp. z o.o. CV należy przesłać na e-mail: marek.kosior@meblomak.pl Miejsce pracy: Rumia. Umowa o pracę na czas nieokreślony. 2014-09-26
frezer CNC (nr 6423) podstawowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2011 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 27 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia (certyfikat nr 364). Aktualnie dla naszego Klienta, producenta konstrukcji stalowych lekkich, poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Frezer CNC Nr ref.: FCNC/10/13 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie obsługa frezarek CNC. Wymagania: • Umiejętność obsługi frezarek CNC lub tokarek CNC – warunek konieczny; • Umiejętność czytania rysunku technicznego; • Mile widziane osoby, które ukończyły kurs z zakresu obsługi i programowania maszyn CNC. Oferujemy: • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Pracę w równoważnym systemie czasu pracy (12-godzinnym); • Przyjazną atmosferę w pracy; • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Wynagrodzenie podstawowe oraz premie; • Szkolenia i możliwość rozwoju. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny FCNC/10/13 w temacie wiadomości na adres: sylwia.sajko@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
operator wielomaszynowy (nr 6087) podstawowe Pośrednik dyżurny Wymagania: duża motywacja i chęć do pracy, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy oraz chęć do zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowanie. Zakres obowiązków: klejenie i składanie elementów kartonowych - nakładanie tektury na maszyny produkcyjne - odbieranie gotowych opakowań z maszyny i układanie na paletach - obsługa maszyn produkcyjnych. Job Impulse Polska Sp. z o.o., kontakt telefoniczny: p. Anna Szczesiak 505-195-874. Umowa na czas określony. 2014-10-03
STAŻ: magazynier(5668) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie, mile widziane prawo jazdy kat.B, uprawnienia do obsługi wózka widłowego. Ogólny zakres obowiązków:pomoc magazynierowi w ramach wykonywanych obowiązków. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-16
architekt wnętrz (nr 6159) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie min. średnie kierunkowe, doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: prace architektoniczne. Business Complex Przemysław Zakrzewski, tel. 52 321-69-50 - p. Paulina Sobocińska w godz. 8-16.00. Własna działalność gospodarcza. 2014-10-03
STAŻ: pomocnik galwanizera(5442) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:- przygotowanie elementów metalowych do obróbki - obsługa linii produkcyjnej . Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-09
Specjalista do spraw rolnictwa średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe (absolwenci szkół rolniczych ogrodnictwo, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa), prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: Zgodnie ze stanowiskiem pracy. Prowadzenie szkoleń dla rolników, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. "SZKOLTEX" CENTRUM USŁUG BHP I KADR DANIEL SOCHACKI CV należy przesłać na adres e-mail: danielbhp@interia.pl Miejsce pracy: Lublin. Umowa na okres próbny. 2014-09-30
doradca energetyczny średnie Pośrednik dyżurny Doradca energetyczny Miejsce pracy: Cała Polska AMB Energia S.A. – jesteśmy Liderem na rynku zmian sprzedawców energii elektrycznej i rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną dla klientów biznesowych. Naszą aspiracją jest stworzenie najlepszej organizacji sprzedażowej w Polsce, dlatego intensywnie inwestujemy w dobór i rozwój naszych pracowników. Większość firm, szukając nowych pracowników zachęca kandydatów mówiąc o „dynamicznym rozwoju”. Niestety czasami są to tylko puste słowa... W AMB ENERGIA słowo „dynamiczny” jest niewystarczające i chyba lepszym określeniem byłoby wyrażenie „błyskawiczny”. Przy takim tempie rozwoju mamy więc ogromne zapotrzebowanie na nowe osoby, które pomogą nam w pracy ze stale rosnącą grupą Klientów. Aktualnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą w naszej firmie na stanowisku: Doradca energetyczny nr ref.: DE/miejscowość Jeśli  posiadasz doświadczenie w aktywnej sprzedaży i pozyskiwaniu klientów (lub masz predyspozycje do pracy w takim charakterze)  lubisz sprzedawać  jesteś osobą otwartą na nowe wyzwania  lubisz kontakt z ludźmi i jesteś komunikatywny  odpowiada Ci praca, która wymaga od Ciebie ogromnego zaangażowania i pracowitości  motywują Cię cele zadaniowe i możliwość wysokich zarobków wypracowanych efektywną sprzedażą  chcesz oferować Klientom produkt, którego potrzebują  masz motywację i chęć do uczenia się Dlaczego warto?  Na start otrzymasz wynagrodzenie podstawowe za aktywność sprzedażową, a za wydajną pracę dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne  Zadbamy o Twój rozwój, nauczymy Cię sprzedawać, pozyskiwać klientów, utrzymywać z nimi relacje  Do efektywnej pracy zapewnimy Ci niezbędne narzędzia (telefon, tablet, samochód – po okresie próbnym)  Będziemy pomagać Ci w realizacji celów poprzez systematyczny coaching i szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb  Docenimy i rozwiniemy Twój talent  Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, lub umowy o współpracę (działalność gospodarcza)  Dla najlepszych – szybka ścieżka awansu na Kierownika zespołu Profil idealnego kandydata  Min. 2 lata doświadczenia w pracy jako przedstawiciel handlowy w sprzedaży bezpośredniej  Min. 1 rok doświadczenia w terenie, a także w akwizycji  Min. 1 rok doświadczenia w systemie prowizyjnym  Zarabiałeś mniej niż 10 tys., oraz nie prowadziłeś własnego biznesu  Wysoka motywacja  Wysoka kultura osobista  Proaktywność, optymizm i poczucie humoru  Prawo jazdy kat. B. Zadzwoń i dowiedz się więcej o ofercie: tel. 690 432 513 email: rekrutacja_ambenergia@poczta.pl Wyślij SMS pod numer 690 432 513 o treści DE/miejscowość - oddzwonimy w ciągu 24H Prosimy o dołączenie w treści cv następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm).” Dziękujemy za wszystkie nadesłane aplikacje. Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 2014-10-13
STAŻ: referent administracyjny (5637) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. średnie. Ogólny zakres obowiązków:Zapoznanie się z funkcjonowaniem administracji aptecznej, poznanie programu aptecznego KAMSOFT, tworzenie statystyk sprzedażowych i zakupowych, spisywanie umów, archiwizacja dokumentów księgowych, sprawdzanie faktur pod wzgledem merytorycznym, prowadzenie korespondencji. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-15
STAŻ: pracownik biura obsługi klienta(6134) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie. Ogólny zakres obowiązków: Obsługa klientów dokonujących zakupów w sklepie internetowym, prowadzenie korespondencji elektronicznej, pomoc w pracach administracyjnych w systemie sklepu. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
pracownik biura obsługi klienta (nr 5823) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: obsługa komputera (pakiet Office), mile widziane doświadczenie zawodowe. NATURA DLA BIURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CV przesłać mailowo na adres: rekrutacja@naturadlabiura.pl; miejsce pracy: Toruń. Umowa na czas określony. 2014-09-22
przedstawiciel handlowy (nr 5824) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie zawodowe. NATURA DLA BIURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CV przesłać mailowo na adres: rekrutacja@naturadlabiura.pl; miejsce pracy: woj. kujawsko - pomorskie. Umowa na czas określony. 2014-09-22
przedstawiciel handlowy (nr 6124) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: prawo jazdy kat. B, wymagane doświadczenie zawodowe w branży mięso-wędliny. Praca na terenie woj. kuj.-pom. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "JOANNA" Marek Miśtak, kontakt telefoniczny: 607 800 904. Umowa na czas określony. 2014-10-06
starszy księgowy (nr 6492) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe w księgowości i płacach, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, do bra organizacja pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista. Zakres obowiązków: naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowniczymi, sporządzanie deklaracji i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, sporządzenie i wysyłanie deklaracji PFRON, GUS, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, nadzór nad mieszkaniem, m.in. ewidencję umów, ustalanie bieżących stawek czynszowych i ceny wody zgodnie z uchwałami Rady Miasta, rozliczanie zużycia energii cieplnej (za sezon grzewczy) i wody - kwartalnie, rozliczanie wynajmów powierzchni, ewidencjonowanie spłat pożyczek z ZFŚS. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, kontakt osobisty: ul. Stawowa 39 Bydgoszcz. Umowa na zastępstwo. 2014-10-20
inżynier budowy średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe elektryczne, uprawnienia SEP E, mile widziane uprawnienia SEP D. Zakres obowiązków: prowadzenie budowy, odpowiedzialność za przyjęcie i odbiór wykonanych budów. kierowanie poszczególnymi grupami robót, kontrola budowy pod względem jakości i terminowości wykonanych robót. Miejsce pracy: teren kraju. ELBROX Henryka Bobińska, ul. Witosa 7a, 86-100 Świecie, CV przesłać mailowo na adres: kadry@elbrox.pl lub tel. 52 333-32-70 wew. 26. Umowa na czas określony. 2014-10-06
kosztorysant średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe, znajomość programu NORMA, mile widziana znajomość branży elektroenergetycznej. Zakres obowiązków: opracowywanie kosztorysów, sporządzanie kosztorysów, wykonywanie rozliczenia kosztów budowy. Miejsce pracy: teren kraju. ELBROX Henryka Bobińska, ul. Witosa 7a, 86-100 Świecie, CV przesłać mailowo na adres: kadry@elbrox.pl lub tel. 52 333-32-70 wew. 26. Umowa na czas określony. 2014-10-06
pracownik do obsługi e-wypożyczalni i platformy B2B (6169) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera, komunikatywność, pracowitość, mile widziane wykształcenie informatyczne; wykształcenie wyższe, mile widziane doświadczenie w sprzedaży wysyłkowej. Zakres obowiązków: obsługa platformy B2B; e-wypożyczalni; strojów karnawałowych oraz klienta. PB Paulina Brzeska, kontakt tel. 796 260 769 lub e-mail: paulina-brzeska@go2.pl; umowa na czas określony. 2014-10-06
STAŻ: referent ds. księgowych(6292) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie zawodowe(rachunkowość i pokrewne), mile widziany j. angielski. Ogólny zakres obowiązków:nauka pracy w programie ksiegowym CND XL nauka prowadzenia kasy sporządzanie przelewów. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-10
referent do spraw księgowości (nr 6217) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: raporty ZUS i US, rozliczanie faktur, współpraca z kontrahentami, sporządzanie umów. Multi Serwis Cleaner Zofia Rybarczyk, kontakt tel. 661-502-533. Praca w Dąbrowie Chełmińskiej. Umowa na czas określony. 2014-10-08
referent do spraw kadr (nr 6218) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: min. 2 lata doświadczenia, wykształcenie kierunkowe. Zakres obowiązków: prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, obliczanie urlopów, wystawianie świadectw pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy itp. Multi Serwis Cleaner Zofia Rybarczyk, kontakt tel. 661-502-533. Praca w Dąbrowie Chełmińskiej. Umowa na czas określony. 2014-10-08
referent do spraw biurowych (nr 6219) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: prace administracyjno - biurowe. Multi Serwis Cleaner Zofia Rybarczyk, kontakt tel. 661-502-533. Umowa na czas określony. 2014-10-08
aparatowy procesów chemicznych z doświadczeniem w branży przemysłowej (nr 6417) średnie Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta z branży chemicznej, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Aparatowy Procesów Chemicznych z doświadczeniem w branży przemysłowej Nr ref.: ARW/07/14 Miejsce pracy: Włocławek Główne obowiązki: • Sterowanie procesami w sterowni przy wykorzystaniu cyfrowych systemów sterowania; • Odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie aparatury oraz jakość produkcji produktu; • Przygotowanie instalacji chemicznej zgodnie z instrukcjami w celu zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego; • Monitorowanie bieżących wskaźników aparatury przy jednoczesnej weryfikacji ich zgodności z dopuszczonymi normami; • Podejmowanie wszelkich wymaganych działań w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w obszarze produkcji; • Pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów parametrów procesów chemicznych; • Przygotowywanie dokumentacji, analiz oraz raportowanie wyników pracy bezpośrednio do Mistrza Produkcji; • Informowanie bezpośredniego przełożonego o wszystkich występujących awariach i odchyleniach zgodnie z przyjętymi zasadami przepływu informacji; • Dokonywanie przeglądów oraz podejmowanie działań w zakresie bieżącego serwisowania urządzeń na terenie instalacji, pomoc przy naprawie maszyn i urządzeń; • Dbanie o porządek i czystość w miejscu pracy. Wymagania: • Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej z branży przemysłowej – warunek konieczny; • Mile widziane doświadczenie w branży chemicznej; • Wykształcenie min. średnie techniczne; • Ogólna wiedza techniczna, mile widziana z zakresu elektryki, mechaniki, automatyki, technologii chemicznych, itp.; • Umiejętność pracy w grupie oraz utrzymywania dobrych relacji ze współpracownikami; • Percepcja wzrokowa oraz zdolności manualne; • Wysoka odpowiedzialność, dyscyplina; • Analityczny umysł i samodzielność; • Znajomość pakietu MS Office, dodatkowym atutem będzie znajomość cyfrowych systemów sterowania; • Bardzo dobry stan zdrowia oraz kondycja fizyczna. Nasz Klient oferuje: • Pracę na terenie Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo-Technologicznego; • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Pracę w systemie 3 – zmianowym 4-brygadowym; • Atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy; • Szkolenia techniczne i rozwojowe, również zagraniczne. Oferta dotyczy pracy stałej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny ARW/07/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
majster budowy średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie min. średnie kierunkowe, obsługa niwelatora, prawo jazy kat. B; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej będą dodatkowym atutem. Miejsce pracy: teren kraju. PAXBUD Sp. z o. o., Bogdanowo 11, 64-600 Oborniki; kontakt tel. 61 29-60-994 lub CV i list motywacyjny przesłać mailowo na adres: biuro@paxbud.pl; umowa na czas określony. 2014-10-02
STAŻ:pracownik ds. dokumentacji(6459) średnie Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie ze znajomością programu AutoCad lub wyższe:budownictwo, geografia, ochrona środowiska, podstawowa znajomość programu AutoCad oraz MS Office. Ogólny zakres obowiązków:udział w sporządzaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych z wykorzystaniem programów komputerowych: AutoCad i AutoCad Civil 3D, GEOSTAR, CPT, MS Office. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
młodszy kelner (nr 6536) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe mile widziane, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków: obsługa gości hotelowych w restauracji, obsługa imprez okolicznościowych (wesela, bankiety). Hotel City Sp. z o. o., CV przesłać mailowo na adres: kadry@city-hotel.pl; umowa na czas określony. 2014-10-20
pracownik biurowy (nr 6534) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie w sprzedaży telefonicznej, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole. Zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych klientów, prowadzenie rozmów handlowych. Biuro Handlowo-Marketingowe Wydawnictwo Mariola Becker, kontakt e-mail: becker@neostrada.pl; umowa na czas określony. 2014-10-20
konsultant (nr 6532) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: perfekcyjna znajomość języka norweskiego. Miejsce pracy: Łabiszyn. MEDIUX TECHNOLOGIE ROBERT JANICKI, kontakt tel. 501 090 128. Umowa na czas określony. 2014-10-20
konsultant (nr 6532) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: perfekcyjna znajomość języka norweskiego. Miejsce pracy: Łabiszyn. MEDIUX TECHNOLOGIE ROBERT JANICKI, kontakt tel. 501 090 128. Umowa na czas określony. 2014-10-20
operator maszyn (nr 6181) średnie Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: praca na maszynach na przygotowaniu produkcji. ALKOR Sp. z o.o., kontakt telefoniczny: 52-361-65-32, p. Karol Chabowski. 2014-10-07
przedstawiciel handlowy (nr 6124) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B, wymagane doświadczenie zawodowe w branży mięso-wędliny. Praca na terenie woj. kuj.-pom. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "JOANNA" Marek Miśtak, kontakt telefoniczny: 607 800 904. Umowa na czas określony. 2014-10-06
młodszy specjalista ds. pomiarów średnie Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy specjalista ds. pomiarów Miejsce pracy: Bydgoszcz POL/9040/042/NKA Zadania:  Wykonywanie pomiarów wg planów kontroli,  Ocena raportów pomiarowych,  Ocena wizualna jakości produkowanych detali,  Wypełnianie dokumentacji pomiarowej, Wymagania:  Wykształcenie min średnie techniczne,  Doświadczenie w obsłudze urządzeń pomiarowych 3D (sondą dotykową)-mile widziane,  Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,  Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,  Umiejętność pracy w zespole, Oferujemy:  Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  Możliwość poznania nowoczesnych technologii i systemów zarządzania,  Umowa o pracę,  Możliwości rozwoju zawodowego. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
starszy księgowy (nr 6492) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie zawodowe w księgowości i płacach, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, do bra organizacja pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista. Zakres obowiązków: naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami pracowniczymi, sporządzanie deklaracji i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, sporządzenie i wysyłanie deklaracji PFRON, GUS, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, nadzór nad mieszkaniem, m.in. ewidencję umów, ustalanie bieżących stawek czynszowych i ceny wody zgodnie z uchwałami Rady Miasta, rozliczanie zużycia energii cieplnej (za sezon grzewczy) i wody - kwartalnie, rozliczanie wynajmów powierzchni, ewidencjonowanie spłat pożyczek z ZFŚS. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, kontakt osobisty: ul. Stawowa 39 Bydgoszcz. Umowa na zastępstwo. 2014-10-20
STAŻ: Specjalista ds sprzedaży (nr 5445) średnie Pośrednik pracy nr X Na staż mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie, dobra znaj. j. angielskiego. Ogólny zakres obowiązków: realizacja polityki sprzedażowej firmy. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-08
przedstawiciel handlowy średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B (2 lata), doświadczenie zawodowe (branża spożywcza), komunikatywność, samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej. Miejsce pracy: teren całego kraju. Pracodawca zapewnia samochód i telefon służbowy. Zakres obowiązków: pozyskiwanie kontrahentów oraz współpraca i utrzymanie kontaktów handlowych z istniejącymi klientami, prowadzenie rozmów handlowych. GOOD SNACK Tadeusz Nowak, ul. Spółdzielców 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, e-mail: info@goodsnack.pl; umowa zlecenie. 2014-10-14
brygadzista (nr 6167) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym oraz j. angielskiego w stopniu podstawowym, umiejętność czytania dokumentacji technicznej, umiejętność posługiwania się sprzętem pomiarowo-kontrolnym, bardzo dobra organizacja pracy. Zakres obowiązków: organizowanie i zarządzanie pracą osób na linii produkcyjnej, optymalizacja procesów produkcji, przydzielanie zadań pracownikom i kontrola poprawności ich wykonywania, dbanie o terminowość, jakość i efektywność procesów produkcyjnych, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników, utrzymywanie dyscypliny pracy. ANDO Arkadiusz Niezgódka, kontakt e-mailowy: rekrutacja@zdkando.pl; umowa na czas określony. 2014-10-07
grafik webmaster (nr 6376) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku. Zakres obowiązków: projektowanie i kodowanie stron www, przygotowanie projektów graficznych do druku, podstawowa obróbka zdjęć, współpraca z działem marketingu w zakresie grafiki reklamowej. Praca w Solcu Kujawskim, BM Grupa spółka z o.o. sp. k., CV należy przesłać na adres e-mailowy: info@bmgrupa.pl; umowa na czas określony. 2014-10-14
operator/ka wtryskarki (nr 6377) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 4-miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku, doświadczenie w pracy zmianowej, motywacja do pracy. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bieżącą obsługę wtryskarek, ocenę wizualną jakości produkowanych detali oraz za ich pakowanie, kontrolę parametrów pracy wtryskarki i urządzeń pomocniczych. BEETSMA Sp. z o.o., CV należy przesłać na adres e-mail: biuro.bydgoszcz@beetsma.pl; umowa na czas określony. 2014-10-14
sprzedawca (nr 6232) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, kasy fiskalnej. Zakres obowiązków: obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, realizacja zamówień, fakturowanie. Hurtownia branży meblarskiej. Rejs Spółka z o.o., CV należy przesłać na adres e-mailowy: bydgoszcz@rejs.eu; umowa na okres próbny. 2014-10-08
doradca klienta (nr 6259) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 2-letnie doświadczenie w obsłudze klienta, prawo jazdy kat. B, niekaralność, komunikatywność. Zakres obowiązków: profesjonalna obsługa klienta w zakresie świadczonych usług, realizacja założonych planów sprzedażowych, monitorowanie spłacalności klientów, budowanie trwałych relacji z klientami. CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, CV należy przesłać na adres e-mailowy: b.zienkiewicz@capitalservice.pl; umowa na okres próbny. 2014-10-09
ślusarz (nr 6111) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: umiejętność czytania rysunku technicznego, obsługa elektronarzędzi. Zakład Techniki Medycznej "Tech-Med" Sp. z o.o., e-mail: spawalnia@techmed.com.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-03
agent prowadzący salonik prasowy (nr 6551) średnie Pośrednik dyżurny Praca związana z prowadzeniem saloniku prasowego. Miejsce pracy: Koronowo. RUCH S.A., CV należy przesłać na adres e-mail: robert.garczarek@ruch.com.pl; umowa zlecenie. 2014-10-21
STAŻ: magazynier(5495) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie. Ogólny zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie towarów zgodnie ze standardami panującymi w firmie, obsługa klienta, utrzymywanie porządku na stanowisku pracy. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-11
specjalista organizacji produkcji (nr 6342) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, poczta, mile widziana podstawowa znajomość programu Autocad), doświadczenie w zakresie gospodarki materiałowej (możliwość przyuczenia), komunikatywność (rozmowy z dostawcami i pracownikami). Zakres obowiązków: wsparcie działu produkcji w zakresie organizacji produkcji, rozliczenia rozchodów materiałowych oraz nakładów pracy, udział w organizacji dostaw materiałów podstawowych. ERPLAST Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-14
specjalista do spraw obsługi klienta (nr 6300) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie. Zakres obowiązków: utrzymanie stałych relacji z aktualnymi klientami firmy, pozyskiwanie nowych klientów, obsługa klienta indywidualnego oraz biznesowego, weryfikowanie dokumentów klienta, przygotowywanie indywidualnej oferty klientom. MARIUSZ WOJCIŃSKI N & M SCHOOL, e-mail: mariusz.wojcinski@aegonpolska.pl; praca na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-10
automatyk (nr 6253) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
STAŻ: asystent geodety(6188) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie, prawo jazdy kat.B-mile widziane. Ogólny zakres obowiązków:Prace biurowe i terenowe. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
specjalista organizacji produkcji (nr 6342) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, poczta, mile widziana podstawowa znajomość programu Autocad), doświadczenie w zakresie gospodarki materiałowej (możliwość przyuczenia), komunikatywność (rozmowy z dostawcami i pracownikami). Zakres obowiązków: wsparcie działu produkcji w zakresie organizacji produkcji, rozliczenia rozchodów materiałowych oraz nakładów pracy, udział w organizacji dostaw materiałów podstawowych. ERPLAST Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-14
specjalista ds. zamówień publicznych (nr 6481) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych wymaganych do poprawnego przygotowania ofert przetargowych, znajomość obsługi programów (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne). Zakres obowiązków: wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przygotowywanie formalnych wniosków, pism związanych z postępowaniem przetargowym, przygotowywanie ofert, współpraca z wydziałem sprzedaży podczas określenia ofert, nadzór nad poprawnością dokumentacji przetargowej, przygotowywanie raportów związanych z prowadzoną działalnością. ERPLAST Sp. z o. o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27 Bydgoszcz. Umowa na okres próbny. 2014-10-20
kucharz (nr 6198) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: obsługa imprez okolicznościowych. Miejsce pracy: Czarnowo. GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt tel. 566 781 113. Umowa na okres próbny. 2014-10-07
STAŻ: pracownik obsługi silosów(5701) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Staż w Dobrczu. Wymagane wykształcenie średnie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków: obsługa silosów badanie jakości zmian posługiwanie się office excel. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-17
kierownik stoiska (nr 6552) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe w zarządzaniu personelem. Zakres obowiązków: zarządzanie podległym personelem, zapewnienie obsady na stoisku, zapewnienie dostępności artykułów do sprzedaży, zarządzanie powierzchnią sprzedaży, postępowanie zgodnie z rutynami i procesami na stoisku. TESCO POLSKA Sp.z o. o., e-mail: 31015hr@pl.tesco-europe.com; umowa na czas określony. 2014-10-21
Młodszy doradca klienta biznesowego (nr 6525) średnie Pośrednik dyżurny Oferujemy: pracę w zgranym i stabilnym zespole, w którym ponad 70% pracowników jest zatrudnionych w Spółce od 2 do ponad 6 lat, ciekawe i ambitne zadania, pracę w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży internetowej (SEO/SEM) cykl intensywnych szkoleń branżowych i coachingów, możliwość uzyskania certyfikatów Google (Google AdWords i Google Analytics), komfortowe warunki pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, atrakcyjne wynagrodzenie - podstawa i nielimitowane prowizje sprzedażowe, podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery, w tym możliwość awansu na stanowiska menedżerskie, specjalistyczny pakiet medyczny. Wymagania: miła osobowość i naturalna umiejętność nawiązywania kontaktów, duża ambicja i zaangażowanie, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów, inteligencja oraz zdolność analitycznego myślenia, motywacja i zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy. SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o Sp. k. Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca 2014-10-20
doradca klienta (nr 6012) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie. Zakres obowiązków: nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami, przeprowadzanie profesjonalnej analizy finansowej klienta oraz zajmowanie się doradztwem w zakresie usług finansowych oferowanych przez firmę. Profit Doradcy Finansowi Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: zgloszenia@profity.com.pl; umowa na czas nieokreślony. W zamian za Twoje zaangażowanie oferujemy: profesjonalne szkolenia; sprawdzony system pracy, wsparcie IT; miłą i serdeczną atmosferę pracy, brak limitów; bogatą ofertę (lokaty strukturyzowane, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, kredyty bankowe, ubezpieczenia); możliwość indywidualnego rozwoju, kariera managera; dotacje do założenia własnego biura; współpracę opartą na wzajemnym partnerstwie; oferujemy również możliwość odbycia stażu. 2014-09-30
handlowiec ds. asortymentu technicznego (nr 6312) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie (preferowane elektryczne), znajomość technik sprzedaży i negocjacji, łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, decyzyjność i odpowiedzialność, bardzo wysoka motywacja i zaangażowanie w pracę. Zakres obowiązków: fachowa i rzetelna obsługa klientów, także w zakresie doradztwa technicznego, podejmowanie działań handlowych niezbędnych dla utrzymania i zwiększenia obrotu z klientami biura handlowego. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dużej i stabilnej firmie, rozwój wiedzy i umiejętności poprzez udział w programach szkoleniowych organizowanych przez firmę oraz producentów asortymentu elektrotechnicznego. TIM SPÓŁKA AKCYJNA, CV należy przesłać na adres e-mail: m.zdunkiewicz@tim.pl; umowa na czas określony. 2014-10-10
STAŻ: konsultant kosmetyczny(5995) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie. Ogólny zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych i pielegnacyjnych całego ciała oraz twarzy. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty 2014-09-30
koordynator ds. utrzymania czystości (nr 6332) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w zarządzaniu realizacją usług, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność zarządzania zespołem, odporność na stres. Zakres obowiązków: zarządzanie zespołem pracowników sprzątających, nadzór nad realizacją kontraktu, dbanie o dobry kontakt z klientem, organizowanie dostaw. "SECURITY & CLEANING SYSTEM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, aplikacje proszę kierować na adres mailowy: bydgoszcz.rekrutacja@scsystem.pl; umowa na okres próbny. 2014-10-13
KUCHARZ-GARMAŻER(6157) średnie Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie(mile widziany technik tech. żywienia), prawo jazdy kat.B, doświadczenie zawodowe na wskazanym stanowisku. Ogólny zakres obowiązków: sporządzanie potraw. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
programista (nr 6038) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane wykształcenie wyższe oraz znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków: tworzenie szkoleń interaktywnych, stron www, programowanie aplikacji webowych. LOGONET Sp. z o.o., proszę przesłać CV i list motywacyjny na adres: marcin.kowalski@lo.pl; umowa na okres próbny 3 miesiące, następnie umowa na rok a następnie na czas nieokreślony. 2014-10-01
STAŻ: referent księgowy(6353) średnie Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie. Ogólny zakres obowiązków:1. Układanie dokumentów księgowych. 2. Numerowanie dokumentów. 3. Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-16
Młodszy pozycjoner (nr 6509) średnie Pośrednik dyżurny Oferujemy: pracę w młodym i kreatywnym zespole, miłą atmosferę pracy, komfortowe warunki pracy, ciekawe i ambitne projekty, dostęp do najnowszych technologii, rozwój w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży SEO/SEM, szkolenia branżowe oraz coachingi, stabilną pracę - zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, elastyczny grafik pracy w przypadku osób studiujących, atrakcyjne wynagrodzenie, podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery, specjalistyczny pakiet medyczny. Wymagania: Wymagania: znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji technicznej znajomość HTML/XHTML i CSS, zdolność szybkiego przyswajania wiedzy, kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność do pracy minimum na 3/5 etatu. Zakres obowiązków: pozycjonowanie i optymalizacja stron www pod opieką mentora oferta dla studentów dziennych. SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o Sp. k. Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca 2014-10-20
Webdeveloper/Pozycjoner (nr 6512) średnie Pośrednik dyżurny Oferujemy: pracę w młodym i kreatywnym zespole, miłą atmosferę pracy, komfortowe warunki pracy, ciekawe i ambitne projekty, dostęp do najnowszych technologii, rozwój w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży SEO/SEM, szkolenia branżowe oraz coachingi, stabilną pracę - zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, elastyczny grafik pracy w przypadku osób studiujących, atrakcyjne wynagrodzenie, podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery, specjalistyczny pakiet medyczny. Wymagania: Wymagania: znajomość HTML/XHTML i CSS, zdolność szybkiego przyswajania wiedzy, kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność do pracy minimum na 3/5 etatu. Zakres obowiązków: optymalizacja i pozycjonowanie stron www oferta dla studentów zaocznych i absolwentów. SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o Sp. k. Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca 2014-10-20
STAŻ: elektronik, technik(5286) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie. Ogólny zakres obowiązków:Naprawa sprzętu fotograficznego, wymiana podzespołów elektronicznych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-02
STAŻ: Doradca klienta (nr 5976) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie, obsługa urządzeń biurowych. Ogólny zakres obowiązków:Obsługa urządzeń biurowych, wypisywanie i wprowadzanie wniosków, uzupełnianie i aktualizacja baz danych klientów, reklama firmy, telemarketing. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-21
opiekun osób starszych (nr 6392) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: roczne doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: toaleta ciała podopiecznego, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, utrzymanie jej w czystości, - podawanie leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zapobieganie odleżynom i stanom zapalnym skóry - przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety chorego - utrzymanie pomieszczeń chorego w czystości - wspieranie psychiczno-pedagogiczne, edukacyjno-terapeutyczne, - podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań chorego - pomoc w czynnościach domowych takich jak: pranie, sprzątanie, odkurzanie, robienie zakupów, płaceniu rachunków - pomoc w sprawach urzędowych (ZUS, NFZ, Urząd Skarbowy, bank, poczta). Praca w Bydgoszczy. Opieka Domowa "Almach" Tomasz Hirt, CV należy przesłać na adres e-mail: opiekun@almach.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
STAŻ: pracownik biurowy(6542) średnie Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie zawodowe, bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów MS Office, Excel, Word, mile widziana znajomość programu subiekt, mile widziana znajomośc j. angielskiego. Ogólny zakres obowiązków: Sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę zadań związanych z obsługą biura, organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne funkcjonowanie biura, przedkładanie pracodawcy informacji o przebiegu i wynikach pracy na stanowisku, dbałość o higienę i estetykę na stanowisku. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-21
STAŻ: pomoc kucharza(5121) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Staż w Łochowie. Wymagane wykształcenie średnie zawodowe(mile widziane gastronomiczne). Ogólny zakres obowiązków: Zapoznanie się z przepisami i regulaminami; nauka przechowywania żywności; utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy; obróbka artykułów spożywczych; przygotowywanie potraw, deserów, napojówi, ; wydawanie posiłków i napojów. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-02
doradca klienta ds. rozwiązań energetycznych (nr 5856) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: minimum średnie wykształcenie, dobra znajomość obsługi komputera, komunikatywność i dobra dykcja, wysoka kultura osobista,umiejętność pracy w grupie. Zakres obowiązków: telefoniczna sprzedaż rozwiązań oszczędnościowych dla nowych oraz dotychczasowych klientów, udzielanie informacji o promocjach i aktualnych usługach, informowanie klientów o przysługujących im prawach, związanych z uwolnieniem rynku energetycznego. Ovista Group Sp. z o.o., Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ovistagroup.pl bądź dostarczyć osobiście do biura w Bydgoszczy, przy ul. Focha 18, II p., Dział Rekrutacji. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, 12:00 20:00, 16:00 20:00 z przerwami na kawę i wolnymi weekendami, możliwość zaprojektowania własnego grafiku godzinowego, profesjonalny system szkoleń, praca przy wykorzystaniu wysokiej jakości baz klientów, konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe + atrakcyjny system premiowy, premie za polecenie pracownika, refundacja kosztów dojazdu do pracy w Bydgoszczy, możliwość zdobycia doświadczenia w sprzedaży, praca w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się Firmie, możliwość awansu na stanowiska menadżerskie, praca w centrum Bydgoszczy w komfortowych warunkach, miła atmosfera pracy w zgranym zespole. 2014-09-24
sprzedawca korporacyjny średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe min. 1 rok, umiejętność pracy w zespole, zorganizowanie, komunikatywność, rzetelność. Zakres obowiązków: sprzedaż gotowych pakietów biznesowych, pozyskiwanie klientów, sporządzanie raportów. Praca na terenie miejsca zamieszkania. Agencja Eventowa Promode, tel. 512-157-093 lub e-mail: rekrutacja@promode-agency.com 2014-09-24
pracownik biurowy średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego, obsługa komputera, mile widziany kurs księgowości. Zakres obowiązków: sprawowanie kompleksowej opieki nad klientami zewnętrznymi, prowadzenie bieżącej obsługi biurowej dla firm (m.in. korespondencji, księgowości, załatwianie spraw administracyjnych). Miejsce pracy: Łosice. TDS POLAND Waldemar Miłkowski, CV przesłać mailowo na adres: waldemar.milkowski@gmail.com; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-09
Sprzedawca - magazynier (nr 6163) średnie Pośrednik pracy nr X Do wykonywania pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy: 1) do 25 roku życia,(i) zarejestrowane minimum 2 miesiące (i) posiadające meldunek stały lub tymczasowy na terenie Powiatu Bydgoskiego.Wymagane wykształcenie średnie, uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane prawo jazdy kat. B. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
specjalista ds obsługi klienta (nr 6300) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie. Zakres obowiązków: utrzymanie stałych relacji z aktualnymi klientami firmy, pozyskiwanie nowych klientów, obsługa klienta indywidualnego oraz biznesowego, weryfikowanie dokumentów klienta, przygotowywanie indywidualnej oferty klientom. MARIUSZ WOJCIŃSKI N & M SCHOOL, e-mail: mariusz.wojcinski@aegonpolska.pl; praca na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-10
asystentka oddziału (nr 6083) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: telefoniczna obsługa klientów. MULTI PIOTR MAMYSZ, CV należy przesłać na adres e-mail: piotrbank@wp.pl; umowa zlecenie bądź agencyjna. 2014-10-02
magazynier - kierowca (nr 6088) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: obsługa komputera, prawo jazdy kat B. Zakres obowiązków: przyjmowanie towaru, wydawanie towaru zgodnie z dokumentami magazynowymi, dostawa towaru do klienta. Rejs Spółka z o.o., kontakt e-mailowy: bydgoszcz@rejs.eu; umowa na okres próbny. 2014-10-03
kupiec (nr 6314) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (w stopniu umożliwiającym codzienne kontakty z dostawcami), znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem, samodzielność i dobra organizacja własnej pracy, umiejętność pracy w zespole, minimum średnie wykształcenie, wskazane wykształcenie wyższe, komunikatywność, innowacyjność, kreatywność i entuzjazm w działaniu, mocna orientacja na cele i silna motywacja. Zakres obowiązków: planowanie i realizacja zamówień zakupu, optymalizacja zakupów, monitorowanie terminowości dostaw, bieżąca obsługa krajowych i zagranicznych dostawców, organizowanie, nadzorowanie i bieżąca obsługa zleceń transportowych, kontrola stanów magazynowych, analiza rotacji zapasów, bieżące kontakty z pozostałymi działami firmy. Praca w Białych Błotach. BKT ELEKTRONIK J.K. Kurkus Sp.j., CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: praca@bkte.pl; umowa na okres próbny. 2014-10-10
zaopatrzeniowiec(6154) średnie Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenieśrednie, prawo jazdy kat.B. Ogólny zakres obowiązków: zakupy towaru negocjacje dostawy. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
Specjalista do spraw reklamy (nr 5946) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe; mile widziane w zakresie marketingu; doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klientów będzie dodatkowym atutem. Zakres obowiązków: obsługa i prowadzenie biura, obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, przygotowanie i obsługa zamówień, obsługa programu fakturowego, terminalu płatniczego, dbanie o porządek wokół stanowiska pracy, prowadzenie sprzedaży materiałów i usług reklamowych dla przedsiębiorców, przygotowywanie ofert, obsługa bieżących i pozyskiwanie nowych klientów, budowa i podtrzymywanie długoterninowych relacji biznesowych. Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Chojnacki CV ze zdjęciem i list motywacyjny przesłać mailowo na adres: reklamabydgoszcz@onet.pl Umowa na okres próbny lub inna forma zatrudnienia. 2014-09-26
Starszy doradca klienta biznesowego (nr 6521) średnie Pośrednik dyżurny Oferujemy: pracę w zgranym i stabilnym zespole, w którym ponad 70% pracowników jest zatrudnionych w Spółce od 2 do ponad 6 lat, ciekawe i ambitne zadania, pracę w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży internetowej (SEO/SEM) cykl intensywnych szkoleń branżowych i coachingów, możliwość uzyskania certyfikatów Google (Google AdWords i Google Analytics), komfortowe warunki pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, atrakcyjne wynagrodzenie - podstawa i nielimitowane prowizje sprzedażowe, podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery, w tym możliwość awansu na stanowiska menedżerskie, specjalistyczny pakiet medyczny. Wymagania: Wymagania: miła osobowość i naturalna umiejętność nawiązywania kontaktów, duża ambicja i zaangażowanie, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów, inteligencja oraz zdolność analitycznego myślenia, motywacja i zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy, doświadczenie w obsłudze klienta. Zakres obowiązków: obsługa posprzedażowa Klientów Spółki, prowadzenie negocjacji handlowych, przedłużanie umów i poszerzanie współpracy z Klientami Spółki; przygotowywanie umów i aneksów; udział w procesie obsługi reklamacji. SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o Sp. k. Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca 2014-10-20
doradca techniczno handlowy z doświadczeniem w branży obróbka skrawaniem (nr 6431) średnie Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta narzędzi skrawających, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Doradca Techniczno – Handlowy z doświadczeniem w branży obróbka skrawaniem Nr ref.: OS/10/14 Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie Główne obowiązki: • Pozyskiwanie i obsługa nowych klientów w zakresie sprzedaży narzędzi skrawających na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego ; • Dbanie o rozwój współpracy z obecnymi klientami; • Konsultacje i doradztwo w sprawach technicznych; • Kreowanie, wsparcie i rozwój sprzedaży w dedykowanym regionie sprzedaży w oparciu o przyjętą strategię rozwoju firmy; • Wdrażanie nowych narzędzi; • Zapewnienie serwisu technicznego u klienta; • Monitorowanie rynku i konkurencji; • Prowadzenie dokumentacji handlowej oraz raportowanie wyników bezpośrednio do Dyrektora Handlowego. Wymagania: • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży narzędzi do obróbki skrawaniem – warunek konieczny; • Praktyczna znajomość technik sprzedaży i negocjacji; • Bardzo dobra wiedza techniczna z zakresu obróbki skrawaniem; • Wykształcenie techniczne, min. średnie (preferowane specjalności technologia obróbki skrawaniem i pokrewne); • Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word); • Zdolność dobrej organizacji pracy własnej oraz samodzielność; • Czynne prawo jazdy kat. B oraz gotowość do codziennych wyjazdów służbowych. Nasz Klient oferuje: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Pracę od poniedziałku do piątku o charakterze mobilnym na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego; • Narzędzia do wykonywania powierzonej pracy: samochód służbowy, telefon, laptop; • Wynagrodzenie podstawowe oraz premie kwartalne uzależnione od wyników pracy; • Ubezpieczenie medyczne; • Szkolenia w kraju oraz zagranicą. Oferta dotyczy pracy stałej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny OS/10/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
pracownik sekretariatu (nr 6472) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe administracja, ekonomia lub inne, mile widziani tegoroczni absolwenci, wymagana dobra znajomość j. angielskiego, umiejętność obsługi pakietu Office, dobra organizacja pracy, dokładność, systematyczność. Zakres obowiązków: prowadzenie sekretariatu, nadzór nad estetyką biura, współpraca z innymi działami firmy. FORM-PLAST S.A., kontakt tel. (52) 370-33-22 - p. Dorota Matuszewska w godz. 8:00-16:00. Umowa na czas określony. 2014-10-17
informatyk - sprzedawca (nr 6381) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, biegła znajomość tematyki komputerowej, programów graficznych oraz HTML, bardzo dobra znajomość branży GPS. Zakres obowiązków: administracja sklepem internetowym oraz stacjonarnym z produktami GPS (samochodowe, turystyczne i sportowe). GPS1.pl Przemysław Pietraszewski, CV należy przesłać na adres e-mail: pietraszewski@gps1.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
pracownik działu sprzedaży (nr 6296) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka obcego, dobra znajomość pakietu MS Office i środowiska internetowego, mile widziana znajomość programu Subiekt GT, umiejętność prowadzenia rozmowy telefonicznej. Zakres obowiązków: rozwijanie sprzedaży u dotychczasowych klientów, pozyskiwanie nowych klientów (telefonicznie, mailowo). Firma Gockowiak Mirosław, kontakt e-mail: patrycja@gockowiak.pl; praca w Białych Błotach; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-10
spawacz (nr 6112) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: umiejętność spawania metodą TIG, MIG, MAG, mile widziane uprawnienia w/w metodami spawania. Zakład Techniki Medycznej "Tech-Med" Sp. z o.o., e-mail: spawalnia@techmed.com.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-03
brygadzista średnie Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Brygadzista Miejsce pracy: Bydgoszcz POL9081/042/JAA Zadania:  Zarządzanie zespołem podległych pracowników (wyznaczanie, koordynowanie zadań),  Uczestnictwo w uruchamianiu nowych produktów,  Nadzór nad produkcją na dziale wtryskarek,  Nadzór nad dokumentacją techniczną i technologiczną,  Materiałowe rozliczanie zleceń (SAP),  Wymagania:  Wykształcenie średnie techniczne,  Doświadczenie na podobnym stanowisku w dziale wtryskarek,  Doświadczenie w zarządzaniu zespołem,  Znajomość systemu SAP,  Znajomość MS Office,  Umiejętność czytania rysunku technicznego i dokumentacji technicznej,  Bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne,  Asertywność,  Umiejętność wyznaczania celów, Oferta:  Możliwość rozwoju i poszerzania kwalifikacji,  Pracę w przyjaznym zespole,  Udział w tworzeniu sukcesów firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
Magazynier (nr 6485) średnie Pośrednik dyżurny Wymagane prawo jazdy kat. B. PHU "KOMFORT" JACEK WOŁOS, tel. 602-235-280 - p. Jacek Wołos w godz. 8:00-16:00. Umowa o pracę na czas określony, wymiar czasu pracy: 1/2 etatu. 2014-10-20
doradca finansowy (nr 6019) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość obsługi Microsoft Office, chęć uczestnictwa w szkoleniach. Zakres obowiązków: zawieranie umów ubezpieczeniowych. P.W. ALI Alina Wełna, CV należy przesłać na adres e-mailowy: alina.welna@o2.pl; umowa zlecenie. 2014-10-01
telemarketer (nr 6017) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, znajomość obsługi komputera. Zakres obowiązków: umawianie spotkań. P.W. ALI Alina Wełna, CV należy przesłać na adres e-mailowy: alina.welna@o2.pl; umowa zlecenie. 2014-10-01
kierowca kat. C (nr 6079) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. C. Zakres obowiązków: prowadzenie samochodu ciężarowego kat. C - 15 -paletowego. Praca na terenie woj. kuj.-pom. Przedsiębiorstwo Transportowe "ADA" Romualda Kędzierska, CV należy przesłać na adres e-mailowy: ptada@wp.pl; inny wymiar czasu pracy, umowa na czas określony, możliwość pracy stałej. 2014-10-02
opiekunka osób starszych (nr 6081) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: podstawowa znajomość języka niemieckiego, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: proste prace domowe, opieka nad osobą starszą. InterKadra Sp. z o.o., kontakt tel. 503 102 672. Umowa zlecenie. Praca na terenie Niemiec. 2014-10-02
pomocnik kucharza (nr 6200) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: obsługa imprez okolicznościowych. Miejsce pracy: Czarnowo. GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt tel. 566 781 113. Umowa na okres próbny. 2014-10-07
STAŻ:konsultant ds. sprzedaży usług turystycznych(5993) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie. Ogólny zakres obowiązków: Sprzedaż ofert turystycznych, przygotowywanie wyjazdów,obsługa klienta, współpraca z kontrahentami, udział w tworzeniu strony internetowej. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty 2014-09-30
sprzedawca w sklepie medycznym (nr 6068) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: technik farmacji lub fizjoterapeuta lub ukończony kurs z towaroznawstwa materiałów medycznych. Zakres obowiązków: realizacja zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Miejsce pracy: Koronowo. SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY "SMP" Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: anna.kempinska@tzmo.com.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-02
Młodszy SEO Copywriter (nr 6507) średnie Pośrednik dyżurny Oferujemy: pracę w zgranym i stabilnym zespole, w którym ponad 70% pracowników jest zatrudnionych w Spółce od 2 do ponad 6 lat, ciekawe i ambitne zadania, pracę w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży internetowej (SEO/SEM) cykl intensywnych szkoleń branżowych i coachingów, możliwość uzyskania certyfikatów Google (Google AdWords i Google Analytics), komfortowe warunki pracy, zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, atrakcyjne wynagrodzenie - podstawa i nielimitowane prowizje sprzedażowe, podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery, w tym możliwość awansu na stanowiska menedżerskie, specjalistyczny pakiet medyczny. Wymagania: praktyczna umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i kreatywnego pisania artykułów z różnych dziedzin na podstawie znalezionych źródeł, bardzo sprawne posługiwanie się językiem pisanym, umiejętność tworzenia tekstów w różnych stylach, w tym tworzenia korespondencji biznesowej i kierowanej do klienta, inteligencja, kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia, zdolność szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętność bardzo sprawnego korzystania z sieci Internet, poczty elektronicznej oraz pakietu MS Office, kreatywność i zainteresowanie marketingiem w Internecie, duża ambicja i zaangażowanie, motywacja i zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy. Zakres obowiązków: pisanie tekstów na strony internetowe oferta dla studentów zaocznych i absolwentów. Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: m.kucharska@sunrisesystem.pl SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o Sp. k. Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca 2014-10-20
handlowiec (nr 6323) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w ww. branży min. 4 lata oraz znajomość technik sprzedaży, umiejętność nawiązywania oraz utrzymywania relacji handlowych, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i kreatywność, prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego auta (na okres próbny), gotowość do wyjazdów służbowych. Zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych i obsługa techniczno-handlowa aktualnych klientów, realizacja wyznaczonych celów handlowych i planów sprzedażowych, tworzenie i zarządzanie bazą danych klientów, podtrzymywanie dobrych relacji handlowych z obecnymi klientami, prowadzenie szkoleń produktowych, raportowanie wyników i działań sprzedażowych. NESTOR WORK Sp. z o.o., CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska przesłać na adres e-mailowy: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Umowa na czas określony. 2014-10-13
Monter - prac. reklamy średnie Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. Wymagane wykształcenie średnie, wymagane doświadczenie zawodowe, zdolności manualne. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-08-29
elektronik (nr 5876) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie średnie elektroniczne, wymagana umiejętność lutowania. Zakres obowiązków: diagnozowanie usterek podzespołów elektronicznych, lutowanie, montaż drobnych elementów. GP PEOPLE Sp. z o.o. Sp.K., CV przesłać mailowo na adres: arosenthal@gppeople.pl 2014-09-24
księgowy/a (nr 6467) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość programu INSERT (warunek konieczny), mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: wprowadzenie dokumentów do programu Subiekt. Miejsce pracy: Solec Kujawski. KDD DARIUSZ GACKOWSKI, CV przesłać mailowo na adres: kdd@kdd.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-17
opiekun klienta (nr 6077) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe. Zakres obowiązków: bieżąca obsługa klienta w placówce bankowej, pozyskiwanie klientów. Alior Bank S.A., Kontakt telefoniczny: p. Sylwia Gołata - 723-685-365 lub p. Inez Kowalik - 726-087-536. Umowa na czas określony. 2014-10-02
przedstawiciel handlowy (4360) średnie Pośrednik pracy nr X Doposażenie stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających jedno z poniższych kryteriów: 1)osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających wg art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jedno z niżej wymienionych kryteriów:a) osoby bezrobotne do 25 roku życia, b) osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, c) osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, d) osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, e) osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, f) osoby bezrobotne niepełnosprawne; osoby bezrobotne po 50 roku życia. Wymagane wykształcenie średnie, doświadczenie w handlu, prawo jazdy kat.B, znajomość obsługi komputera.. Ogólny zakres obowiązków: Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-07-15
Doradca klienta ds. rozwiązań energetycznych średnie Pośrednik dyżurny Zadania: - telefoniczna sprzedaż rozwiązań oszczędnościowych dla nowych oraz dotychczasowych klientów - udzielanie informacji o promocjach i aktualnych usługach - informowanie klientów o przysługujących im prawach, związanych z uwolnieniem rynku energetycznego Oferta: - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, 12:00 – 20:00, 16:00 – 20:00 z przerwami na kawę i wolnymi weekendami - możliwość zaprojektowania własnego grafiku godzinowego - profesjonalny system szkoleń - praca przy wykorzystaniu wysokiej jakości baz klientów - konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe + atrakcyjny system premiowy - premie za polecenie pracownika - refundacja kosztów dojazdu do pracy w Bydgoszczy - możliwość zdobycia doświadczenia w sprzedaży - praca w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się Firmie - możliwość awansu na stanowiska menadżerskie - praca w centrum Bydgoszczy w komfortowych warunkach - miła atmosfera pracy w zgranym zespole Wymagania: - minimum średnie wykształcenie - dobra znajomość obsługi komputera - komunikatywność i dobra dykcja - wysoka kultura osobista - umiejętność pracy w grupie Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ovistagroup.pl bądź dostarczyć osobiście do biura w Bydoszczy, przy ul. Focha 18, II p., Dział Rekrutacji. 2014-09-22
Aplikant w Dziale Handlu i Marketingu (nr 6514) średnie Pośrednik dyżurny Oferujemy: pracę w młodym i kreatywnym zespole, miłą atmosferę pracy, komfortowe warunki pracy, ciekawe i ambitne projekty, rozwój w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży SEO/SEM, szkolenia branżowe oraz coachingi, stabilną pracę - zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, elastyczny grafik pracy w przypadku osób studiujących, atrakcyjne wynagrodzenie, podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery w Dziale Handlu i Marketingu, specjalistyczny pakiet medyczny. Wymagania: wymagane wykształcenie średnie/ w trakcie studiów. Zakres obowiązków: aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych na usługi internetowe Spółki. SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o Sp. k. Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca 2014-10-20
Starszy konsultant (nr 6518) średnie Pośrednik dyżurny pracę w młodym i kreatywnym zespole, miłą atmosferę pracy, komfortowe warunki pracy, ciekawe i ambitne projekty, rozwój w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży SEO/SEM, szkolenia branżowe oraz coachingi, stabilną pracę - zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy, elastyczny grafik pracy w przypadku osób studiujących, atrakcyjne wynagrodzenie, podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery w Dziale Handlu i Marketingu, specjalistyczny pakiet medyczny. Wymagania: Wymagania: roczne doświadczenie w pracy w dziale handlowym, z klientem B2B, wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (zaocznych), miła osobowość i naturalna umiejętność nawiązywania kontaktów, motywacja, gotowość do nauki i zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy, praktyczna umiejętność prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych, umiejętność bardzo sprawnego korzystania z sieci Internet, poczty elektronicznej oraz pakietu MS Office. Zakres obowiązków: aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych na usługi internetowe Spółki, umawianie rozmów telefonicznych i spotkań z potencjalnymi klientami firmy, umiejętny dobór i weryfikacja klientów do kontaktu, przygotowywanie raportów sprzedażowych, przygotowywanie i wysyłanie ofert handlowych i prezentacji. SUNRISE SYSTEM Sp. z o.o Sp. k. Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca 2014-10-20
specjalista do spraw sprzedaży (nr 6555) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie sprzedaż, obsługa klienta, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, nienaganna dykcja. Zakres obowiązków: kompleksowa, telefoniczna obsługa klienta indywidualnego oraz biznesowego, pozyskiwanie, wyszukiwanie nowych klientów, nawiązywanie długotrwałych relacji z klientami, redagowanie i eksportowanie ogłoszeń na portale. ADVERTOO MIKOŁAJ KWIATKOWSKI, kontakt e-mail: wanecki.borys@gmail.com; umowa na czas określony. 2014-10-21
STAŻ: pracownik biurowy(6203) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min.średnie. Ogólny zakres obowiązków:Tworzenie i aktualizacja baz danych, tworzenie fanpage, dobór tekstów i grafik do reklamy, współpraca z klientem. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-08
STAŻ: Asystent w dziale prodykcyjno - handlowym (nr 6360) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. średnie, znaj. obsługi komputera (MSOFFICE, AUTOCAD), mile widziane kierunki budownictwo, mechanika, podst. znaj. j. Angielskiego, prawo jazdy kat. B. Ogólny zakres obowiązków:Przygotowanie ofert handlowych. Weryfikacja dokumentacji. Przygotowanie zastawienia materiałowego. Opracowanie dokumentacji procesów technologicznych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-15
Specjalista do spraw sprzedaży (nr 5900) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: Doświadczenie zawodowe jako sprzedawca bezpośredni Znajomość języka angielskiego i niemieckiego. Zakres obowiązków: - sprzedaż urządzeń transportu bliskiego - opracowywanie ofert dopasowanych do potrzeb klienta - kontakt z klientem, wizja lokalna. Systemy Transportu Bliskiego "Panda" Sp. z o.o. e-mail: panda@panda.pl Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
technik serwisu (nr 5905) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie min. średnie technicznie elektroniczne, wiedza z zakresu metodologii testowania, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, znajomość praktyczna elektroniki, umiejętność szybkiego uczenia się i efektywność pracy, wysoka kultura osobista, osoba niepaląca i niekarana, mile widziane orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Zakres obowiązków: diagnostyka usterek, staranne dokonywanie napraw w wyznaczonym terminie, testowanie urządzeń po naprawie, inne prace związane z obsługą serwisową, prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami gwaranta. hda0 Ł. CHWOJNICKI Ł. BRZEZIŃSKI s.c., CV przesłać mailowo na adres: kontakt@hda0.pl pracodawca skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami; umowa na czas określony. 2014-09-25
sprzedawca (2792) średnie Pośrednik pracy nr X Do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy: 1) do 25 roku życia,(i) zarejestrowane minimum 2 miesiące (i) posiadające meldunek stały lub tymczasowy na terenie Powiatu Bydgoskiego. Wykształcenie: średnie, doświadczenie w pracy w handlu. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-05-08
Programista aplikacji web średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej z zakresu IT. Zakres obowiązków: Programowanie stron i aplikacji web. "GRUPA ABS" Adrian Sadowski telefon: 790-326-700. Miejsce wykonywania pracy: Częstochowa. Umowa na okres próbny. 2014-09-15
Operator CNC (nr 6001) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: - 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku - doświadczenie w obsłudze maszyn CNC - znajomość rysunku technicznego - umiejętność dobierania odpowiednich narzędzi i parametrów skrawania. Zakres obowiązków: Obsługa frezerki CNC. PERFEKT-METAL Sp. z o.o. Kontakt telefoniczny: 52 - 375-32-81. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-30
specjalista ds. zakupów (nr 6500) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w dziale zakupów, znajomość języka angielskiego, znajomość elementów złączonych. Zakres obowiązków: poszukiwanie nowych dostawców, składanie i realizacja zamówień. Miejsce pracy: Lipniki. METALWIT Łukasz Nadolski, CV należy przesłać na adres e-mailowy: zienkiewicz@metalwit.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-20
technik serwisu (nr 5905) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: wykształcenie min. średnie technicznie elektroniczne, wiedza z zakresu metodologii testowania, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, znajomość praktyczna elektroniki, umiejętność szybkiego uczenia się i efektywność pracy, wysoka kultura osobista, osoba niepaląca i niekarana, orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Zakres obowiązków: diagnostyka usterek, staranne dokonywanie napraw w wyznaczonym terminie, testowanie urządzeń po naprawie, inne prace związane z obsługą serwisową, prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami gwaranta. hda0 Ł. CHWOJNICKI Ł. BRZEZIŃSKI s.c., CV przesłać mailowo na adres: kontakt@hda0.pl pracodawca skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami; umowa na czas określony. 2014-09-25
kelner (nr 6196) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: obsługa imprez okolicznościowych. Miejsce pracy: Czarnowo. GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt tel. 566 781 113. Umowa na okres próbny. 2014-10-07
pomocnik kelnera (nr 6197) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: obsługa imprez okolicznościowych. Miejsce pracy: Czarnowo. GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt tel. 566 781 113. Umowa na okres próbny. 2014-10-07
STAŻ: sprzedawca(5977) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie, kurs bukieciarski. Ogólny zakres obowiązków:Obsługa klienta w zakresie sprzedaży kwiatów, bukietów, wiązanek okolicznościowych; obsługa kasy fiskalnej; pomoc w sporzadzaniu zamówień oraz zestawień sprzedaży, strat i przecen towaru; dbanie o porzadek na stanowisku pracy; pomoc przy przyjeciu towaru. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty 2014-09-30
mechanik maszyn produkcyjnych średnie Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Mechanik Maszyn Produkcyjnych Miejsce pracy: Bydgoszcz POL/9033/042/NKA Zadania:  Wykonywanie bieżących napraw, przeglądów, prac związanych z utrzymaniem ruchu maszyn,  Odpowiedzialność za utrzymanie ruchu i prawidłowe funkcjonowanie maszyn w przydzielonym obszarze produkcyjnym,  Tworzenie prewencyjnych planów przeglądowych,  Współpraca z innym działami i pracownikami działu technicznego firmy, Wymagania:  Wykształcenie średnie techniczne,  Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w obszarze utrzymania ruchu maszyn,  Wiedza z zakresu pneumatyki, hydrauliki i mechaniki,  Uprawnienia SEP (minimum do 1kV) mile widziane,  Chęć do ciągłego poszerzania wiedzy, dobra organizacja pracy,  Znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakiet MS Office, Oferta:  Stabilna praca w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie,  Możliwość rozwoju i awansu w strukturze firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
telemarketer (nr 6445) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: dyspozycyjność do pracy na pełnym etacie, miła osobowość i naturalna umiejętność nawiązywania kontaktów, motywacja, gotowość do nauki i zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy, praktyczna umiejętność prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych. Zakres obowiązków: aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych na usługi internetowe spółki. SUNRISE SYSTEM Sp. z o. o. Sp. k. , dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.kucharska@sunrisesystem.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-16
brygadzista - lider zmiany w branży elektronicznej (nr 6425) średnie Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta z branży elektronicznej poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Brygadzista – Lider Zmiany w branży elektronicznej Nr ref.: LE/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie nadzór nad pracą podległego zespołu serwisantów sprzętu elektronicznego. Wymagania: • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników produkcyjnych; • Wykształcenie min. średnie techniczne; • Min. podstawowa znajomość j. angielskiego (czytanie i pisanie); • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office; • Charyzmatyczna osobowość i przebojowość; • Mile widziane doświadczenie w branży elektronicznej. Oferujemy: • Zatrudnienie w 3-zmianowym systemie pracy; • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji zatrudnienia z możliwością zatrudnienia w późniejszym terminie na podstawie umowy o pracę; • Wynagrodzenie do negocjacji uzależnione od posiadanych kompetencji. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny LE/10/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
szlifierz w dziale narzędziowni średnie Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Szlifierz w dziale narzędziowni Miejsce pracy: Bydgoszcz POL9144/042/JAA Zadania:  Wykonywanie pracy zgodnie z wymogami rysunku technicznego i procesu technologicznego,  Utrzymywać ścisły kontakt z technologiem wydziału w sprawach prawidłowego procesu obróbczego,  Wykonywanie pracy w systemie wielowarsztatowym,  Utrzymywanie standardów organizacji miejsca pracy,  Inicjowanie i udział w projektach usprawnieniowych procesu ciągłego doskonalenia, Wymagania:  Wykształcenie średnie techniczne,  Minimum trzy lata pracy szlifierkach profilowych,  Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,  Praktyczna umiejętność dokonywania pomiarów,  Umiejętność pracy w zespole, Oferta  Możliwość rozwoju i poszerzania kwalifikacji,  Pracę w przyjaznym zespole,  Udział w tworzeniu sukcesów firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
automatyk (nr 6253) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
konsultant telefoniczny średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: biegła obsługa komputera, w tym internetu. Zakres obowiązków: umawianie pacjentek na bezpłatne badania mammograficzne, praca w domu, przy użyciu własnego komputera i internetu. Baza telefonów jest dostarczana przez pracodawcę. Pracownik nie ponosi kosztów połączeń. Praca min. 10 godzin tygodniowo. ADSPECTUS Karol Szwałek, ul. Długa 45D/6, 84-240 Reda, aplikacje przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@adspectus.pl; umowa zlecenie. 2014-10-06
specjalista ds. zamówień publicznych (nr 6481) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych wymaganych do poprawnego przygotowania ofert przetargowych, znajomość obsługi programów (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne). Zakres obowiązków: wyszukiwanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, przygotowywanie formalnych wniosków, pism związanych z postępowaniem przetargowym, przygotowywanie ofert, współpraca z wydziałem sprzedaży podczas określenia ofert, nadzór nad poprawnością dokumentacji przetargowej, przygotowywanie raportów związanych z prowadzoną działalnością. ERPLAST Sp. z o. o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27 Bydgoszcz. Umowa na okres próbny. 2014-10-20
STAŻ: specjalista ds. marketingu internetowego (5991) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie, doskonała znajomość programów graficznych, Excel, podstawowa znajomosc j. angielskiego. Ogólny zakres obowiązków:Promocja wyjazdów organizowanych przez ABC HOLIDAY Sp. z o.o., przygotowywanie projektów plakatów i ulotek, marketing telefoniczny. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-30
asystent działu handlowego (nr 6168) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe, dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i komunikacyjne, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność ustalania priorytetów, zarządzania czasem i dokumentacją, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i sumienność, mile widziane doświadczenie z pracy w dziale handlowym, doświadczenie w bezpośrednim lub telefonicznym kontakcie z klientem, mile widziane doświadczenie w branży medycznej oraz znajomość rynku sprzedaży / branży, prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: współorganizowanie pracy działu handlowego, praca biurowa w zakresie tworzenia dokumentacji i korespondencji, kontakt z klientami, współpraca z innymi działami firmy (logistyka, serwis, księgowość), przyjmowanie, rejestrowanie zamówień i wysyłanie poczty, zarządzanie obiegiem korespondencji i dokumentów, inne prace administracyjno-biurowe. Zakład Techniki Medycznej "Tech-Med" Sp. z o.o., CV należy przesłać na adres e-mailowy: jurkow@techmed.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-07
koordynator personelu sprzątającego (nr 6221) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, czynne prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: zarządzanie zespołem pracowników, nadzorowanie pracy podległego zespołu, budowanie i podtrzymywanie relacji z klientami strategicznymi, tworzenie własnej bazy pracowników. Multi Serwis Cleaner Zofia Rybarczyk, kontakt tel. 661-502-533. Umowa na czas określony. 2014-10-08
specjalista do spraw sprzedaży (nr 6295) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie w sprzedaży, otwartość i komunikatywność w kontakcie z ludźmi, wytrwałość i nastawienie na sukces, kreatywność w myśleniu, orientacja na osiąganie stawianych celów, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność organizowania i planowania pracy własnej. Zakres obowiązków: prowadzenie aktywnej sprzedaży do klientów biznesowych, realizacja indywidualnych celów i planów sprzedażowych, telefoniczne negocjacje ofert i zawieranie umów handlowych. SOLUTIONS MEDIA KATARZYNA LORENC, kontakt tel. 882-062-282. Umowa na czas określony. 2014-10-10
spawacz ręczny łukiem elektrycznym (nr 6257) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość j. angielskiego, minimum rok doświadczenia na stanowisku spawacza. Zakres obowiązków: prace spawalnicze. Miejsce pracy: Bydgoszcz + teren kraju. ONTIS PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kontakt telefoniczny: 886-554-950, p. Sergij Kalimon. Umowa zlecenie. 2014-10-09
Specjalista ds likwidacji szkód (nr 5658) średnie Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. Wymagane wykształcenie średnie (budownictwo), umiejętność kosztorysowania, wyceny, wiedz ogólna dotycząca likwidacji szkód, znaj. j. angielskiego. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-16
Doradca klienta ds. rozwiązań energetycznych średnie Pośrednik dyżurny Zadania: - telefoniczna sprzedaż rozwiązań oszczędnościowych dla nowych oraz dotychczasowych klientów - udzielanie informacji o promocjach i aktualnych usługach - informowanie klientów o przysługujących im prawach, związanych z uwolnieniem rynku energetycznego Oferta: - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, 12:00 – 20:00, 16:00 – 20:00 z przerwami na kawę i wolnymi weekendami - możliwość zaprojektowania własnego grafiku godzinowego - profesjonalny system szkoleń - praca przy wykorzystaniu wysokiej jakości baz klientów - konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe + atrakcyjny system premiowy - premie za polecenie pracownika - refundacja kosztów dojazdu do pracy w Bydgoszczy - możliwość zdobycia doświadczenia w sprzedaży - praca w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się Firmie - możliwość awansu na stanowiska menadżerskie - praca w centrum Bydgoszczy w komfortowych warunkach - miła atmosfera pracy w zgranym zespole Wymagania: - minimum średnie wykształcenie - dobra znajomość obsługi komputera - komunikatywność i dobra dykcja - wysoka kultura osobista - umiejętność pracy w grupie Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ovistagroup.pl bądź dostarczyć osobiście do biura w Bydoszczy, przy ul. Focha 18, II p., Dział Rekrutacji. 2014-09-19
młodszy kelner (nr 6538) średnie Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie zawodowe mile widziane, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków: obsługa gości hotelowych w restauracji, obsługa imprez okolicznościowych (wesela, bankiety). Hotel City Sp. z o. o., CV przesłać mailowo na adres: kadry@city-hotel.pl; umowa na czas określony. 2014-10-20
specjalista do spraw sprzedaży (nr 6294) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w sprzedaży, otwartość i komunikatywność w kontakcie z ludźmi, wytrwałość i nastawienie na sukces, kreatywność w myśleniu, orientacja na osiąganie stawianych celów, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność organizowania i planowania pracy własnej. Zakres obowiązków: prowadzenie aktywnej sprzedaży do klientów biznesowych, realizacja indywidualnych celów i planów sprzedażowych, telefoniczne negocjacje ofert i zawieranie umów handlowych. SOLUTIONS MEDIA KATARZYNA LORENC, kontakt tel. 882-062-282. Umowa na czas określony. 2014-10-10
DORADCA SERWISOWY średnie Pośrednik dyżurny Oczekujemy: - wykształcenie średniego technicznego ( w kierunku mechaniki pojazdów), - doświadczenia w branży motoryzacyjnej - min. 1 rok (obsługa Klienta: osobista, telefoniczna, e-mailowa), - znajomości zagadnień z motoryzacji, mechaniki i elektryki samochodowej, - umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, zaangażowania, - doświadczenia w : sporządzaniu zamówień, nadzorze pracy mechaników - prawa jazdy kat. B. Oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę - stałe zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, - możliwości rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska na adres e-mail : info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 2014-09-26
specjalista ds. skupu zbóż (nr 6427) średnie Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta z branży rolniczej poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. Skupu Zbóż Nr ref.: SKUP/09/14 Miejsce pracy: teren danego województwa w Polsce Główne obowiązki: • Pozyskiwanie zbóż od lokalnych podmiotów skupowych oraz gospodarstw rolnych na terenie danego województwa; • Negocjowanie warunków skupu; • Ocena potencjału, monitorowanie i analiza rynku zbóż; • Dbanie o podtrzymanie i rozwój współpracy z kontrahentami; • Uczestniczenie w rozwoju Działu Zbóż poprzez aktywną działalność zakupową; • Prowadzenie dokumentacji oraz raportowanie do Dyrektora Działu Zbóż. Wymagania: • Doświadczenie zawodowe w zakresie skupu / sprzedaży zbóż – warunek konieczny; • Doświadczenie we współpracy z producentami rolnymi; • Znajomość rynku rolnego w zakresie sprzedaży i skupu zbóż; • Wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane rolnicze i pokrewne; • Umiejętność obsługi komputera; • Zdolność dobrej organizacji pracy własnej; • Wysoka komunikatywność, zaangażowanie, umiejętności negocjacyjne; • Czynne prawo jazdy kat. B oraz gotowość do codziennych wyjazdów służbowych. Nasz Klient oferuje: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Wynagrodzenie podstawowe, pakiet socjalny oraz premie uzależnione od wyników pracy; • Narzędzia do wykonywania powierzonej pracy: samochód służbowy, telefon, laptop; • Pracę od poniedziałku do piątku o charakterze mobilnym na terenie danego województwa. Oferta dotyczy pracy stałej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny SKUP/09/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
groomer (nr 5866) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie jako groomer. Zakres obowiązków: strzyżenie i pielęgnacja zwierząt. Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Szymański, kontakt tel. 668-803-353 - p. Izabela Szymańska w godz. 8-9.00. Umowa na czas określony. 2014-09-24
STAŻ: mlodszy technolog(6480) średnie Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. średnie(materiałoznawstwo, chemia, mechanika, automatyka), znajomośc przetwórstwa tworzyw. Ogólny zakres obowiązków: Poznanie procesu produkcyjnego w przetwórstwie tworzyw, zpoznanie się z dokumentacją technologiczną. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
Kierowca kat. B (nr 6399) średnie Pośrednik dyżurny wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pojazdów dostawczych do 3,5t; znajomość obsługi komputera; znajomość branży AGD, prawo jazdy kat.B. Zakres obowiązków: załadunek/rozładunek towaru, rozwożenie towaru do klientów. Miejsce pracy: Bydgoszcz + 2 wyjazdy w tygodniu Polska Północna. Pierwsza umowa na 2 lata (następnie: czas nieokreślony). PHU "PRYMUS" Zygmunt Grygorczuk. CV należy przesłać na adres e-mailowy: biuro@prymus.bydgoszcz.pl 2014-10-15
operator dyżurny SMA (nr 6258) średnie Pośrednik dyżurny Wymagania: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, pozwolenie na broń obiektową, mile widziane doświadczenie. Zakres obowiązków: odbieranie sygnałów alarmowych; kierowanie pracą grup interwencyjnych; gospodarka magazynem broni. AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o., kontakt tel. 728-858-922 w godz. 7-15.00 - p. Krzysztof Beśka. Umowa o pracę na czas określony. 2014-10-09
STAŻ:pracownik adm.-biur. w dziale kontroli jakości(5604) średnie Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie średnie(technolog żywienia). Ogólny zakres obowiązków: praca w dziale kontroli jakości, odczyty pomiary danych, tworzenie tabel i zestawień danych, tworzenie tabel i zestawień z danych otrzymanych od technologa. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-02
główny księgowy/a (nr 6216) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie min. 3 lata, orzeczenie o niepełnosprawności mile widziane. Zakres obowiązków: sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów, odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP) nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości. Multi Serwis Cleaner Zofia Rybarczyk, kontakt tel. 661-502-533. Praca w Dąbrowie Chełmińskiej. Umowa na czas określony. 2014-10-08
kosmetolog - masażysta (nr 6324) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie i doświadczenie w kierunku: kosmetologia, fizjoterapia itp., rzetelność i dokładność w wykonywaniu zabiegów, kreatywność, komunikatywność, zaangażowanie i wysoka kultura osobista, mile widziana komunikatywna znajomość j. angielskiego, niemieckiego. Oferujemy: stałe wynagrodzenie i premie uzależnione od wyników, zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w systemie zmianowym, stabilne zatrudnienie z możliwością rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia, możliwość zakwaterowania na koszt firmy (bez wyżywienia). Zakres obowiązków: wykonywanie profesjonalnych zabiegów na twarz i ciało w oparciu o najwyższe standardy jakościowe z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, wykonywanie masażu leczniczego, relaksacyjnego, pobudzającego itp., dbałość o atmosferę i wizerunek gabinetu, dbanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami oraz ich kompleksowa obsługa i doradztwo. NESTOR WORK Sp. z o.o., CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska przesłać na adres e-mailowy: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Umowa na czas określony. 2014-10-13
STAŻ: pracownik ds. administracyjnych(6465) wyższe Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat.B, znajomość programu MS Office. Ogólny zakres obowiązków:Prowadzenie biura firmy. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
STAŻ: Pracownik działu kontroli jakości (nr 6357) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe(techniczne, mechaniczne, zarządzanie produkcją, chemiczne i pokrewne), znaj. programów komputerowych, m.in. Microsoft, Office. Ogólny zakres obowiązków:Prowadzenie dokumentacji jakościowej, Prowadzenie analizy jakościowej. Pisanie instrukcji jakościowych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-14
Kosmetolog (nr 6526) wyższe Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie wyższe (kosmetolog, fizjoterapeuta, pielęgniarka), doświadczenie zawodoee - mile widziane. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
inżynier elektryk (nr 6282) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, znajomość ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, umiejętność obsługi komputera, umiejętność sporządzania kosztorysów program Norma. Zakres obowiązków: samodzielne realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych poprzez realizację inwestycji mieszkaniowych oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych poprzez realizację zadań remontowo-konserwacyjnych, prawidłowa eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej pozostających we władaniu WAM, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych i remontowych, łącznie z rozliczeniem finansowym nadzorowanych robót, sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym w zakresie obowiązków zapisanych w prawie budowlanym, udział w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, weryfikacja dokumentacji projektowej, w szczególności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, udział w pracy komisji odbiorczych, przegląd gwarancyjny łącznie z egzekwowaniem warunków gwarancji, praca w zintegrowanym systemie informatycznym Moduł Remonty i Eksploatacja, Rejestr Faktur, znajomość przepisów ustawy prawa budowlanego. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Oddział Regionalny w Bydgoszczy, kontakt telefoniczny: p. Katarzyna Piasecka - tel. 022-501-92-58. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-09
Technolog (nr 6328) wyższe Pośrednik dyżurny wyższe mechaniczne. P.W."STAL-BUD"S.C. ZPChr Janusz Drozdalski, Hieronim Będzitko, tel.: (52) 345-06-34, (52) 345-01-91, e-mail: biuro@stal-bud.bydgoszcz.pl lub osobiście ul. Solna 18, Bydgoszcz w godz. 7:30-12:00. 1-a umowa na miesiąc na umowę o dzieło, kolejna umowa na czas określony na 2-a lata 2014-10-13
lekarz koordynator ratownictwa medycznego w WBZK (nr 6341) wyższe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania niezbędne: - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza - znajomość przepisów: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie i dyspozycyjność. Wymagania dodatkowe: - umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność i inicjatywa w działaniu. Główne obowiązki: - nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych, - koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) spoza jednego rejonu operacyjnego, - udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy, - udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, - pełnienie całodobowego dyżuru, - inne obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; nietypowe godziny pracy w tym dyżury, również w porze nocnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba KPUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy "schodołazu". Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kopia dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu lekarza, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od 14 października 2014 roku do 4 listopada 2014 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 151 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem: lekarz koordynator ratownictwa medycznego Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 2014-10-14
inżynier mechanik wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie wyższe w kierunku: obróbka skrawaniem/budowa maszyn; mile widziane doświadczenie zawodowe, umiejętność pracy w zespole, mile widziana znajomość języka obcego. Zakres obowiązków: opracowywanie dokumentacji technologicznych i procesowych, interpretowanie rysunku technicznego. PMP FAST SERVICE Sp. z o. o., kontakt tel. 52 562-92-10 lub-mail: praca.pmpfs@pmpgroup.com. Praca w Świeciu. Umowa na czas określony. 2014-10-06
STAŻ: Referent ds turystyki (nr 5060) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe (geografia, turystyka lub pokrewne), obsługa komputera, angielski w stopniu średnim. Ogólny zakres obowiązków: sprzedarz biletów komunikacji zagranicznej sprzedaż i przygotowanie ofert turystycznych sprzedaż ubezpieczeń rozliczanie, fakturowanie wizowanie. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-08-18
administrator budowy (nr 6286) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: obsługa komputera (pakiet Office). Zakres obowiązków: rejestracja dokumentów, przyjmowanie oraz wysyłanie dokumentów, kontakt z inżynierem kontraktu. INWESTPROJEKT Sp. z o.o., CV + list motywacyjny przesłać mailowo na adres: inwestprojekt@archinet.pl; umowa zlecenie. 2014-10-09
Nauczyciel informatyki oraz techniki (nr 5898) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: - Mile widziane doświadczenie zawodowe Dodatkowe wymagania: - studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej Kontakt telefoniczny Izabela Maciejewska tel. 52-345-28-17. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
konstruktor - technolog (nr 6267) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość rysunku technicznego, umiejętność tworzenia dokumentacji w programach AutoCad, Inventor; mile widziana znajomość programów ProEngineer lub Co Create oraz umiejętność programowania Visual Basic oraz Lisp dla CAD, mile widziane doświadczenie w branży torowej, znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków: projektowanie konstrukcji rozjazdowych, tworzenie dokumentacji technologicznych. Umowa na okres próbny, później czas określony. VOSSLOH COGIFER POLSKA Sp. z o.o., CV należy przesłać na adres e-mailowy: aleksandra.butny@vossloh-cogifer.com 2014-10-09
Nauczyciel sportowo - rekreacyjny (nr 6496) wyższe Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie wyższe pedagogiczne. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych (nr 6192) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: nauczanie zawodowych przedmiotów mechanicznych w szkole ponadgimnazjalnej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Start w Bydgoszczy, CV należy przesłać na adres e-mailowy: zsz@plm.pl; umowa zlecenie. 2014-10-07
STAŻ: księgowa(6131) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne. Ogólny zakres obowiązków: Praca w dziale finansowo-księgowym, nadzór nad obiegiem dokumentów, dekretowanie i ksiegowanie, analiza zobowiazań i nalezności, pomoc w kasie. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
doradca ds. nieruchomości (nr 6408) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z klientami, systematyczność, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, prawo jazdy kat B . Zakres obowiązków: kontrola stanu prawnego nieruchomości, kompletowanie dokumentów i zawieranie umów, prezentowanie nieruchomości, profesjonalna obsługa klientów w zakresie obrotu nieruchomościami. HEGRA Nieruchomości Paweł Kępski, CV należy przesłać na adres e-mail: biuro@hegra.pl; umowa zlecenie, inny wymiar czasu pracy, system prowizyjny. 2014-10-15
rehabilitant (nr 5890) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, certyfikat z metody Vojty, certyfikat z metody NDT Bobath, SI oraz inne kursy z zakresu rehabilitacji w pediatrii mile widziane, prawo jazdy kat. B, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność komunikowania oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista. Zakres obowiązków: samodzielne planowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii pacjentów objętych opieką domową, prowadzenie dokumentacji (w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ. Pallmed Sp. z o.o., CV i list motywacyjny przesłać pocztą lub złożyć osobiście: ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz lub mailowo: hr@domsueryder.org.pl; Umowa o pracę, zlecenie lub kontrakt. 2014-09-24
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie (nr 6553) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie pedagogiczne, doświadczenie zawodowe. TECHNIKUM MENEDŻERSKIE START W BYDGOSZCZY, e-mail: tm@plm.pl; umowa zlecenie, inny wymiar czasu pracy. 2014-10-21
Technolog (nr 6328) wyższe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych wyższe mechaniczne. P.W."STAL-BUD"S.C. ZPChr Janusz Drozdalski, Hieronim Będzitko, tel.: (52) 345-06-34, (52) 345-01-91, e-mail: biuro@stal-bud.bydgoszcz.pl lub osobiście ul. Solna 18, Bydgoszcz w godz. 7:30-12:00. 1-a umowa na miesiąc na umowę o dzieło, kolejna umowa na czas określony na 2-a lata 2014-10-13
STAŻ: specjalista (5732) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe(informatyka). Ogólny zakres obowiązków: administrowanie systemami komputerowymi i bazami danych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-19
asystentka biura budowy (nr 6236) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość zasad archiwizacji i obiegu dokumentów z umiejętnością ich zastosowania w praktyce, umiejętność pracy w zespole, biegła znajomość j. angielskiego, umiejętność tłumaczenia prowadzonych rozmów, znajomość programów Ms Word, Ms Excel, Ms Project, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Zakres obowiązków: administracyjna obsługa biura budowy, nadzór i koordynacja obiegu dokumentów w biurze budowy, dokonywanie tłumaczeń wybranej dokumentacji wewnętrznej, we współpracy z kierownictwem budowy, przygotowywanie raportów miesięcznych z postępu prac na budowie ( w j. angielskim), sporządzanie notatek ze spotkań kierownictwa budowy (w j. angielskim). INVEST-PLUS Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o.o., e-mail: ksiegowosc@invest-plus.com.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-08
specjalista ds. marketingu i rekrutacji (nr 6045) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w rekrutacji, obsługa komputera, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, słaba znajomość języka rosyjskiego. Początkowo 1/4 etatu, po okresie próbnym wzrośnie wysokość etatu. "UKRAINA PROMOTION CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CV przesłać mailowo na adres: oleg_gun@ukr.net; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-01
główny technolog (nr 6053) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, min. roczne doświadczenie zawodowe, znaj. j. angielskiego w stopniu komunikatywnym. Zakres obowiązków: kontrola poprawności przebiegu produkcji z uwzględnieniem jakości produktu końcowego, kosztów jego wytworzenia, zgodności z przyjętymi normami technologicznymi, opracowywanie i uaktualnianie receptur na poszczególne wyroby, przygotowywanie ofert, przygotowywanie planu realizacji procesu produkcji, prowadzenie dokumentacji technologicznej i jakościowej. Lewand Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: lewand42@wp.pl; miejsce wykonywania pracy: Stopka 16, Koronowo. Umowa na czas określony. 2014-10-02
STAŻ: programista aplikacji biznesowych(6230) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe(mile widziana informatyka). Ogólny zakres obowiązków:poznanie języka programowania Visual Datos Flex programowanie aplikacji biznesowych w ramach systemu ERP. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-19
recepcjonista/ka (nr 6409) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, znajomość języka angielskiego. Zakres działań osób pracujących w recepcji obejmuje m.in. meldowanie gości, przydzielanie pokoi, przyjmowanie rezerwacji, obsługę korespondencji, udzielanie informacji, przyjmowanie reklamacji, prowadzenie rachunków związanych z pobytem gości, obsługę programu komputerowego zarządzającego stanem wolnych pokoi itp. Praca w Tryszczynie. Halina Pietraszek, CV należy przesłać na adres e-mail: parkhotel@parkhotel.bydgoszcz.pl; umowa na czas określony. 2014-10-16
główny księgowy/a (nr 6216) wyższe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie min. 3 lata, orzeczenie o niepełnosprawności. Zakres obowiązków: sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów, odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP) nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości. Multi Serwis Cleaner Zofia Rybarczyk, kontakt tel. 661-502-533. Praca w Dąbrowie Chełmińskiej. Umowa na czas określony. 2014-10-08
inżynier budowy (nr 6208) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, doświadczenie na podobnym stanowisku, wykształcenie wyższe budowlane. Zakres obowiązków: terminowe, prawidłowe i zgodne z potrzebami firmy koordynowanie prac, współpraca z przedstawicielami, organizacja zaplecza budowy, prowadzenie prac na budowach w zgodności z dokumentacją techniczną, przepisami BHP i P.POŻ, składanie sprawozdań z wykonanych prac, realizacja prac pod względem zgodności z przyjętymi z harmonogramami i terminami umownymi, okresowe raportowanie. INVEST-PLUS Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o.o., e-mail: ksiegowosc@invest-plus.com.pl. Praca na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Umowa na czas określony. 2014-10-07
lekarz wyższe Pośrednik dyżurny Praca w Przychodni w Gniewinie. Puckie Centrum Medyczne Sp. z o. o., Sp. K., Armii Wojska Polskiego 16, 84-100 Puck; kontakt tel. 669-949-785 w godz. 8-16.00 lub e-mail: kadry@puckiecentrum.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-09
kierownik robót elektroenergetycznych wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia SEP E i D, uprawnienia budowlane, doświadczenie na podobnym stanowisku (mile widziane). Zakres obowiązków: prowadzenie budowy, odpowiedzialność za przyjęcie i odbiór wykonanych budów, kierowanie poszczególnymi grupami robót, kontrola budowy pod względem jakości i terminowości wykonania robót. Wymagania: wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe, znajomość programu NORMA, mile widziana znajomość branży elektroenergetycznej. Zakres obowiązków: opracowywanie kosztorysów, sporządzanie kosztorysów, wykonywanie rozliczenia kosztów budowy. Miejsce pracy: teren kraju. ELBROX Henryka Bobińska, ul. Witosa 7a, 86-100 Świecie, CV przesłać mailowo na adres: kadry@elbrox.pl lub tel. 52 333-32-70 wew. 26. Umowa na czas określony. 2014-10-06
STAŻ: asystent kierownika budowy(5971) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe(budownictwo), znajomość środowiska AutoCad, Norma, MSOffice, j. angielski/niemiecki w stopniu komunikatywnym. Ogólny zakres obowiązków:Prace pomocnicze w zakresie zarządzania procesem realizacji budowy. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-01
inżynier utrzymania ruchu wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie wyższe elektryczne, elektroniczne lub mechanik maszyn, uprawnienia SEP, znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (j. angielski lub niemiecki). Zakres obowiązków: planowanie i wykonywanie remontów, konserwacji, przeglądów technicznych maszyn, urządzeń oraz instalacji, wprowadzenie i nadzór nad programem prewencji UR, utrzymanie ciągłości pracy linii produkcyjnych w celu pełnej realizacji planów, zarzadzanie i organizacja pracy podległego personelu, analiza przyczyn i skutków awarii, planowanie działań w celu ich usunięcia, ścisła współpraca z działem produkcji w zakresie doskonalenia procesów i poprawienia wydajności układów produkcyjnych, dbałość o właściwy poziom techniczny wykonywanych prac, nadzór i rozliczanie kosztów utrzymania ruchu, m.in. zużycia części zamiennych, poszukiwanie innowacyjności technicznych w celu polepszenia wydajności istniejących urządzeń i obniżenia zużycia mediów. Miejsce pracy: Człuchów. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe INTERMET Sp. z o. o., ul. Jerzego z Dąbrowy, 77-300 Człuchów, tel.: 8344839. 2014-10-16
Informatyk (nr 6543) wyższe Pośrednik dyżurny wyższe informatyczne, wymagania: znajomość informatycznych systemów zarządzania, logistycznych systemów informatycznych, sieci komputerowych i baz danych, wymagana znajomość systemów klasy ERP. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. J. Dwernickiego 1, 85-915 Bydgoszcz. CV składać w biurze przepustek z dopiskiem "Wydział pracowników wojska". Umowa na okres próbny. 2014-10-20
STAŻ:nauczyciel-terapeuta(6147) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe(oligofrenopedagogika, p.wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, rewalidacja,p. opiekuńczo-wychowawcza . Ogólny zakres obowiązków:Opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
STAŻ: specjalista SEO(5664) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Staż w Niemczu. Wymagane wykształcenie wyższe. Ogólny zakres obowiązków:dodawania tagów, megatagów,analiza odwiedzin strony. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-16
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w WBZK (nr 6341) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania niezbędne: - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza - znajomość przepisów: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie i dyspozycyjność. Wymagania dodatkowe: - umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność i inicjatywa w działaniu. Główne obowiązki: - nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych, - koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) spoza jednego rejonu operacyjnego, - udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy, - udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, - pełnienie całodobowego dyżuru, - inne obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; nietypowe godziny pracy w tym dyżury, również w porze nocnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy, toaleta odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba KPUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy "schodołazu". Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - kopia dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - kopie dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu lekarza, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od 14 października 2014 roku do 4 listopada 2014 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 151 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem: lekarz koordynator ratownictwa medycznego Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 2014-10-14
administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryz wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 3 lata stażu pracy - merytoryczna i praktyczna znajomość informatyki, konfiguracji oraz administracji sieciami lokalnymi - doświadczenie zawodowe w administrowaniu systemami informatycznymi dedykowanymi dla sektora publicznego - umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego - znajomość języka angielskiego w stopniu dostatecznym, do swobodnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej - znajomość aktów prawnych: - ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego - rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych - rozporządzenia w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb - dyspozycyjność, mobilność - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres Wymagania dodatkowe: - znajomość relacyjnych baz danych SQL, serwerów aplikacyjnych oraz www - doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania systemem informatycznym typu call center - doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych - samodzielność, kreatywność, zdolność analitycznego myślenia - dyspozycyjność w zakresie realizacji zadań w Oddziale CPR w Toruniu Główne obowiązki: - nadzór nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego centrum powiadamiania ratunkowego; - usuwanie awarii sprzętu komputerowego wykorzystywanego na stanowisku pracy operatorów numerów alarmowych; - współpraca z administratorem centralnym oraz pracownikami obsługi technicznej w innych ośrodkach na terenie kraju; - nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych; - nadzór nad systemem dostępu użytkowników do systemu informatycznego centrum powiadamiania ratunkowego, zarządzanie oraz administracja certyfikatami oraz aktualizacja bazy danych użytkowników; - aktualizacja baz danych w systemie teleinformatycznym centrum powiadamiania ratunkowego; - przeprowadzanie rekonfiguracji i aktualizacji systemu teleinformatycznego oraz edycja ustawień profili użytkowników konsoli operatorskich; - konserwacja i przegląd sprzętu komputerowego; Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy dyżury w systemie dwuzmianowym 8-godzinnym, od godz. 6:00 do 14:00 oraz od 13:00 do 21:00 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15; piętro 2; pokoje biurowe - budynek C - windy, pomieszczenia socjalne). Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu dostatecznym, do swobodnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj) Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od 20 października 2014 roku do 30 października 2014 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 151 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem: administrator systemu CPR Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 2014-10-20
nauczyciel wychowawania przedszkolnego (nr 6304) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, słaba znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków: realizacja podstawy programowej. Praca w Koronowie. Przedszkole Niepubliczne "Małe Przedszkole" w Koronowie Alicja Jakielska, kontakt w sprawie oferty: pośrednik pracy Paweł Krispin - filia Koronowo, tel. 52 382-27-05 lub e-mail: p.krispin@pup.bydgoszcz.pl; umowa na czas określony. 2014-10-10
fizjoterapeuta wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe oraz znajomość języka niemieckiego, umiejętność pracy w zespole oraz prowadzenia indywidualnych zajęć, zainteresowania kosmetologią. Zakres obowiązków: praca w dziale medical spa, wykonywanie zabiegów leczniczych i relaksacyjnych Miejsce pracy: Rowy. Turystyka i Wypoczynek Beata Ćwigoń, ul. Kościelna 16, 76-212 Rowy, kontakt tel. 600-221-789 w godz. 9-17.00 lub e-mail: praca@kormoran-rowy.com; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-06
fizjoterapeuta (nr 6550) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Miejsce pracy: Osielsko. NZOZ Centrum Medyczne "Epimigren" Krzysztof Nicpoń, kontakt tel. 52 343 60 35. Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub kontraktu, inny wymiar czasu pracy. 2014-10-21
pracownik do rozliczeń czasu pracy i kadr(3256) wyższe Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko REDUKCJA mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zostały zwolnione w okresie od 1 stycznia 2013 r. na podstawie: -zwolnienia grupowego -wypowiedzenia ze strony pracodawcy z przyczyn nie dotyczących pracownika -likwidacji zakładu pracy -redukcji etatów -przyczyn ekonomicznych. Wymagane wykształcenie wyższe(transport i logistyka). Ogólny zakres obowiązków:twrzenie ewidencji czasu pracy generapowanie fakturwprowadzanie wykresówek do programu. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-05-26
Prawnik (nr 5927) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: absolwenci z lat 2012 - 2014, biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (j. niemiecki preferowany), znajomość pakietu MS Office, umiejętność pracy pod presją czasu i nerwów, komunikatywność. Zakres obowiązków: asystowanie w codziennej pracy radców prawnych - pomoc w bieżącej obsłudze Mandantów Kancelarii - wykonywanie samodzielnie zleconych zadań - dbanie o wysoki standard obsługi Klientów. Kancelaria Prawnicza Lege Artis Kuropatwiński Lewicki Sp. k. CV należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@legeartis-mkl.pl Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
audytor wewnętrzy (nr 5937) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: posiadanie jednego z certyfikatów lub studia podyplomowe audytu i min. 2 lata praktyki lub uprawnienia biegłego rewidenta lub egzamin na audytora złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów. Zakres obowiązków: systematyczna ocena kontroli zarządczej oraz czynności doradcze; prowadzenie audytu wewnętrznego jednostki. Jednostka Wojskowa Nr 1189, CV i list motywacyjny proszę składać osobiście lub przesłać pocztą: ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz. Umowa na zastępstwo, wynagrodzenie do uzgodnienia. 2014-09-26
kosmetolog (nr 5867) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe i znajomość języka obcego. Zakres obowiązków: kosmetyka ciała, kosmetyka twarzy, manicure, pedicure. SALON PIĘKNOŚCI "ARKADIA" KAROLINA JAGOS, kontakt tel. 690-379-881 - p. Karolina Jagos. Umowa na czas określony. 2014-09-24
Menadżer ds. hotelarstwa wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe - hotelarstwo, predyspozycje do kierowania zespołem, utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, komunikatywność, kreatywność, otwartość, biegła znajomość języka niemieckiego, biegła znajomość języka rosyjskiego. Zakres obowiązków: utrzymanie wysokiej jakości usług hotelarskich, nadzór nad pracą działu, kierowanie zespołem. Health Resort & Medical SPA PANORAMA MORSKA kontakt osobisty w godzinach 8:00-17:00 pod adresem: Uzdrowiskowa 15, 76-107 Jarosławiec tel. 943482779 lub CV na e-mail: maria.grela@panorama-morska.pl Miejsce pracy: Jarosławiec. Umowa zlecenie. 2014-09-19
pedagog szkolny (nr 6558) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: sprawowanie opieki pedagogicznej nad młodzieżą, terapia pedagogiczna. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Start w Bydgoszczy, kontakt e-mail: biernat@plm.pl; umowa zlecenie, inny wymiar czasu pracy. 2014-10-21
główny specjalista do spraw analiz ekonomicznych (nr 6394) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze analiz, wykształcenie wyższe magisterskie, umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, umiejętność zwięzłego redagowania tekstów, znajomość ekonomii i finansów, umiejętność przeprowadzania analiz branżowych, umiejętność tworzenia modeli finansowych, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., CV należy przesłać na adres e-mail: g.nowacka@kzl.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-15
spedytor międzynarodowy wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość min. jednego języka obcego na poziomie komunikacji (angielski, niemiecki, francuski), bardzo dobra organizacji pracy, rzetelność i dokładność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, motywacja do samodzielnego i sprawnego wykonywania zadań. Zakres obowiązków: pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie z nimi długotrwałych relacji biznesowych, negocjowanie warunków realizowanych transportów, zlecanie przewozów i nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem, zarządzanie bazą danych transakcji i kontrahentów. Praca w Koszalinie. CARGO EUROPE Marcin Andraczko, ul. Nowowiejskiego 3/30, 75-587 Koszalin, kontakt e-mail: info@cargoeeurope.pl; umowa na okres próbny. 2014-10-06
STAŻ: handlowiec(5450) wyższe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie wyższe, prawo jazdy kat.B. Ogólny zakres obowiązków: sprzedaż produktów firmy reprezentowanie firmy na rynku i w kontatktach z klientami poszukiwanie nowych rynków zbytu monitorowanie rynku i zbieranie informacji na temat działań konkurencji współtworzenia strategii rozwoju fakturowania bezpośrednia obsługa klienta. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-15
grafik komputerowy-pracownik handlowy(4032) wyższe Pośrednik pracy nr X Doposażenie stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających jedno z poniższych kryteriów: 1)osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających wg art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jedno z niżej wymienionych kryteriów:a) osoby bezrobotne do 25 roku życia, b) osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, c) osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, d) osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, e) osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, f) osoby bezrobotne niepełnosprawne; osoby bezrobotne po 50 roku życia. Wymagane wykształcenie wyższe, umiejętności w zakresie projektowania i grafiki komputerowej, znajomość pakietu Corel, znajomość pakietu Photoshop, prawo jazdy kat.B, doświadczenie w obsłudze klienta w dowolnej branży. Ogólny zakres obowiązków:przygotowywanie projektów graficznych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-06-27
nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych i cukierniczych (nr 6560) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia pedagogiczne. Zakres obowiązków: nauczanie przedmiotów zawodowych w zawodzie kucharz i cukiernik. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Start w Bydgoszczy, kontakt e-mail: biernat@plm.pl; umowa zlecenie, inny wymiar czasu pracy. 2014-10-21
referent ds. księgowo-administracyjnych (nr 6402) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: 5-letnie doświadczenie w dziale finansowo-księgowym, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości, mile widziane doświadczenie w dziale kadrowo-płacowym, dokładność, samodzielność, rzetelność. Zakres obowiązków: księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych, prowadzenie i uzgadnianie rozrachunków, prowadzenie ewidencji środków trwałych, obsługa kasy fiskalnej, fakturowanie, obsługa sekretariatu firmy, koordynowanie obiegu dokumentów, wspomaganie działu kadrowo-płacowego. P.W."UNI-TECH" Józef Sarnecki, e-mail: kadry@uni-tech.com.pl lub tel. 52 342 71 94 w godz. 7.00-15.00. Umowa na czas określony. 2014-10-15
dyrektor zarządzający (nr 6405) wyższe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo, min. 3-letnie doświadczenie w zawodzie, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz członkostwo w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów, prawo jazdy kat B, zaangażowanie. Zakres obowiązków: pozyskiwanie kontraktów i zleceń dla przedsiębiorstwa, nadzór nad terminowym przygotowaniem materiałów przetargowych, zgodnie ze specyfikacją zamówienia oraz terminowym złożeniem oferty - przygotowywanie umów z kontrahentami oraz podwykonawcami, nadzorowanie terminowości realizacji obiektów budowlanych, nadzór nad terminowa obsługą usterek gwarancyjnych i reklamacji, wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, podejmowanie decyzji dotyczących nowych inwestycji oraz podpisywanie stosownych dokumentów (na podstawie pełnomocnictwa). KWK Construction Sp. z o.o., CV i list motywacyjny należy przesłać na adres e-mail: biuro@kwk.bydgoszcz.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
Inspektor (nr 5928) wyższe Pośrednik dyżurny Miejsce wykonywania pracy: PT KRUS Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  prowadzenie ewidencji płatników składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu składek,  bieżące księgowanie dokumentów,  wizytacje w gospodarstwach rolnych,  rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników. Warunki pracy: Budynek PT KRUS w Toruniu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca biurowa w pozycji siedzącej, w tym przy komputerze wewnątrz pomieszczenia oraz prowadzenie samochodu służbowego. Narzędzia i materiały używane w pracy: urządzenia biurowe (np. komputer, skaner, niszczarka, kserokopiarka, drukarka, faks, frankownica). Wykształcenie: wyższe (prawnicze, ekonomiczne, administracyjne) Wymagania konieczne:  umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,  pozytywne podejście do interesanta,  rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,  biegła obsługa komputera (pakiet MS Office, Internet, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych,  umiejętność szybkiego doskonalenia zawodowego,  bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników,  minimum 1 rok stażu pracy,  prawo jazdy kat. B. Wymagania pożądane:  dyspozycyjność,  znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,  odporność na stres. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,  kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. kopia świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o odbyciu stażu absolwenckiego itp.),  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,  kopia orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności – jeżeli kandydat zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów. Informacja o metodach i technikach naboru:  weryfikacja formalna dokumentów,  sprawdzian wiedzy (test lub sprawdzian pisemny),  rozmowa kwalifikacyjna. Termin składania dokumentów: 07.10.2014 r. Miejsce składania lub przesyłania dokumentów: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy Wydział Ogólny, pokój nr 509 85-092 Bydgoszcz, ul. Wyczółkowskiego 22 z wyraźnym dopiskiem na kopercie: Oferta pracy OP/110/11/2014 Inne informacje: Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne. Oferty bez zaznaczonego numeru ogłoszenia oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby OR KRUS). Dokumenty od kandydatów są przyjmowane tylko w formie pisemnej i będą wykorzystane jedynie do celów rekrutacji. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane (wzór kwestionariusza i wymaganych oświadczeń do pobrania ze strony internetowej http://www.krus.gov.pl/bip/praca-w-krus/). W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Brak nazwiska kandydata na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” jest jednocześnie informacją o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru. Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru poprzez informację umieszczoną na opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej „Liście kandydatów spełniających wymagania formalne” albo telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Dokumenty kandydatów niewskazanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 341-52-61 do 66, wew. 172 lub adresem e-mail: bydgoszcz@krus.gov.pl 2014-09-26
administrator systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryz wyższe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 3 lata stażu pracy - merytoryczna i praktyczna znajomość informatyki, konfiguracji oraz administracji sieciami lokalnymi - doświadczenie zawodowe w administrowaniu systemami informatycznymi dedykowanymi dla sektora publicznego - umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego - znajomość języka angielskiego w stopniu dostatecznym, do swobodnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej - znajomość aktów prawnych: - ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego - rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego "112" albo innych numerów alarmowych - rozporządzenia w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb - dyspozycyjność, mobilność - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres Wymagania dodatkowe: - znajomość relacyjnych baz danych SQL, serwerów aplikacyjnych oraz www - doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania systemem informatycznym typu call center - doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, działań ratowniczo-gaśniczych lub medycznych działań ratunkowych - samodzielność, kreatywność, zdolność analitycznego myślenia - dyspozycyjność w zakresie realizacji zadań w Oddziale CPR w Toruniu Główne obowiązki: - nadzór nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego centrum powiadamiania ratunkowego; - usuwanie awarii sprzętu komputerowego wykorzystywanego na stanowisku pracy operatorów numerów alarmowych; - współpraca z administratorem centralnym oraz pracownikami obsługi technicznej w innych ośrodkach na terenie kraju; - nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych; - nadzór nad systemem dostępu użytkowników do systemu informatycznego centrum powiadamiania ratunkowego, zarządzanie oraz administracja certyfikatami oraz aktualizacja bazy danych użytkowników; - aktualizacja baz danych w systemie teleinformatycznym centrum powiadamiania ratunkowego; - przeprowadzanie rekonfiguracji i aktualizacji systemu teleinformatycznego oraz edycja ustawień profili użytkowników konsoli operatorskich; - konserwacja i przegląd sprzętu komputerowego; Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: nietypowe godziny pracy dyżury w systemie dwuzmianowym 8-godzinnym, od godz. 6:00 do 14:00 oraz od 13:00 do 21:00 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane w Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15; piętro 2; pokoje biurowe - budynek C - windy, pomieszczenia socjalne). Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie - oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu dostatecznym, do swobodnego korzystania z fachowej dokumentacji technicznej - kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj) Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu - kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od 20 października 2014 roku do 30 października 2014 roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kancelaria ogólna, pokój 151 ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem: administrator systemu CPR Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 2014-10-20
specjalista ds. eksportu - branża rolnicza (nr 6430) wyższe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta z branży rolniczej poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Specjalista ds. Eksportu – branża rolnicza Nr ref.: ER/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Zadania: • Doradztwo w zakresie żywienia bydła oraz odchowu cieląt; • Bieżący kontakt z klientami, prowadzenie korespondencji telefonicznej oraz mailowej w j. angielskim; • Obsługa firm rynku Europy, głównie Południowej i Wschodniej; • Obsługa klientów bieżących i pozyskiwanie nowych; • Wspieranie sprzedaży u klientów eksportowych; • Ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami zespołu eksportowego; • Uczestnictwo w targach i wystawach, prowadzenie prezentacji i szkoleń dla hodowców; • Raportowanie do Dyrektora Handlu i Marketingu; • Udział w delegacjach zagranicznych. Wymagania: • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym – warunek konieczny; • Wykształcenie wyższe zootechniczne lub weterynaryjne; • Doświadczenie zawodowe w sprzedaży / obsłudze klienta w branży rolniczej lub w eksporcie w dowolnej branży mile widziane; • Znajomość problematyki w zakresie żywienia bydła i odchowu cieląt; • Znajomość obsługi MS Office; • Umiejętności sprzedażowe oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów; • Mile widziana znajomość j. rosyjskiego; • Prawo jazdy kat. B oraz gotowość do wyjazdów służbowych. Nasz Klient oferuje: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; • Interesującą pracę od poniedziałku do piątku w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Narzędzia pracy: laptop, telefon komórkowy; • Pakiet szkoleń oraz pakiet socjalny. Oferta dotyczy pracy stałej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny ER/10/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
operator maszyn cnc(4481) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko REDUKCJA mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zostały zwolnione w okresie od 1 stycznia 2013 r. na podstawie: -zwolnienia grupowego -wypowiedzenia ze strony pracodawcy z przyczyn nie dotyczących pracownika -likwidacji zakładu pracy -redukcji etatów -przyczyn ekonomicznych. Wymagane wykształcenie min.zawodowe, praktyka na stanowisku produkcyjnym, mile widziana praktyka w branży przetwórstwa tworzyw. Ogólny zakres obowiązków:obsługa maszyn przy pomocy komputera. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-07-18
Elektromechanik (nr 6333) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny wymagane wykształcenie zawodowe elektromechanik, wymagane roczne doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: wykonywanie prac naprawczych i eksploatacyjnych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Jednostka Wojskowa 4224, Warsztaty Techniczne Bydgoszcz, tel. (52) 378-45-67 - p. Beata Dawidowicz. Umowa o pracę na czas określony. 2014-10-13
monter instalacji instalacji telewizji kablowej i internetu zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe min. 2 lata, prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: budowanie instalacji telewizji kablowej, internetu w budynkach mieszkalnych. Miejsce pracy: teren kraju/praca w delegacjach. POL-NET S. Cieślak, P. Pawłowski, Z. Rybczyński Spółka Jawna, ul. Św. Franciszka z Asyżu 40, 93-479 Łódź, tel. 515-004-333 - p. Bogusława Borowiecka. Pracodawca zapewnia zakwaterowanie. Umowa na okres próbny. 2014-10-13
kierowca - magazynier (nr 6115) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B, wymagane doświadczenie na stanowisku kierowcy samochodu dostawczego. Zakres obowiązków: rozwożenie oraz dostawa towaru. "ACTIV-PACK" S.C. Artur Krzemianowski, Katarzyna Krzemianowska, kontakt e-mailowy: m.krzemianowski@activ-pack.pl; umowa na czas określony. 2014-10-03
Malarz, murarz (nr 6000) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: Prace malarskie i budowlane na terenie firmy. Przedsiębiorstwo Drobiarskie "DROBEX" Sp. z o.o. Kontakt osobisty: P.D Drobex Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 27. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-30
sprzedawca(6231) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe(handlowe). Ogólny zakres obowiązków:obsługa klienta branża mięsna. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-10
lakiernik (nr 6415) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Lakiernik Nr ref.: LM/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie lakierowanie mebli i elementów drewnianych. Wymagania: • Doświadczenie zawodowe w lakierowaniu blachy lub drewna; • Dodatkowym atutem będzie wykształcenie w zawodzie lakiernika; • Wysoka motywacja i chęci do pracy; • Gotowość do podjęcia pracy od zaraz w systemie 2-zmianowym. Oferujemy: • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Przyjazną atmosferę w pracy; • Stawkę godzinową: 10,50 zł brutto oraz premie; • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2- zmianowym. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny LM/10/14 w temacie wiadomości na adres: Ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
magazynier (nr 6015) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie w obsłudze wózków widłowych, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, gotowość do pracy w systemie zmianowym. Zakres obowiązków: prace magazynowe; obsługa wózka widłowego. Randstad Polska Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Śniadeckich 9, 85-011 Bydgoszcz. Umowa na czas nieokreślony. 2014-09-30
serwisant urządzeń biurowych(6133) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne.Praca w Łochowie. Wymagane wykształcenie m in. zawodowe, prawo jazdy kat.B. Ogólny zakres obowiązków:naprawa i serwis drukarek. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
spawacz (nr 6325) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w pracy na ww. stanowisku, umiejętność spawania metodą MIG i MAG, znajomość rysunku i dokumentacji technicznej, zdolność do pracy na wysokości do i powyżej 3m, dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność. Zakres obowiązków: spawanie elementów suwnic, spawanie metodą MAG i MIG, praca z dokumentacją techniczną, praca zgodna z wymaganiami jakościowymi dot. spawania, umiejętność wykorzystywania do pracy narzędzi spawalniczych i pomiarowych. NESTOR WORK Sp. z o.o., CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska przesłać na adres e-mailowy: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Umowa na czas określony. 2014-10-13
Szwaczka (nr 2773) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X PRACE INTERWENCYJNE dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz w ramach programu 50+ i 25-. Wymagane doświadczenie na stanowisku szwaczka lub krawcowa. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2013-06-04
spawacz metodą MIG/MAG/TIG (nr 5826) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie min. roczne, posiadanie uprawnień na spawanie metodami: MIG/MAG/TIG. Zakres obowiązków: spawanie metodami: MIG/MAG/TIG. Zakład Techniki Medycznej "Tech-Med" Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: produkcja@techmed.com.pl; umowa na czas określony. 2014-09-23
kierowca - kurier (nr 5825) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B, mile widziane prawo jazdy kat. C, mile widziane doświadczenie zawodowe. NATURA DLA BIURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CV przesłać mailowo na adres: rekrutacja@naturadlabiura.pl; miejsce pracy: woj. kujawsko - pomorskie. Umowa na czas określony. 2014-09-22
Kucharz (nr 6515) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi.Wymagane min. zawodowe wykształcenie (kierunkowe). Miejsce pracy: Kruszyn Krajeński. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
elektromechanik-elektryk (2634) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X PRACE INTERWENCYJNE dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz w ramach programu 50+ i 25-,bezrobotni długotrwale, niepełnosprawni, bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego. Wykształcenie:zawodowe (elektromechanik pojazdów sam., świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-04-28
kierowca kat. C zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C, świadectwo kwalifikacji, karta kierowcy. Praca na terenie Bydgoszczy. F.H.U. J&J Edyta Zmudzinska, Gniewkówiec 31B, 88-180 Złotniki Kujawskie, tel. 600-982-758. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-20
operator tokarki karuzelowej CNC - sterowanie FANUC (nr 6447) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na stanowisku operatora tokarki CNC. Zakres obowiązków: obsługa tokarki CNC. Miejsce pracy: Białe Błota. Hydrapress Sp. z o.o., kontakt tel. 662 076 075. Umowa na czas określony. 2014-10-16
Instalator sieci kanalizacyjnych zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Min. 2 lata doświadczenia zawodowego. "Remitent" Sp. z o.o. tel. 32 222 53 82. Miejsce wykonywania pracy Śląsk + delegacja. Umowa na okres próbny. 2014-09-26
ustawiacz wtryskarek (nr 5800) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze maszyn wtryskowych, jako ustawiacz wtryskarek, znajomość procesów przetwórstwa tworzyw, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego (warunek konieczny) - umiejętność wykorzystywana w codziennej pracy, umiejętność pracy w zespole, mile widziane uprawnienia na suwnicę, umiejętność wykonywania pomiarów. Zakres obowiązków: montaż i demontaż form na wtryskarce, przygotowanie wtryskarki do pracy, ustawianie parametrów procesu na wtryskarkach, ocena wizualna jakości produkowanych detali, obsługa odwijaków i nawijaków w procesach overmolding, wprowadzanie danych do systemu komputerowego. ManpowerGroup Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy Manpower oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania". Umowa na czas określony. 2014-09-22
stolarz - pomocnik (nr 6161) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: preferowani absolwenci szkół. Zakres obowiązków: produkcja i montaż mebli i elementów stolarskich. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Wojciech Kałdon, kontakt tel. 782 974 488. Umowa na czas określony. 2014-10-07
operator wózka widłowego (nr 6308) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: obsługa wózka widłowego. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
operator CNC (nr 6306) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: obsługa maszyn CNC. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
ślusarz (nr 6419) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta konstrukcji stalowych, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Ślusarz Nr ref.: SLSM/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą prace ślusarskie i obsługa szlifierek. Wymagania: • Dobra znajomość rysunku technicznego – warunek konieczny; • Umiejętność posługiwania się szlifierką; • Doświadczenie na stanowisku ślusarza; • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe. Oferujemy: • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 3-zmianowym; • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Przyjazną atmosferę w pracy; • Wynagrodzenie podstawowe oraz premie; • Szkolenia i możliwość rozwoju. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny SLSM/10/14 w temacie wiadomości na adres: kinga.borowska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
Pracownik przy obsłudze maszyny pakującej (nr 5089) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. Wymagane wykształcenie min. zawodowe, mile widziane doswiadczenie w zakresie maszyny pakującej, mile widziana podstawowa obsługa komputera. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-08-19
elektryk (nr 5838) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia energetyczne E. Zakres obowiązków: serwis i eksploatacja urządzeń elektrycznych. P.U.H. SAMEX Stanisław Gulanicz, tel. (52) 374-84-49 - p. Stanisław Gulanicz, e-mail: firma.samex@op.pl; Umowa na czas określony na pół etatu. 2014-09-23
STAŻ: sprzedawca(6128) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Staż w Wojnowie-Sicienko. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:Pomoc w obsłudze klienta, obsługa kasy fiskalnej, ekspozycja towaru, przyjmowanie towaru. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
Operator falcerki (nr 6313) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych doświadczenie na tym samym stanowisku lub pokrewnym. Zakres obowiązków: obsługa falcerki. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska. CV należy przesłać na adres e-mail: kadry@colorprint.pl Umowa o pracę na czas określony. 2014-10-10
STAŻ: Mechanik (nr 5122) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków: naprawa i konserwacja maszyn stolarskich. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-08-21
magazynier (nr 6274) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane wykształcenie średnie, mile widziana znajomość programu magazynowego subiekt oraz znajomość zasad gospodarki magazynowej. Zakres obowiązków: przygotowanie towaru do wysyłki, przyjmowanie towarów na podstawie dokumentów PZ,sporządzanie inwentaryzacji, wykonywanie prac magazynowych np. pakowanie, rozpakowywanie towaru, składanie detali. Praca w Żołędowie. Prosper Metal Sp. z o.o., e-mail: sekretariat@zbprosper.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-09
pomocnik lakiernika (nr 6522) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w pracy w lakierni proszkowej. Zakres obowiązków: przygotowywanie detali do malowania, podwieszanie detali na stelażach, pakowanie detali, bieżące prace produkcyjne. TIMEWORK Sp. z o.o. Sp. K., kontakt tel. w godz. 8.00-16.00: 52 370 53 40 lub CV należy przesłać na adres e-mailowy: rekrutacja@timework.pl; umowa zlecenie. 2014-10-20
operator koparko - ładowarki (nr 6535) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 2-letnie doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: prace ziemne i rozbiórkowe z zastosowaniem koparko-ładowarki. Praca na terenie woj. kuj.-pom. P.W. Budimax Zbigniew Kunicki, kontakt tel. 605 537 456. Umowa na okres próbny. 2014-10-20
stolarz montażowy (nr 6411) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta mebli, poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Stolarz montażowy Nr ref.: STB/03/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie montaż poszczególnych części mebli na podstawie rysunku technicznego. Wymagania: • Doświadczenie zawodowe na stanowisku stolarskim; • Wykształcenie stolarskie będzie dodatkowym atutem; • Wysoka motywacja i chęć do pracy w branży meblarskiej; • Mile widziana znajomość rysunku technicznego; • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 2- zmianowym. Oferujemy: • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Stawkę godzinową: 10,89 zł brutto oraz premie; • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2- zmianowym. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny STB/03/14 w temacie wiadomości na adres: marta.kuflewicz@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
Monter konstrukcji budowlanych (nr 6519) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie zawodowe, wskazane doświadczenie zawodowe, umiejętność czytania rysunków kreślarskich. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
kafelkarz (nr 6318) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, układanie glazury, zabudowy. Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie. Krzysztof Błaszczyk PUH "Booloo", tel. 506 088 398; umowa na czas określony. 2014-10-13
monter stolarki budowlanej (nr 6095) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. rok doświadczenia, prawo jazdy kat B, mile widziane doświadczenie na stanowisku elektryk. Zakres obowiązków: montaż oraz serwis bram, drzwi, ogrodzeń oraz automatyki, elektryczne uruchamianie oraz serwisowanie zamontowanych produktów z oferty firmy. Kolbud Łukasz Grykałowski, Kontakt e-mailowy: bramy@kolbud.pl; umowa na czas określony. 2014-10-03
cieśla (nr 6460) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: dświadczenie na wskazanym stanowisku. Praca na terenie woj. kuj.-pom. ZAKŁAD BUDOWLANY "MASKO" SKOWRON RYSZARD SKOWRON EMILIA SP.C., kontakt tel. w godz. 8.00-16.00: 785 187 544. Umowa na okres próbny z możliwością umowy o pracę na czas określony. 2014-10-17
malarz budowlany (nr 6461) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: dświadczenie na wskazanym stanowisku. Praca na terenie woj. kuj.-pom. ZAKŁAD BUDOWLANY "MASKO" SKOWRON RYSZARD SKOWRON EMILIA SP.C., kontakt tel. w godz. 8.00-16.00: 785 187 544. Umowa na okres próbny z możliwością umowy o pracę na czas określony. 2014-10-17
murarz (nr 6462) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: dświadczenie na wskazanym stanowisku. Praca na terenie woj. kuj.-pom. ZAKŁAD BUDOWLANY "MASKO" SKOWRON RYSZARD SKOWRON EMILIA SP.C., kontakt tel. w godz. 8.00-16.00: 785 187 544. Umowa na okres próbny z możliwością umowy o pracę na czas określony. 2014-10-17
kierowca kat. C (nr 6466) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C, mile widziane doświadczenie zawodowe. Roman Lech Walkowski "SERWAL" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, kontakt tel. 503-059-391. Umowa na czas określony. 2014-10-17
montażysta okien (5891) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: pomoc przy montażu okien. Tomasz Węglarz, kontakt tel. 509-829-972. Teren pracy: Bydgoszcz i okolice. Umowa na czas określony. 2014-09-24
Spawacz zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagane doświadczenie zawodowe. GP PEOPLE. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mial: arosenthal@gppeople.pl 2014-10-13
Ślusarz zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych umiejętność posługiwania się szlifierką kątową, umiejętność czytania rysunku technicznego. Zakres obowiązków: szlifowanie elementów metalowych na podstawie rysunku technicznego. GP PEOPLE. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mial: arosenthal@gppeople.pl 2014-10-13
tapicer meblowy (nr 6416) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta mebli, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Tapicer Meblowy Nr ref.: TAP/10/14 Miejsce pracy: Potulice Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie manualne tapicerowanie mebli lub elementów (kanapy, sofy, taborety, itp.). Wymagania: • Doświadczenie zawodowe lub odbyta praktyka zawodowa w tapicerowaniu mebli; • Wykształcenie w zawodzie tapicera będzie dodatkowym atutem; • Wysoka motywacja, chęć do pracy oraz rozwoju w branży meblowej. Nasz Klient oferuje: • Wynagrodzenie miesięczne ok. 2000zł netto; • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji zatrudnienia (w późniejszym okresie możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez naszego Klienta); • Pakiet socjalny; • Pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny TAP/10/14 lub NAZWĘ STANOWISKA w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
kierowca samochodu dostawczego (nr 6477) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: książeczka sanitarno-epidemiologiczna, doświadczenie w prowadzeniu auta do 3,5 ton, znajomość topografii miasta, badania psychotechniczne. Zakres obowiązków: dostawa pieczywa do sklepów firmowych i klientów indywidualnych na terenie Bydgoszczy. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, CV należy przesłać na adres e-mailowy: praca.baton@onet.pl z dopiskiem "kierowca"; umowa na czas określony. 2014-10-17
elektronik - technik serwisu modemów (nr 6412) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta z branży elektronicznej poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Elektronik – Technik serwisu modemów Nr ref.: TS/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie naprawa i serwis modemów/dekoderów. Wymagania: • Wykształcenie zawodowe elektroniczne lub średnie techniczne elektroniczne; • Umiejętność naprawy sprzętu elektronicznego i lutowania powierzchniowego; • Umiejętność czytania schematów elektronicznych; • Zdolności manualne; • Dokładność i staranność; • Znajomość obsługi komputera; • Gotowość do podjęcia pracy od zaraz. Oferujemy: • Zatrudnienie w 3-zmianowym systemie pracy; • Przez pierwsze 5 - 10 dni umowę – zlecenie, następnie umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji; • Stawkę godzinową: od 12,00zł brutto. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny TS/10/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
magazynier (nr 6166) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość procesów i zagadnień związanych z gospodarką magazynową, doświadczenie w pracy w magazynie. Zakres obowiązków: przyjmowanie i wydawanie dostaw towaru,ewidencja towaru w magazynie, inwentaryzacja stanów magazynowych, prowadzenie dokumentacji magazynowej. ANDO Arkadiusz Niezgódka, kontakt e-mailowy: rekrutacja@zdkando.pl; umowa na czas określony. 2014-10-07
STAŻ: mechanik samochodowy(6094) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe(mechanika samochodowa), prawo jazdy kat.B. Ogólny zakres obowiązków:Naprawa samochodów osobowych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-03
obsługa agregatu lutowniczego (nr 6502) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Zakres obowiązków: obsługa, czyszczenie oraz konserwacja agregatu lutowniczego. Miejsce pracy: Białe Błota. "TABEMAX" s.j. Bernard Grzanka,Maciej Drecki, CV należy przesłać na adres e-mail: tabemax@tabemax.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-20
kierowca kat. C+E (nr 6530) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zestawu ciężarowego, prawo jazdy kat. C+E. Zakres obowiązków: kierowanie zestawem ciężarowym. TECHBUD-BUDOWNICTWO Sp. z o. o., kontakt tel. 502 294 897, 52 342 31 98. Umowa na czas określony. 2014-10-20
obsługo - ustawiacz montażu zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Obsługo - ustawiacz montażu Miejsce pracy: Bydgoszcz POL9086/042/JAA Zadania:  Ustawianie maszyn, wymiana części zamiennych,  Wykonywanie uruchomień próbnych produkcji,  Czyszczenie maszyny oraz realizacja zadań wynikających z programu 5S+1, TPM,  Dokonywanie napraw awaryjnych sprzętu i wyposażenia,  Wypełnianie kart kontroli, kart pracy maszyny oraz list sprawdzeń maszyny,  Wykonanie pomiarów i oceny wizualnej detali wg planu kontroli QIP i zapisanie w karcie kontroli,  Rozliczanie zlecenia-materiału (przygotowanie nadwyżek podzespołów do zwrotu do magazynu),  Utrzymywanie standardów organizacji miejsca pracy,  Inicjowanie i udział w projektach usprawnieniowych procesu ciągłego doskonalenia, Wymagania:  Wykształcenie zawodowe,  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,  Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,  Praktyczna umiejętność dokonywania pomiarów,  Umiejętność pracy w zespole,  Gotowość do pracy 3 zmianowej, Oferta:  Możliwość rozwoju i poszerzania kwalifikacji,  Pracę w przyjaznym zespole,  Udział w tworzeniu sukcesów firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
Operator numerycznej tokarki karuzelowej YouJi (stołu 1800) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, staż pracy- min. 5 lat na podobnym stanowisku, umiejętność obróbki elementów turbin parowych, obróbka skrawaniem, umiejętność programowania w systemie FANUC, dobra znajomość rysunku technicznego, znajomość prac ślusarsko-tokarskich, znajomość procedur i instrukcji zintegrowanego systemu zarządzania związanych ze swoim stanowiskiem. Zakres obowiązków: montaż i centrowanie elementów na maszynie (duże gabaryty), samodzielne tworzenie programów, dobór odpowiednich narzędzi, obróbka zgodnie z dokumentacją, weryfikacja wyników obróbki pomiary śrubą mikrometryczną, suwmiarką, demontaż z maszyny, wypełnianie arkuszy pomiarowych. TurboCare Sp. z o.o. tel. 728-814-989 lub e-mail: tomasz.grzywna@turbocare.com.pl Miejsce pracy: Wrocław. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
Operator numerycznej tokarki karuzelowej zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, staż pracy- min. 5 lat na podobnym stanowisku, umiejętność obróbki elementów turbin parowych, obróbka skrawaniem, umiejętność programowania w systemie SINUEMRIC, dobra znajomość rysunku technicznego, znajomość prac ślusarsko-tokarskich, znajomość procedur i instrukcji zintegrowanego systemu zarządzania związanych ze swoim stanowiskiem. Zakres obowiązków: montaż i centrowanie elementów na maszynie (duże gabaryty), samodzielne tworzenie programów, dobór odpowiednich narzędzi, obróbka zgodnie z dokumentacją, weryfikacja wyników obróbki pomiary śrubą mikrometryczną, suwmiarką, demontaż z maszyny, wypełnianie arkuszy pomiarowych. TurboCare Sp. z o.o. tel. 728-814-989 lub e-mail: tomasz.grzywna@turbocare.com.pl Miejsce pracy: Wrocław. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
lakiernik (nr 6415) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Lakiernik Nr ref.: LM/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie lakierowanie mebli i elementów drewnianych. Wymagania: • Doświadczenie zawodowe w lakierowaniu blachy lub drewna; • Dodatkowym atutem będzie wykształcenie w zawodzie lakiernika; • Wysoka motywacja i chęci do pracy; • Gotowość do podjęcia pracy od zaraz w systemie 2-zmianowym. Oferujemy: • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Przyjazną atmosferę w pracy; • Stawkę godzinową: 10,50 zł brutto oraz premie; • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2- zmianowym. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny LM/10/14 w temacie wiadomości na adres: Ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
Stolarz (nr 5730) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: klejenie, wycinanie, formatowanie materiałów w drewna. "Arthan" Przemysław Kempiński kontakt tel. 52 342-13-84 w godz. 9-14.00. Umowa na okres próbny. 2014-09-18
tokarz/frezer (nr 5836) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie zawodowe, mile widziane średnie. METALWIT Łukasz Nadolski, kontakt tel. 660-528-064. Umowa zlecenie. 2014-09-23
STAŻ: elektryk(6029) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. zawodowe(mile widziane leketryczne). Ogólny zakres obowiązków: układanie przewodów elektrycznych montaż gniazdek i wyłączników lamp itp. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-01
stolarz meblowy zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Rotacja po pracach interwenycjnych. PRACE INTERWENCYJNE dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz w ramach programu 50+ i 25-,bezrobotni długotrwale, niepełnosprawni, bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego. Wykształcenie: zawodowe, prawo jazdy kat.B, doświadczenie zawodowe(stolarstwo). Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-03-25
magazynier - operator wózka widłowego (nr 6297) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: ukończony kurs obsługi wózka widłowego z obsługą butli gazowych. Zakres obowiązków: praca w magazynie, pakowanie, sortowanie towaru, obsługa wózka widłowego. PERTI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kontakt telefoniczny: p. Marzena Lazarek - 790-482-359 biuro@perti.pl; umowa na czas określony. 2014-10-10
Operator falcerki (nr 6313) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny doświadczenie na tym samym stanowisku lub pokrewnym. Zakres obowiązków: obsługa falcerki. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska. CV należy przesłać na adres e-mail: kadry@colorprint.pl Umowa o pracę na czas określony. 2014-10-10
mechanik maszyn (nr 6252) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
spawacz TIG, MAG, MIG (nr 6369) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia spawalnicze metodami: TIG, MAG, MIG. TIMEWORK Sp. z o.o. Sp. k., kontakt tel. 52 370 53 40 w godz. 8.00-16.00. Umowa na czas określony. 2014-10-14
kucharz (nr 6440) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, preferowane osoby ambitne, niekoniecznie z doświadczeniem. Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki, kontakt tel. 52 340-87-30. Umowa zlecenie. 2014-10-16
asytent szefa kuchni (nr 6439) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, preferowane osoby ambitne, bez doświadczenia - mogą być studenci. Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki, kontakt tel. 52 340-87-30. Umowa zlecenie. 2014-10-16
pracownik ogólnobudowlany - murarz (nr 6344) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: roczne doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: prace ogólnobudowlane. Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OLBUD Olga Lewandowska, kontakt tel. 531 846 749. Umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-14
sprzedawca (nr 6278) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, znajomość obsługi kasy fiskalnej w systemie kodowanym, aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność, uczciwość, pracowitość, zaangażowanie w pracę, mile widziane orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Zakres obowiązków: bieżąca obsługa klientów, przyjmowanie dostaw i inne. Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, aplikacje kierować mailowo na adres: praca.baton@onet.pl podając w tytule nazwę stanowiska lub osobiście ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-09
sprzedawca (nr 6279) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, znajomość obsługi kasy fiskalnej w systemie kodowanym, aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, dyspozycyjność, uczciwość, pracowitość, zaangażowanie w pracę. Zakres obowiązków: bieżąca obsługa klientów, przyjmowanie dostaw i inne. Miejsce pracy: woj. kujawsko-pomorskie. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, aplikacje kierować mailowo na adres: praca.baton@onet.pl podając w tytule nazwę stanowiska lub osobiście ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-09
stolarz meblowy (nr 6442) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe. Zakres obowiązków: produkcja mebli drewnianych. Praca w Borównie. TMS Tomasz Smolarek, kontakt tel. 604-482-251 w godz. 9 - 18.00 - p. Tomasz Smolarek. Umowa na czas określony. 2014-10-16
Obsługa prasy krawedziowej (nr 6508) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie zawodowe, doświadczenie w ślusarstwie, zdolności manualne. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
ślusarz narzędziowy (formy) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Ślusarz Narzędziowy (Formy) Miejsce pracy: Bydgoszcz POL9087/042/JAA Zadania:  Naprawa, konserwacja i regeneracja form wtryskowych,  Czyszczenie form po i w trakcie produkcji,  Uczestnictwo w rozruchu form wtryskowych,  Usprawnienia oraz niezbędne modyfikacje form wtryskowych,  Wprowadzanie danych do systemu komputerowego, Wymagania:  Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane jako ślusarz,  Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku ślusarza narzędziowego form wtryskowych lub podobnym,  Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,  Znajomość budowy i działania form wtryskowych,  Umiejętność wykonywania pomiarów,  Precyzja i systematyczność,  Umiejętność pracy w zespole,  Mile widziane uprawnienia na suwnicę,  Gotowość do pracy w systemie 4 brygadowym, Oferta:  Możliwość rozwoju i poszerzania kwalifikacji,  Pracę w przyjaznym zespole,  Udział w tworzeniu sukcesów firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
stolarz - pilarz (nr 5886) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia do obsługi piły. Zakład Stolarski Dariusz Kujawski, kontakt telefoniczny: 500-820-519. Umowa na czas określony. 2014-09-24
stolarz (nr 6162) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane doświadczenie zawodowe, znajomość rysunku technicznego. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Wojciech Kałdon, kontakt tel. 782 974 488. Umowa na czas określony. 2014-10-07
Operator urządzeń pralniczych (nr 6489) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie zawodowe, podstawowa znaj. j. obcego. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
pomocnik operatora linii profilującej(4526) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Oferta dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz w ramach programu 50+ i 25-,bezrobotni długotrwale, niepełnosprawni, bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego. Wykształcenie:min. zawodowe(technicze/mechanicze), mile widziane uprawnienia na obsługe wózków widłowych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-07-18
pracownik produkcji (nr 5650) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: wymagane orzeczenie stopnia niepełnosprawności. P.W. Hobby ZPChr Piotr Matuszewski, kontakt tel. 52 381-07-31 w godz. 8-15.00 - p. Małgorzata Matuła. Praca w Kobylarni k/Brzozy - możliwość dojazdu do pracy z Bydgoszczy z pracownikami firmy. Umowa na czas określony. 2014-09-15
piekarz (nr 6046) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: 3-letnie doświadczenie zawodowe, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Zakres obowiązków: produkcja pieczywa. Piekarnia "7" Siódmiak Sp. z o.o., kontakt telefoniczny: 52 376-65-19, 376-65-32. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-01
Zaopatrzeniowiec - handlowiec (nr 6493) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
kasjer-sprzedawca (nr 1310) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko REDUKCJA mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które zostały zwolnione w okresie od 1 stycznia 2013 r. na podstawie: -zwolnienia grupowego -wypowiedzenia ze strony pracodawcy z przyczyn nie dotyczących pracownika -likwidacji zakładu pracy -redukcji etatów -przyczyn ekonomicznych. Wymagane wykształcenie min. zawodowe, mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-03-04
mechanik maszyn szwalniczych (nr 5849) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: przeglądy i naprawa maszyn szwalniczych - systemy elektroniczne. H&I Tekstile Sp. z o.o., kontakt tel. 691-493-623. Umowa na czas określony. 2014-09-23
blacharz samochodowy (nr 5851) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe. Zakres obowiązków: naprawa pojazdów. Pomoc Drogowa Assistance Sylwester Andruszczenko, kontakt tel. 502-636-159 w godz. 8-16.00. Umowa na czas nieokreślony. 2014-09-23
kierowca kat. C+E zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, przewóz rzeczy, karta kierowcy. Zakres obowiązków: przewóz towarów w transporcie międzynarodowym (Niemcy, Czechy, Francja). Transport Ciężarowy Łukasz Szal, Złotowo 42, 88-190 Barcin, tel. 661-057-908. Umowa na czas określony. 2014-10-02
pracownik produkcji (nr 6524) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, predyspozycje do pracy fizycznej. Zakres obowiązków: pakowanie detali, odbiór detali z maszyny, montaż, bieżące prace produkcyjne. TIMEWORK Sp. z o.o. Sp. K., kontakt tel. w godz. 8.00-16.00: 52 370 53 40 lub CV należy przesłać na adres e-mailowy: rekrutacja@timework.pl; umowa zlecenie. 2014-10-20
obsługa agregatu lutowniczego (nr 6504) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Zakres obowiązków: obsługa, czyszczenie oraz konserwacja agregatu lutowniczego. Miejsce pracy: Białe Błota. "TABEMAX" s.j. Bernard Grzanka,Maciej Drecki, CV należy przesłać na adres e-mail: tabemax@tabemax.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-20
montażysta okien (nr 6403) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane osoby bez doświadczenia. Zakres obowiązków: pomoc przy montażu okien. Tomasz Węglarz, kontakt tel. 509-829-972. Umowa zlecenie. 2014-10-15
pracownik budowlany (nr 6395) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: udokumentowana praca na budowach, dyspozycyjność, pracowitość. Zakres obowiązków: wykonywanie prac malarskich, płytkarskich, tynkarskich, posadzkarskich, itp. (roboty wykończeniowe). Praca na terenie Bydgoszczy + woj. kuj.-pom. Zakład Usług Ogólnobudowlanych Robert Strzelecki, kontakt tel. w godz. 7.00-17.00: 693 463 177. Umowa na czas określony. 2014-10-15
Pomoc cukiernika (nr 6242) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Do wykonywania pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy: 1) do 25 roku życia,(i) zarejestrowane minimum 2 miesiące (i) posiadające meldunek stały lub tymczasowy na terenie Powiatu Bydgoskiego. wymagane wykształcenie min. zawodowe. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
operator CNC (nr 5864) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: kurs CNC, umiejętność posługiwania się suwnicą, mikrometrem, znajomość rysunku technicznego. Robert Schroder Polska Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Fordońska 246, 85-859 Bydgoszcz. Umowa na okres próbny. 2014-09-24
STAŻ: MAGAZYNIER-OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO(5311) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:Prace na magazynie przeładunkowym; obsługa wózka widłowego; skanowanie paczek; przyjmowanie paczek do magazynu; sprawdzanie paczek pod wzgledem jakościowym i ilosciowym; utrzymywanie porządku na magazynie jak i w obrębie magazynu. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-02
blacharz(2499) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Do wykonywania pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy: 1) do 25 roku życia,(i) zarejestrowane minimum 2 miesiące (i) posiadające meldunek stały lub tymczasowy na terenie Powiatu Bydgoskiego. Wymagane wykształcenie: min. zawodowe, prawo jazdy kat.B, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe.Praca w Białych Błotach. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-04-25
frezer CNC (nr 6211) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie na stanowisku frezera CNC lub ukończony kurs obsługi/programu obrabiarek CNC, umiejętność programowania w systemie Mazatrol lub Heidenhain, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego. Zakres obowiązków: samodzielne programowanie i ustawianie frezarek CNC, kontrola i przestrzeganie procesów technologicznych, współpraca z pozostałymi działami w firmie. Axell Polska 2012 Spółka z o.o., osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja.bydgoszcz@axell.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 882-005-586. Oferta dotyczy pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Możliwość pozostania na stałe w firmie po okresie próbnym (min. 3 miesiące). 2014-10-08
Mechanik pojazdów zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Wykształcenie mechaniczne (lub rolnicze + uzdolnienia mechaniczne), prawo jazdy B, C. Zakres obowiązków: naprawa pojazdów: samochody ciężarowe, osobowe. GEOFIZYKA TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA e-mail: rekrutacja@geofizyka.pl Miejsce wykonywania pracy: Toruń. Umowa na okres próbny (3 m-ce). 2014-09-25
kontrola optyczna i naprawy (nr 6436) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, mile widziane elektroniczne, zdolności manualne, dobry wzrok, umiejętność lutowania, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: sprawdzanie poprawności montażu oraz jakości lutowania elementów. Miejsce pracy: Białe Błota. "TABEMAX" s.j. Bernard Grzanka, Maciej Drecki, CV należy przesłać na adres e-mail: tabemax@tabemax.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-16
monter bram i drzwi (nr 5871) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B, praktyczna umiejętność potwierdzona doświadczeniem w montażu i serwisu bram segmentowych, drzwi, napędów oraz automatyki bram, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, umiejętność spawania, dodatkowym atutem będą uprawnienia elektryczne lub wykształcenie w kierunku elektrycznym/elektronicznym. Zakres obowiązków: montaż stolarki otworowej (bramy, drzwi), montaż automatyki bram garażowych oraz wjazdowych na posesje, transport towaru. Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice. "UNI-DOOR" R. Schmidt Spółka jawna, CV przesłać mailowo na adres: serwis@unidoor.pl 2014-09-24
krawiec/krawcowa-krojczy/ni (nr 6372) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w pracy w branży krawieckiej. Zakres obowiązków: krojenie i szycie dekoracji okiennych (firany, zasłony ,rolety rzymskie). Salon Firan i Zasłon s.c. "Le Tissu" Ewa Hojło, Beata Kwasek, Hanna Nowicka, kontakt osobisty z CV przy ul. Fordońskiej 40, 85-719 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-14
zaopatrzeniowec (nr 4567) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych oferta finansowana ze środków PFRON powiat Wymagania: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. B, umiejętność dokonywania zakupów w terenie, osoba niepełnosprawna zameldowana (na stałe bądź czasowo) na terenie powiatu bydgoskiego. Zakres obowiązków: przyjmowanie zapotrzebowania na materiały i surowce, dokonywanie zakupów materiałów do prac remontowych, dostarczanie do magazynu bądź lokalu remontowanego, doraźne przewożenie pracowników. GiT Gastronomia i Turystyka Marcin Jurkiewicz, kontakt tel. 604-281-166 lub 52 371-46-03. 2014-09-25
pracownik budowlany(6151) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. zawodowe, mile widziany pracownik budowlany z doświadczeniem min.6 miesięcznym. Ogólny zakres obowiązków:prace ogólnobudowlane. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
kierowca ciągnika siodłowego R55/2790-1040/14 zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, min. roczne doświadczenie zawodowe, badania lekarskie, psychologiczne, zaświadczenie o niekaralności. PAWATRANS PAWEŁ KAPUŚCIŃSKI, ul. Strugaczy 9/3, Włocławek, kontakt tel. 664-940-532. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
KIEROWCA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Wykształcenie ............. : Zasadnicze zawodowe Staż pracy ................ : min. 1 rok na podobnym stanowisku Język obcy ................ : komunikatywny angielski lub niemiecki Kwalifikacje i umiejętności : Prawo jazdy kat. C + E, elektroniczna karta do tachografu cyfrowego, aktualne badania, książeczka zdrowia Sanepid. Zakres obowiązków: Ogólny zakres obowiązków: Transport towarów chłodniczych po UE. FROST LOGISTICS SP. Z O.O. - SP. K. Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą: • osobista w godzinach: 11:00-17:00 • e-mail: ewa.k@frostlogistics.com • telefoniczna na numer: 59 847 3939 w godzinach: 11:00-16:00. Miejsce pracy: teren UE. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-18
kontroler jakości zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Kontroler Jakości Miejsce pracy: Bydgoszcz KJ/006/IOL Zadania:  Przeprowadzanie kontroli patrolowej w procesie,  Kontrola jakości wyrobów i komponentów,  Wykonywanie pomiarów wg planów kontroli,  Ocena wizualna jakości produkowanych detali,  Wypełnianie dokumentacji pomiarowej,  Prowadzenie dokumentacji procesowej. Wymagania:  Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,  Minimum rok doświadczenia w dziale jakości, technicznym lub produkcyjnym,  Znajomość rysunku technicznego,  Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,  Umiejętność wykrywania wad wyrobów i komponentów,  Umiejętność obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych,  Obsługa komputera na poziomie dobrym,  Umiejętność pracy w zespole,  Spostrzegawczość, Oferta:  Stabilne zatrudnienie (umowa z firmą produkcyjną),  Atrakcyjne wynagrodzenie,  Pracę w systemie zmianowym,  Pakiet socjalny,  Pracę w oparciu o nowoczesne technologie umożliwiającą  Rozwój kompetencji zawodowych. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
kierowca zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: uprawnienia na HDS. Zakres obowiązków: przewóz drewna. Praca na terenie woj. kujawsko - pomorskiego. P.T.L. "TRANSLANS" Sp. z o. o., kontakt tel. 601-683-116. Możliwość zakwaterowania. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-09
cukiernik (nr 6210) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w branży cukierniczej, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, dyspozycyjność, uczciwość, pracowitość, zaangażowanie w pracę. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, kontakt osobisty: ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-08
kierowca kat. C+E zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, aktualne badania lekarskie i psychotesty, doświadczenie min. 1 rok. Miejsce pracy: Starogard Gdański. Transport Ciężarowy Roboty Ziemno - Budowlane Krzysztof Kozłowski, ul. Zblewska 65, 83-200 Starogard Gdański, tel. 604-422-768 lub e-mail: zbigniew.sojecki@pup.starogard.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-09
STAŻ: serwisant-mechanik(6125) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:Przyjmowanie zleceń, diagnoza i lokalizacja usterki, naprawa, rozliczenie zlecenia. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
Ekspedientka (nr 6148) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. wymagane wykształcenie zawodowe, min. 1 rok doświadczenia zawodowego. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-07
ślusarz narzędziowy form wtryskowych zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Ślusarz Narzędziowy Form Wtryskowych Miejsce pracy: Bydgoszcz POL9088/042/JAA Zadania:  Naprawa, konserwacja i regeneracja form wtryskowych,  Czyszczenie form po i w trakcie produkcji,  Uczestnictwo w rozruchu form wtryskowych,  Usprawnienia oraz niezbędne modyfikacje form wtryskowych,  Wprowadzanie danych do systemu komputerowego, Wymagania:  Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane jako ślusarz,  Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku ślusarza narzędziowego form wtryskowych lub podobnym,  Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,  Znajomość budowy i działania form wtryskowych,  Umiejętność wykonywania pomiarów,  Precyzja i systematyczność,  Umiejętność pracy w zespole,  Mile widziane uprawnienia na suwnicę, Oferta:  Możliwość rozwoju i poszerzania kwalifikacji,  Pracę w przyjaznym zespole,  Udział w tworzeniu sukcesów firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
Ślusarz zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny umiejętność posługiwania się szlifierką kątową, umiejętność czytania rysunku technicznego. Zakres obowiązków: szlifowanie elementów metalowych na podstawie rysunku technicznego. GP PEOPLE. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mial: arosenthal@gppeople.pl 2014-10-13
instalator (nr 6205) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziani absolwenci. Zakres obowiązków: instalowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, montaż systemów detekcji pożarów. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, kontakt telefoniczny: p. Mikołaj Bąkowski - 691-481-353. Umowa na czas określony. 2014-10-07
stolarz (nr 6305) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: produkcja mebli. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
magazynier/pracownik sortowni (nr 6410) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, firmy kurierskiej, poszukujemy Kandydatów z Łochowa i okolic na stanowisko: Magazynier / Pracownik Sortowni – 1/2 etatu Nr ref.: MLO/10/14 Miejsce pracy: Lisi Ogon k. Bydgoszczy Zadania: • Rozładunek samochodów ciężarowych; • Skanowanie etykiet na paczkach przy stanowisku komputerowym; • Sortowanie paczek; • Sprzątanie hali magazynowej po zakończeniu procesu porannego. Wymagania: • Gotowość do podjęcia pracy w godzinach 5:30 - 9:30 (1/2 etatu); • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; • Wykształcenie min. zawodowe; • Preferowane miejsce zamieszkania: Lisi Ogon lub Łochowo. Oferujemy: • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Pracę od poniedziałku do piątku w wymiarze 1/2 etatu (5:30-9:30); • Stawkę godzinową: 10,80zł brutto oraz premie regulaminowe. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV wraz z nr ref: MLO/10/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
elektromonter (nr 6322) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: wykonywanie prac związanych z budową elektrycznych instalacji różnego typu urządzeń dźwignicowych, a także diagnozowanie, wyszukiwanie uszkodzeń w obrębie elektrycznej aparatury urządzeń dźwignicowych będących w eksploatacji, montowanie elektromechanicznych podzespołów sterowania, silników elektrycznych, układów automatyki i zabezpieczeń urządzeń dźwignicowych, a także konserwacje i naprawy urządzeń dźwignicowych będących w eksploatacji, bieżące przeglądy techniczne elektrycznych silników małej i średniej mocy, wykorzystywanych do napędu urządzeń dźwignicowych diagnozowanie stanu technicznego zespołów napędowych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych, diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obwodach zasilania, sterowania i automatyki elektrycznych urządzeń dźwignicowych, montowanie, demontowanie a także elektromechaniczne regulowanie w obrębie urządzeń dźwignicowych różnego typu aparatów elektrycznych niskiego napięcia, łączników pośrednich i krańcowych, obwodów zabezpieczeń itp., wykonywanie pomiarów kontrolnych z zakresu ochrony ppoż., stanu technicznego instalacji elektrycznych urządzeń dźwigowych i pomocniczych, np. oświetlenia, sygnalizacji, wykonywanie prac pomocniczych przy montażu i demontażu urządzeń dźwignicowych oraz przeprowadzanie odpowiednich regulacji funkcjonowania urządzeń. NESTOR WORK Sp. z o.o., CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska przesłać na adres e-mailowy: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Umowa na czas określony. 2014-10-13
operator wózka widłowego (nr 6308) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: obsługa wózka widłowego. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
monter instalacji (nr 6367) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, znajomość branży. Zakres obowiązków: montaż instalacji c.o., wod-kan. Miejsce pracy: teren kraju. P.P.H.U. "Pawal" Paweł Urbański, kontakt tel. 603 092 194. Umowa na czas określony. 2014-10-14
Pracownik ogólny – ogrodnictwo zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, mile widziana znajomość języka angielskiego. Zakres obowiązków: Praca fizyczna ogrodnictwo / szklarnie / produkcja. GOODMORNING Sp. z o.o., 77-400 Złotów, al. Mickiewicza 5a, nr kraz: 3343, “Oferta pracy tymczasowej” Osoby zainteresowane powyższą ofertą zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielem agencji zatrudnienia Goodmorning, które odbędzie się 7 października 2014 r. o godz. 10.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. Zapisy pod numerem telefonu 56-669-39-08, 54 411-21-40 lub 52-339-95-24. Miejsce pracy: Holandia. Umowa tymczasowa roczna z możliwością przedłużenia. 2014-09-25
ślusarz (nr 6214) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: bardzo dobra znajomość rysunku technicznego; doświadczenie na powyższym stanowisku; umiejętność posługiwania się szlifierką kątową. Axell Polska 2012 Spółka z o.o., oferta dotyczy pracy tymczasowej. Bardzo dobra lokalizacja zakładu, umożliwiająca podjęcie pracy osobom spoza Bydgoszczy (bezproblemowy dojazd). Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja.bydgoszcz@axell.pl, tel. 882-005-586. Praca 3-zmianowa od poniedziałku do piątku, możliwość pozostania na stałe w firmie po okresie próbnym (min. 3 miesiące). 2014-10-08
hydraulik (nr 5966) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane doświadczenie zawodowe, uprawnienia do spawania gazowego i elektrycznego. Zakres obowiązków: obsługa i konserwacja urządzeń hydraulicznych, naprawa i usuwanie awarii. Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza", kontakt telefoniczny: 52 588 08 09. Umowa na czas określony. 2014-09-29
Pomoc piekarza (nr 6499) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy. Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie min. zawodowe. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
kierowca samochodu dostawczego (nr 6477) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: książeczka sanitarno-epidemiologiczna, doświadczenie w prowadzeniu auta do 3,5 ton, znajomość topografii miasta, badania psychotechniczne. Zakres obowiązków: dostawa pieczywa do sklepów firmowych i klientów indywidualnych na terenie Bydgoszczy. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, CV należy przesłać na adres e-mailowy: praca.baton@onet.pl z dopiskiem "kierowca"; umowa na czas określony. 2014-10-17
kierowca kat. C+E (nr 5830) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, świadectwo kwalifikacji, mile widziane doświadczenie zawodowe. Firma Transportowo-Spedycyjna "Krajan" s.c. Janusz Jurkowski, Krystyna Jurkowska, kontakt tel. 601-800-362. Miejsce pracy: Bydgoszcz i kraj. Umowa na czas określony. 2014-09-23
frezer-operator maszyn (5393) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi Wymagane wykształcenie zawodowe, znajomość obsługi obrabiarki cnc. Ogólny zakres obowiązków:obróbka na maszynie cnc. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-03
tynkarz(4802) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Rotacja po pracach interwencyjnych dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz w ramach programu 50+ i 25-,bezrobotni długotrwale, niepełnosprawni, bez wykształcenia średniego, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego. Wykształcenie:zawodowe. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-08-04
monter instalacji sanitarnych (nr 6316) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. roczne doświadczenie w pracy w zawodzie. znajomość technologii robót sanitarnych. Zakres obowiązków: montaż instalacji sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych. Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice. PHU Gaz-Mont, tel. 601 652 253. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-13
Frezer zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagane doświadczenie zawodowe. GP PEOPLE. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mial: arosenthal@gppeople.pl 2014-10-13
Frezer zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagane doświadczenie zawodowe. GP PEOPLE. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mial: arosenthal@gppeople.pl 2014-10-13
pracownik pralni przemysłowej (nr 6018) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: książeczka sanitarno-epidemiologiczna, doświadczenie w pracy produkcyjnej, umiejętność pracy pod presją czasu, zdolności manualne, dobra sprawność fizyczna, skrupulatność i dokładność, dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym. Zakres obowiązków: obsługa maszyn i urządzeń piorących, kontrola jakości wykonanych czynności, terminowa realizacja powierzonych zadań, dbanie o porządek na stanowisku. Randstad Polska Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Śniadeckich 9, 85-011 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-01
Malarz budowlany (nr 5907) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: - prace malarskie i wykończeniowe - mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: - prace malarskie i wykończeniowe. KWK Construction Sp. z o.o. Kontakt e-mailowy: biuro@kwk.bydgoszcz.pl Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
pomoc kuchenna (nr 6557) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. Firma Gastronomiczna "PANKOWSKI" s.c. B.Z. Pankowski, kontakt tel. 696-453-558. Umowa zlecenie lub inna umowa cywilno-prawna. 2014-10-21
stolarz montażowy (nr 6411) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta mebli, poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Stolarz montażowy Nr ref.: STB/03/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie montaż poszczególnych części mebli na podstawie rysunku technicznego. Wymagania: • Doświadczenie zawodowe na stanowisku stolarskim; • Wykształcenie stolarskie będzie dodatkowym atutem; • Wysoka motywacja i chęć do pracy w branży meblarskiej; • Mile widziana znajomość rysunku technicznego; • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 2- zmianowym. Oferujemy: • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; • Umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Stawkę godzinową: 10,89 zł brutto oraz premie; • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2- zmianowym. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny STB/03/14 w temacie wiadomości na adres: marta.kuflewicz@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
introligator (nr 6374) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Zakres obowiązków: prace ręczne, składanie, klejenie, pakowanie. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska, kontakt tel. 52 372 77 41. Umowa na czas określony. 2014-10-14
Pracownik utrzymania ruchu (nr 5894) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane roczne doświadczenie zawodowe, uprawnienia elektryczne /energetyczne do 1 kV. Zakres obowiązków: naprawa maszyn i urządzeń, przeglądy maszyn, nadzór nad sprzętami technicznymi, rejestrowanie napraw i awarii. Meralliance Poland Sp. z o.o. tel. 52 381 69 58 w godz. 8.00-16.00. Miejsce pracy: Dąbrowa Chełmińska. Umowa o pracę na czas nieokreślony. 2014-09-25
pomocnik drukarza (nr 6247) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na tym samym lub pokrewnym stanowisku. Zakres obowiązków: pomoc przy maszynie drukującej arkuszowej. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska, CV przesłać mailowo na adres: kadry@colorprint.pl; umowa na czas określony. 2014-10-08
Operator frezarko-wytaczarki Sharmann zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, staż pracy- min. 5 lat na podobnym stanowisku, umiejętność obróbki elementów turbin parowych, obróbka skrawaniem, umiejętność programowania w systemie SINUEMRIC, dobra znajomość rysunku technicznego, znajomość prac ślusarsko-tokarskich, znajomość procedur i instrukcji zintegrowanego systemu zarządzania związanych ze swoim stanowiskiem. Zakres obowiązków: montaż i centrowanie elementów na maszynie (duże gabaryty), samodzielne tworzenie programów, dobór odpowiednich narzędzi, obróbka zgodnie z dokumentacją, weryfikacja wyników obróbki pomiary śrubą mikrometryczną, suwmiarką, demontaż z maszyny, wypełnianie arkuszy pomiarowych. TurboCare Sp. z o.o. tel. 728-814-989 lub e-mail: tomasz.grzywna@turbocare.com.pl Miejsce pracy: Wrocław. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
murarz zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, min. 2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziana znajomość j. angielskiego. Miejsce pracy: Wielka Brytania. BBB POLAND Sp. z o. o., ul. Komorowskich 58, 34-300 Żywiec, kontakt tel. 33 861-01-85, e-mail: biuro@bbb-praca.pl; umowa na czas określony. 2014-10-16
pracownik gospodarczy (nr 6043) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, wymagana umiejętność obsługi kosy spalinowej. Zakres obowiązków: prace gospodarcze przy utrzymaniu nieruchomości, obsługa kosy spalinowej, odśnieżanie w okresie zimowym. LOCUM SPÓŁKA AKCYJNA, kontakt osobisty: ul. Srebrna 12 Bydgoszcz lub tel. 500 167 888. Umowa na czas określony. 2014-10-01
sprzedawca (nr 6290) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, komunikatywność. Zakres obowiązków: sprzedaż biżuterii w sklepie firmowym, dbanie o porządek w miejscu pracy. SPÓŁKA JAWNA "TAURUS" WIESŁAW SZĄSZOR, MARIETTA SZĄSZOR, kontakt tel. 601-912-112. Umowa zlecenie. 2014-10-09
fryzjer damsko-męski (nr 6559) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Arkadiusz Holec HOLBUD, kontakt tel. 514 352 387. Umowa zlecenie, możliwość późniejszego zatrudnienia na umowę o pracę. 2014-10-21
dziewiarz maszynowy(6142) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:obsługa maszyny dziewiarskiej. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-10
STAŻ: monter wew. instalacji budowlanej(6066) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:Montaż instalacji wewnętrznych. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-03
mechanik samochodowy (nr 6310) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat B, znajomość zagadnień mechaniki, elektryki samochodowej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, szybka i trafna diagnoza usterek oraz zaangażowanie w pracę. gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zapewniamy: atrakcyjne wynagrodzenie, stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, możliwości rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia. NESTOR WORK Sp. z o.o., CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska przesłać na adres e-mailowy: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Umowa na czas określony. 2014-10-13
kucharz/kucharka (nr 6321) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na podobnym stanowisku, kreatywność, samodzielność i dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista i uczciwość, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki, ważna książeczka sanitarno - epidemiologiczna. Zakres obowiązków: sporządzanie potraw dla klientów zgodnie z przyjętymi przepisami kulinarnymi oraz opracowywanie nowych receptur, przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi i prawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych i produktów kulinarnych, przygotowywanie próbek produktów na potrzeby badań marketingowych, obsługa bankietów i imprez okolicznościowych. NESTOR WORK Sp. z o.o., CV ze zdjęciem oraz nazwą stanowiska przesłać na adres e-mailowy: info@nestorwork.eu Prosimy o dołączenie w CV i podpisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)" Umowa na czas określony. 2014-10-13
STAŻ: ślusarz utzymania ruchu(5912) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe-ślusarz. Ogólny zakres obowiązków: zapoznanie się z utrzymaniem urządzeń i maszyn w sprawności technicznej oraz reakcja na awarie. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-26
młodszy obsługo-ustawiacz wtryskarek zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy obsługo-ustawiacz wtryskarek Miejsce pracy: Bydgoszcz POL9085/042/JAA Zadania:  Montaż i demontaż form na wtryskarce,  Przygotowanie wtryskarki do pracy,  Ustawianie parametrów procesu na wtryskarkach,  Ocena wizualna jakości produkowanych detali,  Obsługa odwijaków i nawijaków w procesach overmolding,  Wprowadzanie danych do systemu komputerowego, Wymagania:  Wykształcenie min. zawodowe,  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze maszyn wtryskowych, jako ustawiacz wtryskarek,  Znajomość procesów przetwórstwa tworzyw,  Bardzo znajomość rysunku technicznego - warunek konieczny - umiejętność wykorzystywana w codziennej pracy,  Umiejętność pracy w zespole,  Mile widziane uprawnienia na suwnicę,  Umiejętność wykonywania pomiarów,  Gotowość do pracy w systemie 4 brygadowym, Oferta:  Możliwość rozwoju i poszerzania kwalifikacji,  Pracę w przyjaznym zespole,  Udział w tworzeniu sukcesów firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
montażysta stolarki budowlanej (nr 6444) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w montażu stolarki budowlanej. Zakres obowiązków: montaż i demontaż okien oraz drzwi, montaż parapetów, montaż rolet zewnętrznych, montaż bram garażowych, montaż rolet i żaluzji, regulacja stolarki budowlanej. Praca w Bydgoszczy. WOJCIECH LEWANDOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEGLASS", kontakt tel. 602-552-450 w godz. 9-18.00 - p. Wojciech Lewandowski. Umowa zlecenie. 2014-10-16
sprzedawca (nr 6434) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, mile widziane osoby z gm. Dobrcz, Osielsko lub Fordonu. Miejsce pracy: Strzelce Górne. Zakres obowiązków: obsługa kasy fiskalnej, wycena towaru, przyjmowanie dostaw, ekspozycja towaru, metkowanie, zachowanie czystości w miejscu pracy. Praca w Dobrczu. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kiler Michał Jeziorski, kontakt tel. w godz. 6.00-22.00: 500 145 846. Umowa na czas określony. 2014-10-16
ustawiacz wtryskarek zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Ustawiacz wtryskarek Miejsce pracy: Bydgoszcz POL9084/042/JAA Zadania:  Montaż i demontaż form na wtryskarce,  Przygotowanie wtryskarki do pracy,  Ustawianie parametrów procesu na wtryskarkach,  Ocena wizualna jakości produkowanych detali,  Obsługa odwijaków i nawijaków w procesach overmolding,  Wprowadzanie danych do systemu komputerowego, Wymagania:  Wykształcenie min. zawodowe,  Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze maszyn wtryskowych, jako ustawiacz wtryskarek,  Znajomość procesów przetwórstwa tworzyw,  Bardzo znajomość rysunku technicznego - warunek konieczny - umiejętność wykorzystywana w codziennej pracy,  Umiejętność pracy w zespole,  Mile widziane uprawnienia na suwnicę,  Umiejętność wykonywania pomiarów,  Gotowość do pracy w systemie 4 brygadowym, Oferta:  Możliwość rozwoju i poszerzania kwalifikacji,  Pracę w przyjaznym zespole,  Udział w tworzeniu sukcesów firmy. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
kasjer - sprzedawca (nr 6067) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Zakres obowiązków: obsługa klienta wprowadzanie i przyjmowanie dostaw. Marcin Majchrzak MAR-LUK, kontakt osobisty: ul. Kcyńska 43 Bydgoszcz. Umowa zlecenie, II zmiany, inny wymiar czasu pracy. 2014-10-02
pomoc księgowej (nr 6463) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość programu INSERT (warunek konieczny), mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: wprowadzenie dokumentów do programu Subiekt. Miejsce pracy: Solec Kujawski. KDD DARIUSZ GACKOWSKI, CV przesłać mailowo na adres: kdd@kdd.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-17
monter spawacz (nr 6317) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: 2-letnie doświadczenie w zawodzie, uprawnienia spawalnicze, mile widziane prawo jazdy kat. B. Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice. PHU Gaz-Mont, tel. 601 652 253. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-13
STAŻ: operator maszyn(6346) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Staż w Osielsku. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków: planowanie produkcji obsługa oklejarki obsługa prasy pakowanie wytwarzanych produktów sprawdzanie jakości produkowanych produktów. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-26
operator CNC (nr 6306) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: obsługa maszyn CNC. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
stolarz maszynowy (nr 6413) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta mebli, poszukujemy Kandydatów z Bydgoszczy i okolic na stanowisko: Stolarz maszynowy Nr ref.: STB/10/14 Miejsce pracy: Bydgoszcz Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie obróbka drewna przy produkcji mebli oraz obsługa maszyn stolarskich. Wymagania: • Doświadczenie zawodowe na stanowisku stolarskim; • Wykształcenie stolarskie będzie dodatkowym atutem; • Wysoka motywacja i chęć do pracy w branży meblarskiej; • Gotowość do podjęcia pracy od zaraz w systemie 2- zmianowym. Oferujemy: • Umowy o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji z możliwością zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w późniejszym terminie; • Stawkę godzinową: 10,50 zł brutto oraz premie; • Przyjazną atmosferę w pracy; • Pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2- zmianowym. Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny STB/10/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
frezer CNC (nr 6211) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na stanowisku frezera CNC lub ukończony kurs obsługi/programu obrabiarek CNC, umiejętność programowania w systemie Mazatrol lub Heidenhain, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego. Zakres obowiązków: samodzielne programowanie i ustawianie frezarek CNC, kontrola i przestrzeganie procesów technologicznych, współpraca z pozostałymi działami w firmie. Axell Polska 2012 Spółka z o.o., osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja.bydgoszcz@axell.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 882-005-586. Oferta dotyczy pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Możliwość pozostania na stałe w firmie po okresie próbnym (min. 3 miesiące). 2014-10-08
piekarz-ciastowy(cukiernik) (6160) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. zawodowe(piekarz-cukiernik), wymagane doświadczenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:przygotowanie ciasta bułek . Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
samodzielny kucharz(6224) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe(kucharz), doświadczenie zawodowe min. rok, prawo jazdy kat.B. Ogólny zakres obowiązków:przygotowanie dań. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
cukiernik (nr 6476) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie w branży na stanowisku cukiernik, dyspozycyjność, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, CV należy przesłać na adres e-mailowy: praca.baton@onet.pl lub złożyć osobiście ul. Kościuszki 27B, 85-079 Bydgoszcz; umowa na czas określony. 2014-10-17
STAŻ: pomoc kuchenna (5702) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Staż w Osielsku. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków: mycie naczyń kuchennych, mycie podłóg przygotowywanie surówek. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-17
Posadzkarz, malarz (nr 5909) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane 3-letnie doświadczenie zawodowe, znajomość prac malarsko-posadzkarskich; budowlanych. Zakres obowiązków: malowanie, szpachlowanie pomieszczeń, wykonywanie posadzek żywicznych, prace ogólnobudowlane. Interbud-Chem Sp.z.o.o. CV należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@interbud-chem.com.pl Miejsce pracy: Warszawa. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
operator automatów tokarskich zszywkowych (nr 5855) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: umiejętność posługiwania się suwmiarką, mikrometrem, czytanie rysunku technicznego. Zakres obowiązków: obsługa automatów tokarskich zszywkowych. Robert Schroder Polska Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Fordońska 246, 85-859 Bydgoszcz. Umowa na okres próbny. 2014-09-24
stolarz (nr 5865) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: wykonywanie konstrukcji drewnianych. SALON PIĘKNOŚCI "ARKADIA" KAROLINA JAGOS, kontakt tel. 507-852-364 - p. Jacek Pacholski. Umowa na czas określony. 2014-09-24
monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (nr 6119) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie zawodowe elektryczne lub budowlane. Kandydaci muszą być z Fordonu lub okolic. Pracodawca jest gotowy zorganizować staż w celu przygotowania kandydata do pracy na podanym stanowisku. Zakres obowiązków: montaż wentylacji i klimatyzacji, prace wykończeniowe (np. gipsowanie ścian, drobne prace murarskie). Kontakt w sprawie oferty pracy: pośrednik pracy Paweł Krispin (filia Koronowo) - tel. 52 382-27-05, e-mail: p.krispin@pup.bydgoszcz.pl 2014-10-06
kelner (nr 6547) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zakres obowiązków: obsługa imprez okolicznościowych. Firma Gastronomiczna "PANKOWSKI" s.c. B.Z. Pankowski, kontakt tel. 696-453-558. Umowa zlecenie, inny wymiar czasu pracy. 2014-10-20
STAŻ:sprzedawca(6359) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:Sprzedaż biżuterii sztucznej, ozdób do włosów, świec, porcelany. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
kierowca kat. C (nr 6388) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy, ważne badania psychologiczne, prawo jazdy kat. C, doświadczenie na trasach międzynarodowych. Zakres obowiązków: transport międzynarodowy - Niemcy, Belgia, Holandia. P.W. "Speed-Trans" Rafał Przybylski, CV należy przesłać na adres e-mail: speed-trans89@wp.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-15
piekarz (nr 6057) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wykształcenie kierunkowe, wymagane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: wypiek pieczywa zgodnie z recepturami. Carrefour Polska Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: bydgoszcz_glinki_personalmny@carrefour.com; umowa na czas określony. 2014-10-02
elektryk zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Elektryk Miejsce pracy: Bydgoszcz POL/9038/042/NKA Zadania:  Instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,  Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacja oraz naprawa instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,  Przeprowadzenie konserwacji oraz napraw układów automatyki,  Wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywanie oceny ich stanu technicznego, Wymagania:  Wykształcenie jako elektryk, elektromonter, elektromechanik lub energetyk - wymóg konieczny,  Minimum 2-3 lata udokumentowanego świadectwami pracy doświadczenia jako elektryk (przy średnich napięciach),  Aktualne uprawnienia SEP powyżej 1 kV. Oferta:  Zatrudnienie w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  Możliwość poznania nowoczesnych technologii i systemów zarządzania,  Umowa o pracę,  Możliwości rozwoju zawodowego. Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
monter mebli (nr 6307) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: montaż mebli na produkcji i u klientów. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
monter mebli (nr 6307) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: montaż mebli na produkcji i u klientów. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno - prawna. 2014-10-10
STAŻ: operator obrabiarek ster. numerycznie(5244) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków: Uruchamianie. zatrzymywanie, ustawianie, czyszczenie, konserwacja i obsługa obrabiarek. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-02
Pomocnik stolarza (nr 4996) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X  OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających min. jedno z poniższych kryteriów: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Bydgoszcz zwolnione w okresie od 1 stycznia 2013 roku, które: otrzymały wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn niedotyczących pracownika, zostały zwolnione grupowo, zostały zwolnione z powodu likwidacji zakładu, zostały zwolnione z przyczyn ekonomicznych, zostały zwolnione z powodu redukcji etatów oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie zawodowe, doswiadczenie w branży meblowej. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-08-14
ślusarz (nr 6214) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: bardzo dobra znajomość rysunku technicznego; doświadczenie na powyższym stanowisku; umiejętność posługiwania się szlifierką kątową. Axell Polska 2012 Spółka z o.o., oferta dotyczy pracy tymczasowej. Bardzo dobra lokalizacja zakładu, umożliwiająca podjęcie pracy osobom spoza Bydgoszczy (bezproblemowy dojazd). Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacja.bydgoszcz@axell.pl, tel. 882-005-586. Praca 3-zmianowa od poniedziałku do piątku, możliwość pozostania na stałe w firmie po okresie próbnym (min. 3 miesiące). 2014-10-08
Wulkanizator (nr 5914) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Zakres obowiązków: - prace przy wymianie ogumienia przy pojazdach samochodowych, - inne prace mechaniczne przy pojazdach. Granat Marek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MAR BET" MAREK GRANAT tel. 602-373-020. Miejsce pracy: Koronowo. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
Tokarz / frezer (nr 5917) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: prace tokarskie i frezerskie. Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych "MA-GA" Sp. z o.o. kontakt tel. 52 370-45-05. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-25
Pracownik produkcji zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny wymagana aktualna książeczka do celów sanitarno epidemiologicznych, chęć do pracy, mile widziane doświadczenie jako pracownik produkcji. Zakres obowiązków: praca przy produkcji, ważenie, filetowanie, plastrowanie. GP PEOPLE Sp. z o.o. sp.k., tel. 601-235-253. Miejsce pracy: Dąbrowa Chełmińska. Umowa na czas określony. 2014-10-13
operator frezarek CNC (nr 6510) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane wykształcenie średnie oraz doświadczenie zawodowe. Domik Sp. z o. o., kontakt tel. 52 347 17 85. Umowa na czas określony. 2014-10-20
elektrodrążacz (nr 6503) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane wykształcenie średnie oraz doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: obsługa drążarki wgłębnej i drutowej. Domik Sp. z o. o., kontakt tel. 52 347 17 85. Umowa na czas określony. 2014-10-20
sprzedawca (nr 6513) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: znajomość branży spożywczej, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna. Zakres obowiązków: sprzedaż wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Miejsce pracy: Fordon. Piekarnia "7" Siódmiak Sp. z o. o., kontakt osobisty: ul. Bydgoska 30 Bydgoszcz. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-20
spawacz ręczny gazowy (nr 6498) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 10 lat doświadczenia. Miejsce pracy: teren Polski. CALOR VOBIS Bogusław Gawerski, kontakt tel. 797-821-431 - p. Bogusław Gawerski. Umowa zlecenie. 2014-10-20
magazynier wysokiego składowania zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 65-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski (agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 412) mamy 50 oddziałów. Nasze usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne. Obecnie dla naszego Klienta poszukujemy kandydatów na stanowisko: Magazynier wysokiego składowania Miejsce pracy: Bydgoszcz MAG2/006/IOL Zadania:  Przyjmowanie i wydawanie towaru,  Rozładunek i załadunek dostaw,  Przeprowadzanie inwentaryzacji,  Przygotowanie towarów do wywozu – pakowanie, foliowanie, etykietowanie,  Transport materiałów pomiędzy wydziałami,  Kompletacja podzespołów do produkcji, Wymagania:  Praca na podobnym stanowisku,  Doświadczenie w obsłudze magazynu wysokiego składowania,  Uprawnienia na wózki widłowe,  Doświadczenie pracy z systemem magazynowym,  Zaangażowanie i komunikatywność,  Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem. Oferta  Zatrudnienie stałe,  Atrakcyjne wynagrodzenie,  Pracę w systemie 4-brygadowym. Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy: torun.warszawska@manpower.pl bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Telefon: 56 646 20 26 lub 52 515 40 55. 2014-10-16
operator linii galwanicznej (nr 5796) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, doświadczenie w pracy na produkcji, gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym, sprawność manualna, odpowiedzialność za powierzony proces. Zakres obowiązków: przygotowanie i ustawienie linii galwanicznej do produkcji konkretnego wyrobu zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, uruchomienie linii i rozpoczęcie produkcji, nadzorowanie przebiegu procesu, kontrola jakości wyrobu zgodnie z planem kontroli, wypełnianie kart kontroli, obsługa odwijaków i nawijaków, zmiana palet, przekładek i papieru, pakowanie detali zgodnie ze specyfikacją pakowania. ManpowerGroup Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy Manpower oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania". Umowa na czas określony. 2014-09-22
cukiernik (nr 6210) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie w branży cukierniczej, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, dyspozycyjność, uczciwość, pracowitość, zaangażowanie w pracę. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, kontakt osobisty: ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-08
kierowca samochodu dostawczego (nr 6209) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w pracy piekarniczo-cukierniczej, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, uczciwość, pracowitość, zaangażowanie, aktualne badania psychotechniczne, prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: praca w charakterze kierowcy firmowego,dostawy między siedzibą a sklepami firmowymi. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, kontakt osobisty: ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz. Umowa na okres próbny. 2014-10-08
kierowca samochodu dostawczego (nr 6209) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie w pracy piekarniczo-cukierniczej, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, uczciwość, pracowitość, zaangażowanie, aktualne badania psychotechniczne, prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: praca w charakterze kierowcy firmowego,dostawy między siedzibą a sklepami firmowymi. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, kontakt osobisty: ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz. Umowa na okres próbny. 2014-10-08
Spawacz zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagane doświadczenie zawodowe. GP PEOPLE. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji na adres e-mial: arosenthal@gppeople.pl 2014-10-13
doradca ds. odszkodowań (nr 6234) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: komunikatywność, chęć do pracy. Zakres obowiązków: docieranie do potencjalnych klientów, podpisywanie umów i pełnomocnictw na terenie woj. kuj.-pom. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., CV należy przesłać na adres e-mailowy: j.alichniewicz@euco.pl; umowa agencyjna. 2014-10-08
doradca ds. odszkodowań (nr 6234) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: komunikatywność, chęć do pracy. Zakres obowiązków: docieranie do potencjalnych klientów, podpisywanie umów i pełnomocnictw na terenie woj. kuj.-pom. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., CV należy przesłać na adres e-mailowy: j.alichniewicz@euco.pl; umowa agencyjna. 2014-10-08
mechanik maszyn (nr 6252) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
elektronik (nr 6249) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
elektronik (nr 6249) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
elektryk (nr 6248) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
elektryk (nr 6248) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: preferowani absolwenci. Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych APLEX Sp.z o.o. ZPChr, CV przesłać mailowo: kadry@aplex.info; umowa na czas określony. 2014-10-08
pomocnik drukarza (nr 6247) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie na tym samym lub pokrewnym stanowisku. Zakres obowiązków: pomoc przy maszynie drukującej arkuszowej. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska, CV przesłać mailowo na adres: kadry@colorprint.pl; umowa na czas określony. 2014-10-08
spawacz metodą MAG (nr 6245) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. roczne doświadczenie zawodowe, uprawnienia spawalnicze metodą MAG 135 CO2. Zakres obowiązków: prace spawalnicze (słupki, bariery, balustrady, bramownice, konstrukcje itp.). ERPLAST Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-08
spawacz metodą MAG (nr 6245) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: min. roczne doświadczenie zawodowe, uprawnienia spawalnicze metodą MAG 135 CO2. Zakres obowiązków: prace spawalnicze (słupki, bariery, balustrady, bramownice, konstrukcje itp.). ERPLAST Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-08
elektromonter instalacji elektrycznych (nr 6237) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe min. 3 lata. Zakres obowiązków: montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Praca w delegacjach. "Grupa Kaczmarek" Paweł Kaczmarek, CV przesłać mailowo na adres: biuro@grupa-kaczmarek.pl; umowa na czas nieokreślony. 2014-10-08
STAŻ: pracownik-obsługa aut.tokarskich(6178) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe(mile widziane ślusarstwo). Ogólny zakres obowiązków:Zapoznanie się z instrukcjami BHP, instrukcjami obsługi automatów tokarskich, rysunkami obrabianych detali, a także ustawianie automatów oraz toczenie. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-08
STAŻ: fryzjer damsko-męski(5401) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawdowe. Ogólny zakres obowiązków: strzyżenie stylizacja koloryzacja dbanie o prządek miejsca pracy. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-03
kontrola optyczna i naprawy (nr 6438) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, mile widziane elektroniczne, zdolności manualne, dobry wzrok, umiejętność lutowania, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: sprawdzanie poprawności montażu oraz jakości lutowania elementów. Miejsce pracy: Białe Błota. "TABEMAX" s.j. Bernard Grzanka, Maciej Drecki, CV należy przesłać na adres e-mail: tabemax@tabemax.com.pl; umowa na czas określony. 2014-10-16
szwaczka (nr 6281) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: proste szycie na stębnówce, overlocku. HOSTEL SERVICE AGNIESZKA MIKOŁAJCZAK, kontakt tel. 784 899 529, 52 361 02 65. Umowa o dzieło, zlecenie lub na czas określony. 2014-10-09
operator spycharki zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: min. 3 lata doświadczenia jako operator spycharki I lub II klasy. Zakres obowiązków: praca na budowie przy wymianie gruntu lub na terenie kopalni. Miejsce pracy: Inowrocław. TRANSPOL KOPALNIA KRUSZYWA POLIŃSKI ZENON, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław 3. 2014-10-17
STAŻ: kasjer(5234) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na STAŻ mogą być skierowane osoby spełniające łącznie poniższe kryteria: a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków: obsługa kasy fiskalnej obsługa klientów sortowanie towarów porzadkowanie. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-09-02
wulkanizator (4291) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Doposażenie stanowiska pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz spełniających jedno z poniższych kryteriów: 1)osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających wg art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jedno z niżej wymienionych kryteriów:a) osoby bezrobotne do 25 roku życia, b) osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, c) osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, d) osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, e) osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, f) osoby bezrobotne niepełnosprawne; osoby bezrobotne po 50 roku życia. Wymagane wykształcenie min. zawodowe(mechaniczne, samochodowe), doświadczenie zawodowe. Ogólny zakres obowiązków:wymiana i naprawa opon. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-07-15
monter - spawacz (nr 6428) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: umiejętność czytania rysunku technicznego, umiejętność spawania w pozycjach przymuszonych, uprawnienia spawalnicze metodami - 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA i 135 - spawanie metodą MAG. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kotłorembud" Sp. J. Leszek Cichosz, Bogdan Szatlach, kontakt tel. 606-325-827. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-16
stolarz meblowy (nr 6418) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco S.A. - światowego lidera wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Swoją wiedzą i doświadczeniem służymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2013 roku pracę dzięki Adecco Poland znalazło ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364. Aktualnie dla naszego Klienta, producenta mebli na wymiar, poszukujemy Kandydatów na stanowisko: Stolarz Meblowy Nr ref.: STOLARZ/09/14 Miejsce pracy: Potulice Główne obowiązki: • Obsługa maszyn stolarskich, lakierniczych, prasy membranowej; • Wykonywanie mebli na wymiar wg. projektów dla klientów indywidualnych; • Sporadycznie montaż mebli u klienta. Wymagania: • Min. 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku stolarskim; • Wykształcenie stolarskie będzie dodatkowym atutem; • Wysoka motywacja i chęć do pracy w branży meblarskiej; • Mile widziana znajomość rysunku technicznego. Oferujemy: • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową za pośrednictwem agencji zatrudnienia (w późniejszym okresie możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę); • Stawkę akordową godzinową: 10zł brutto oraz premie miesięczne (max. do 1000zł netto); • Pracę od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00; • Dogodny dojazd do zakładu pracy autobusem komunikacji miejskiej lub PKS (pracodawca nie zwraca kosztów przejazdu). Oferta dotyczy pracy tymczasowej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej CV oraz nr referencyjny STOLARZ/09/14 w temacie wiadomości na adres: ilona.morawska@adecco.com Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). 2014-10-16
STAŻ: pracownik ds. badań terenowych(6464) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na staż organizowany w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. zawodowe, prawo jazdy kat.C, umiejętność obsługi komputera, preferowani kandydaci z wykształceniem technicznym. Ogólny zakres obowiązków:udział w wykonywaniu terenowych badań ustalających przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa - praca w delegacji. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na staż – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
pomoc kuchenna-dostawca(6227) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażenie stanowiska pracy organizowane w ramach programu „Portfel etatów” mogą zostać skierowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): a) osoby objęte określonym profilem pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy: profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a; b)osoby - do 30 roku życia, - długotrwale bezrobotne, - powyżej 50 roku życia, - korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, - posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, - niepełnosprawne. Wymagane wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie w gastronomii, prawo jazdy kat.B, książeczka do celów sanitrano-epidemiologicznych. Ogólny zakres obowiązków:dostawa towaru i pomoc w kuchni . Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed skierowaniem na doposażenie stanowiska pracy– ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-09
Pracownik ogólnobudowlany (nr 5951) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane doświadczenie na stanowisku pracownika budowlanego (murarz, tynkarz, prace wykończeniowe). Zakres obowiązków: prace ogólnobudowlane; wykończeniowe. "Solidbud" Roman Kasprzak tel. 608 322 010 po godz. 16.00. Miejsce pracy: Bydgoszcz i okolice. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-26
frezer CNC - sterowanie FANUC (nr 6446) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w pracy przy obsłudze frezarki CNC - sterowanie FANUC. Miejsce pracy: Białe Błota. Hydrapress Sp. z o. o., kontakt tel. 662 076 075. Umowa na czas określony. 2014-10-16
tokarz konwencjonalny (nr 6448) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na stanowisku tokarza. Miejsce pracy: Białe Błota. Hydrapress Sp. z o. o., kontakt tel. 662 076 075. Umowa na czas określony. 2014-10-16
operator tokarki karuzelowej CNC - sterowanie FANUC (nr 6447) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na stanowisku operatora tokarki CNC. Miejsce pracy: Białe Błota. Hydrapress Sp. z o. o., kontakt tel. 662 076 075. Umowa na czas określony. 2014-10-16
monter podzespołów elektronicznych (nr 6452) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: wymagane min. półroczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, preferowane wykształcenie elektroniczne, doświadczenie w lutowaniu będzie dodatkowym atutem, zdolności manualne, dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym. Zakres obowiązków: montowanie podzespołów elektronicznych, lutowanie elementów, kontrola jakości wykonanych produktów. Randstad Polska Sp. z o. o., kontakt osobisty: ul. Śniadeckich 9, 85-011 Bydgoszcz. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-17
Stplarz meblowy (nr 5109) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. Wymagane wykształcenie kierunkowe, doświadczenie zawodowe. Miejsce pracy: Białe Błota. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty 2014-08-20
kierowca kat. B lub BC (nr 6118) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: prawo jazdy kat. B lub BC, roczne doświadczenie zawodowe, niekaralność, dyspozycyjność, punktualność, doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziana książeczka sanepid. Zakres obowiązków: prowadzenie pojazdu dostawczego, realizowanie dostaw do klienta, załadunek i rozładunek towaru. DYSTRYBUCJA I LOGISTYKA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "TOP" REMIGIUSZ SADOWSKI, CV należy przesłać na adres e-mailowy: jkrych@drobimax.pl lub dostarczyć osobiście: ul. Dworcowa 56-58 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-06
lakiernik samochodowy (nr 6062) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: przygotowanie elementów do lakierowania, lakierowanie elementów. AUTO MAX Jarosław Franczak, kontakt telefoniczny: 608 614 873. Umowa na czas określony. 2014-10-02
cukiernik (nr 6476) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie w branży na stanowisku cukiernik, dyspozycyjność, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna. BATON Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, CV należy przesłać na adres e-mailowy: praca.baton@onet.pl lub złożyć osobiście ul. Kościuszki 27B, 85-079 Bydgoszcz; umowa na czas określony. 2014-10-17
pracownik produkcji - obłsuga pakowaczki (nr 6404) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: książeczka zdrowia, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Zakres obowiązków: obsługa pakowaczki i wózka widłowego. Fabryka Galanterii Czekoladowej "EDBOL" Bogusław Dudziński, kontakt tel. 52 376 86 34. Umowa na czas określony. 2014-10-15
instalator (nr 6205) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziani absolwenci. Zakres obowiązków: instalowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, montaż systemów detekcji pożarów. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, kontakt telefoniczny: 691-481-353, p. Mikołaj Bąkowski. Umowa na czas określony. 2014-10-07
Pracownik małej gastronomii - pizzerman (nr 6406) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X OFERTA W RAMACH DOPOSAŻENIA LUB WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla osób zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz SPEŁNIAJĄCYCH MIN. JEDNO Z PONIŻSZYCH KRYTERIÓW. Na doposażenie stanowiska pracy kwalifikuje się osoba: 1) bezrobotna, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia, 2) bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 3) bezrobotna długotrwale (pow. 12 m-cy), 4) bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, 5) bezrobotna bez doświadczenia zawodowego, 6) bezrobotna bez wykształcenia średniego, 7) bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, 8) bezrobotna do 25 roku życia, 9) bezrobotna niepełnosprawna, 10) bezrobotna po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, 11) bezrobotna powyżej 50 roku życia. Wymagane wykształcenie min. zawodowe gastronomiczne. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-16
monter podzespołów elektronicznych (nr 6451) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane min. półroczne doświadczenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, preferowane wykształcenie elektroniczne, doświadczenie w lutowaniu będzie dodatkowym atutem, zdolności manualne, dyspozycyjność do pracy w systemie zmianowym, mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zakres obowiązków: montowanie podzespołów elektronicznych, lutowanie elementów, kontrola jakości wykonanych produktów. Randstad Polska Sp. z o. o., kontakt osobisty: ul. Śniadeckich 9, 85-011 Bydgoszcz. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-17
Magazynier (nr 6545) zasadnicze zawodowe Pośrednik pracy nr X Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowanew powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami będącymi w szczególnejsytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 1) bezrobotnymi do 30 roku życia, 2) bezrobotnymi długotrwale, 3) bezrobotnymi powyżej 50 roku życia, 4) bezrobotnymi korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej, 5) bezrobotnymi posiadającymi co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6) bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Wymagane wykształcenie zawodowe techniczne, uprawnienia na wózki widłowe. Kontakt osobisty z pośrednikiem pracy celem weryfikacji kandydatów przed wydaniem skierowania – ul. Toruńska 147, I p. pok. 107 lub w filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim. W dniu każdej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy osoba bezrobotna musi mieć ze sobą kartę informacyjną osoby bezrobotnej (terminarz wizyt w PUP) oraz dowód osobisty. 2014-10-20
Szwaczka (nr 6478) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny wymagane doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi maszyn szwalniczych. Zakres obowiązków: szycie elementów odzieży. P.P.H. "MAWA", ul. Leszczyna 13, Bydgoszcz, tel. 693-710-016. Umowa o pracę na czas określony. 2014-10-17
Pakowacz (nr 5947) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Zakres obowiązków: pakowanie, streczowanie palet, układanie na paletach kartonów, odbiór detali z maszyny i pakowanie ich w kartony. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska kontakt tel. 52 327-77-41. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-26
stolarz (nr 6305) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: mile widziane doświadczenie w produkcji mebli. Zakres obowiązków: produkcja mebli. Praca w Osielsku. TRISS - S. Marciniak sp.j., CV należy przesłać na adres e-mail: leszek.gartman@triss.com.pl; umowa zlecenie lub inna umowa cywilno-prawna. 2014-10-10
cukiernik (nr 6319) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagane 2-letnie doświadczenie zawodowe, umiejętność wyrobu i wypieku ciastek sztukowych. Zakres obowiązków: wyrabianie i wypiekanie ciastek sztukowych. KRYS-AND Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Rynkowska 15, 85- 513 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-13
cukiernik (nr 6319) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: wymagane 2-letnie doświadczenie zawodowe, umiejętność wyrobu i wypieku ciastek sztukowych. Zakres obowiązków: wyrabianie i wypiekanie ciastek sztukowych. KRYS-AND Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Rynkowska 15, 85- 513 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-13
drukarz (nr 6320) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie na tym samym lub pokrewnym stanowisku, umiejętność obsługi maszyny KBA-Hybryda. Zakres obowiązków: obsługa maszyn drukujących. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska, CV należy przesłać na adres e-mail: kadry@colorprint.pl; umowa na czas określony. 2014-10-13
drukarz (nr 6320) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: doświadczenie na tym samym lub pokrewnym stanowisku, umiejętność obsługi maszyny KBA-Hybryda. Zakres obowiązków: obsługa maszyn drukujących. Drukarnia Color-Print Sp.j. Maria Cicherska, Patrycja Śliwińska, CV należy przesłać na adres e-mail: kadry@colorprint.pl; umowa na czas określony. 2014-10-13
Operator maszyn (nr 6016) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: Brak przeciwskazań alergicznych (rozpuszczalniki, kleje). Zakres obowiązków: - obsługa maszyn - obsługa urządzeń na powierzonym odcinku linii produkcyjnej przy obróbce drewna. BEETSMA Sp. z o.o. Kontakt e-mailowy: biuro.bydgoszcz@beetsma.pl Miejsce pracy: Radom. Umowa o pracę na czas określony. 2014-09-30
magazynier (nr 5968) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: znajomość obsługi magazynu, gospodarki magazynowej, mile widziana znajomość programu Insert w tym Subiekta, mile widziane uprawnienia na wózki widłowe. DINGO Sp. z o.o., cv należy przesłać na adres e-mailowy: j.juszczyk@dingo.com.pl; umowa na okres próbny. 2014-09-29
kasjer - sprzedawca (nr 6265) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: wymagana książeczka sanepidowska, mile widziane doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: sprzedaż w branży mięsnej, obsługa kasy fiskalnej, przyjmowanie towaru, utrzymywanie dostępności towaru i czystości. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MARIUSZ GROMEK, cv należy przesłać na adres e-mailowy: dc.bydgoszcz@wp.pl; praca w Mąkowarsku; 3 m-ce okres próbny, 1 rok - druga umowa. 2014-10-09
magazynier/pakowacz (nr 6494) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe. Zakres obowiązków: pakowanie towaru na wysyłkę, dbanie o porządek na magazynie, układanie towaru na regały. Miejsce pracy: Ciele, Białe Błota. Mirosław Gockowiak, kontakt tel. 52 381 49 90 wew. 41. Umowa na czas określony. 2014-10-20
monter instalacji wod-kan (nr 6490) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe min 10 lat. Zakres obowiązków: montaż kotłów, biały montaż, montaż instalacji grzewczych, wymiana instalacji lub montaż nowych. Miejsce pracy: teren kraju. CALOR VOBIS Bogusław Gawerski, kontakt tel. 797-821-431 - p. Bogusław Gawerski. Umowa na czas określony. 2014-10-20
fryzjer (nr 6373) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer, min. 1 rok doświadczenia na stanowisku. Zakres obowiązków: świadczenie usług fryzjerskich. Salon Fryzjerski ANNA Anna Daffe, kontakt telefoniczny: 602-575-820 - p. Anna Daffe. Umowa na czas określony. 2014-10-14
ślusarz narzędziowy form wtryskowych (nr 5798) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: mile widziane wykształcenie kierunkowe, min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku ślusarza narzędziowego form wtryskowych lub podobnym, bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, znajomość budowy i działania form wtryskowych, umiejętność wykonywania pomiarów, precyzja i systematyczność, umiejętność pracy w zespole, mile widziane uprawnienia na suwnicę. Zakres obowiązków: naprawa, konserwacja i regeneracja form wtryskowych, czyszczenie form po i w trakcie produkcji, uczestnictwo w rozruchu form wtryskowych, usprawnienia oraz niezbędne modyfikacje form wtryskowych, wprowadzanie danych do systemu komputerowego. ManpowerGroup Sp. z o.o., CV przesłać mailowo na adres: bydgoszcz.gdanska@manpower.pl Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez ManpowerGroup Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy Manpower oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania". Umowa na czas określony. 2014-09-22
kierowca kat. B (nr 6566) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe, znajomość języka angielskiego, komunikatywność, uczciwość, znajomość mechaniki pojazdu, odporność na stres, dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Zakres obowiązków: prowadzenie busa w ruchu krajowym i międzynarodowym, prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zleceń, dbałość o powierzony samochód. Miejsce pracy: Europa. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KANKU'ALINA PANCER, kontakt tel. 734 13 33 13. Umowa na czas nieokreślony. 2014-10-21
tokarz/ślusarz (nr 6037) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: doświadczenie zawodowe min. 5 lat, doświadczenie w toczeniu elementów zróżnicowanych. Zakres obowiązków: toczenie z zastosowaniem standardowych tokarek, obsługa frezarki, pilarki taśmowej, obróbka skrawaniem. Zakład Instalacji Odpylania i Wentylacji STALWENT Sp.z o.o., kontakt tel. 52 381-46-10 w godz. 7.00 - 15.00. Umowa na czas określony lub zlecenie. 2014-10-01
operator obrabiarek CNC (nr 6041) zasadnicze zawodowe Pośrednik dyżurny Wymagania: roczne doświadczenie (doświadczenie na ploterach frezujących firmy kimla, wykrawarkach numerycznych do blach lub innych obrabiarkach) lub istnieje możliwość przyuczenia, mile widziane orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Zakres obowiązków: obsługa maszyn CNC, - obsługa noży wodnych, - transport wewnętrzny surowców, - obróbka tworzyw sztucznych i aluminium. ERPLAST Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-01
operator obrabiarek CNC (nr 6041) zasadnicze zawodowe Pośrednik dla osób niepełnosprawnych Wymagania: roczne doświadczenie (doświadczenie na ploterach frezujących firmy kimla, wykrawarkach numerycznych do blach lub innych obrabiarkach) lub istnieje możliwość przyuczenia, orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Zakres obowiązków: obsługa maszyn CNC, - obsługa noży wodnych, - transport wewnętrzny surowców, - obróbka tworzyw sztucznych i aluminium. ERPLAST Sp. z o.o., kontakt osobisty: ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz. Umowa na czas określony. 2014-10-01

Kontakt z pośrednikiem
Pośrednik dyżurny
nr tel. 52-36-04-333
Pośrednik dla osób niepełnosprawnych
nr tel. 52-36-04-319
Pośrednik pracy nr X
nr tel. 52-36-04-332

Copyright © 2007 by Logonet